settings icon
share icon
Ibujo:

Nzila ya kupijiwa ele kinehe?

Ishosho:


Olena nzala? ete nzala ya shilewa, aliyo nzala ya kubiza na kinhu sha solobo mu maisha gise? Kolena kinhu mugate ya ng'holo yako golekolemeja kupandeka buyegi? Ulu geko, U Yesu ale nzila! U Yesu akayomba, "U nene hu nali ngati gwa bupanga. Uyo wiza kuli nene atutuuba, nu yuyo unizunya atukolwa nota na hado yaya" (Yohana 6:35).

Ule mu kutawatawa? Waduma kupandeka nzila ya nguno mu maisha gako? Ele gete munhu wamalaga kubacha tala aliyo wisangaga wajimeja kabakejo kakwe? Ulu geko U Yesu wei ale Nzila ya Bupiji! Uwei Yesu akayomba, "U nene nali Isana lya ba mu si, u wa kunilondeela atushimizila mu giiti, aliyo akubiza n'isana lya bupanga" (Yohana 8:12).

Ukiigwaga gete uli hanze ya maisha yako? Wagema milyango minge umana giki kinhu shose shale shitena solobo? Ulechoba kwingela mu nyango gwawiza mu maisha gako? Ulu geko, U Yesu ali nzila ya kupijiwa kwako! Yesu akasombola, "U nene nali mita, buli ng'wene u wa kwingila kubitila muli nene akupila; akwingila na kufuma hangi akupandeka shiliwa" (Yohana 10:9).

Banhu bange bakakudohyaga? Busangi wako shihamo na banhu bange butena solobo? Nulu buli munhu akokobonaga ole wa selele? Ulu geko u Yesu ale nzila! Uwei Yesu akayomba, "U nene nali Ndiimi wawiza; u ndiimi wawizaakeegaga bupanga bokwekulwajo i ng'holo. U nene nali Ndiimi wawiza; najimanile i jane, ni joi i jane jinimanile u nene" (Yohana 10:11, 14).

Ulena kutawatawa ikobiza kinehe ulu omala kwikala kwako mu si? Ulenoga kolondela shikolo esho shikojimela mu si? Ulibuja giki olo maisha genaya galena solobo? Ulu geko u Yesu ali nzila ya bupiji! U Yesu ung'wila, "U Nene hu nali buhimbuki na Bupanga, uyo unizunya nuulu ucha akubiza mpanga. Na buli munhu mpanga uyo anisanije nene atucha shiku jose. Uliguzunya u gwenuyu?" (Yohana 11:25-26).

Nzila ele kinehe? I ng'hana ile kinehe? U Bupanga buli kinehe? Nang'hwe u Yesu ung'wila giki "U nene hu nali Nzila na Ng'hana na Bupanga; atiho wa kwiza kuli Baba ulu atabitile muli nene" (Yohana 14:6).

I nzala iyo ulenayo ni nzala ya mu Moyo, u Yesu ng'wenekili uyo adogije kweyenja i nzala yeneyo. Yesu adogige kwena higolya i giti. Yesu ale nyango gwa kupandeka bupanga butashilaga. Yesu ale nwani na Ndimi wise uyo wale olenchoba. U Yesu ho bupanga-mu si yeneye neyo izile, U Yesu akoshiga nzila ya Bupeji!

Nguno giki okiigwaga olena nzala, nguno yaho bebe ujimelile mu giti, nguno otopandekaga solobo mu kikalele kako ole kule na Mulungu (Nomeji 7:20; Balumi 3:23) Bugehelwa obo olenabo bumanikije giki okondakaga Mulungu mu kikalele kako. Ukaseeng'wa kubiza na wisangi na Mulungu. Ku nguno ya shibi, ukabiza kule mu busho wa ng'wa Mulungu. Hange i shibi shako shidogije kukotwala ule na Mulungu mu kikalele kako pyi (Balumi 6:23; Yohana 3:36).

Makoye genaya twadula kugenja kinehe? U Yesu hi Nzila ya Kupijiwa! U Yesu akabucha shibi shako (Bakolinto 5: 21). U Yesu akakuchela (Balumi 5:8), akasola nsango ise. Mu shiku ya kadato, u Yesu ujuka kufuma mu bafu, kusombola butindi wakwe kufuma mu kucha (Balumi 6:4-5). Nibole aketa geko? U Yesu akashosha ishosho lyenelo: "Atiho nuulu umo uyo ali na butogwa butaale kutinda wenubu, giki munhu kweega bupanga bokwe kulwa banwani biye" (Yohana 15: 13). U Yesu akacha nguno upandeke bupanga. Ulu utula buzunya wako kuli Yesu, uzunya kucha kwakwe ha nsalaba kukulepewa nsango ya shibi shako, shibi shako pyi shikolekejiwa. I tala jikobachiwa. Ukopandeka maisha ga bupanga. Ukomana nwani ng'wiyo wa ng'hana na Ndimi wako wawiza. Ukomana giki ulena maisha ulu umala maisha gako ga mu si iyi- Maisha ga kujuchiwa kuja ng'wigulu kwikala nang'hwe Yesu welelo na welelo!

"Nguno u Mulungu abatogilwe no a ba mu si, kushisha nose umfunya Ng'wana wakwe umo wike; giki buli ng'wene uyo unzunya atizuyagala, aliyo abize na bupanga butashilaga" (Yohana 3:16). Wabizaga nzunya wa ng'wa Kilisito ku lwa nguno ya kusoma henaha? Ulu geko, kandaga "Nanzunyaga Kilisito lelo" kandaga hase.

EnglishShokaga mu kaya ya Kisukuma

Olena ibujo?
© Copyright Got Questions Ministries