settings icon
share icon
Ibujo:

Buzunya ni ki?

Ishosho:


Maana ya kubiza nzunya, "munhu oyo wanzunya Yesu Kilisito nulu dini eyo elena nsingi gwakwe mu malange gang'wa Yesu." Aya ha maganiko ga kwandya gete omo dikishenali ninge jikasombolaga, kubonesha ng'hana kwenga mu Bibilia omo emanikile kubiza nzunya. Mhayo "nzunya" ikatumamilwa ng'hangala idato mwi lagano ipya (Shetwa sha Batung'wa 11:26; 26:28; 1 Petelo 4:16). Bahemba ba ng'wa Yesu Kilisito bakitanwa i kwandya "Bakilisito" aha Antiokia (Shetwa sha batung'wa 11:26) Kunguno ya nhungwa jabo, koyomba gete wei. U mhayo "bazunya" nulu "bakilisito" lekohayaga kubiza na Yesu nulu "Nondeji wa ng'wa Kilisito."

Mu bahati yabobi mu makanza, u mhayo "bazunya" yajimeja solobo yakwe nguno idolile kutumilwa na munhu oyo ale wawiza aliyo ate nondeji wang'wa Yesu Kilisito. Bahnu binge abo batale kunzunya Yesu Kilisito gete Seeba na Nkomoji wabo aboi bakihayaga bale bazunya ku nguno bakajaga mu kanisa kila nyuma nulu bakigashaga mu "si yabazunya." Aliyo kuja mu kanisa, nulu kubatumamila banhu ba ha selele, nulu obize munhu wawiza otobiza nzunya. Kuja mu kanisa kutokugalucha kubiza nzunya gete koja mu geleji otogaluka ubize modoka. Ulu obiza munhu wa kanisa, koja mu ibada kila lushiku shihamo na kwifunya mu niimo gwa kanisa itokugalucha ubize nzunya.

I Bibilia ikolangaga i shitwa shawiza esho tokwetaga shitotweneleja giki tuzunyiwe na Mulungu. Shitabo sha Tito 3: 5 ikohayaga "Kwike iti kulwa nguno twali twabeeja shitile sha butungilija, aliyo kulwa shigongo shakwe. Utupija mu nzila ya kutooja kulwa kubyalwa bupya, nakwitwa kubiza bapya mu nzila ya ng'wa Moyo Ng'wela." U nzunya ale munhu oyo wamala kubyalwa bupya na Mulungu (Yohana 3:3, Yohana 3:7; 1 Petelo 1:23) Hange wamala kunzunya Yesu Kilisito. Baefeso 2:8 Ikoyombaga "...nguno mupijiwe kulwa shigongo, kulwa kuzunya; u mhayo gutafumile mu bing'we benekili, lil'inong'ho lya ng'wa Mulungu".

Nzunya wa ng'hana ale munhu oyo wamala kunzunya Yesu Kilisito shihamo na niimo gwakwe, kucha kwakwe ha nsalaba kutolepela i deni lise shihamo na kujuuka mu lushiku lwa kadato. Yohana 1:12 ikotowelaga, "Aliyo pye abo bakung'wanukula na kulizunya i lina lyakwe, akubinha budula bo kubiza baana ba ng'wa Mulungu." Alama ya nzunya wa ng'hana kule mu kubatogwa banhu bange na kwigwa mhayo gong'wa Mulungu (1 Yohana 2:4, 10). U nzunya wa ng'hana ale ng'wana wang'wa Mulungu, hanze na kubiza mu familia ya ng'wa Mulungu, aliyo wamala kubyalwa bupya na Yesu Kilisito.

Wabizaga nzunya wa ng'wa Kilisito ku lwa nguno ya kusoma henaha? Ulu geko, kandaga "Nanzunyaga Kilisito lelo" kandaga hase.

EnglishShokaga mu kaya ya Kisukuma

Olena ibujo?
© Copyright Got Questions Ministries