Да ли се непогрешивост Библије односи само на изворне рукописе?


srpski
Питање: Да ли се непогрешивост Библије односи само на изворне рукописе?

Одговор:
Ово питање је заиста тешко разумети. Само изворни аутографи (изворни рукописи које су написали апостоли, пророци итд.) су под божанским обећањем надахнућа и непогрешивости. Библијске књиге, написане уз помоћ надахнућа Светог Духа (2. Тимотеју 3:16-17; 2. Петрова 1: 20-21) биле су 100% непогрешиве, прецизне, ауторитативне и истините. Не постоји библијско обећање да су копије изворних рукописа исто тако непогрешиве или без грешака преписивача. Пошто је Библија била преписивана хиљаде пута током хиљада година, неки преписивачи су вероватно грешили.

Како да се позабавимо овим питањем? Прво, битно је да запамтимо да су библијски рукописи које имамо данас 99% усклађени једни са другима. Да, постоје неке ситне разлике, али је велика већина библијских текстова идентична претходним рукописима. Већина разлика односи се на интерпункцију, завршетке речи, ситније граматичке грешке, ред речи итд. – ствари које се лако могу објаснити као грешке преписивача. Ниједна битна теолошка или библијска тема није под сумњом због неке грешке или контрадикторности. Библијски рукописи из 15. века потпуно се подударају са оним из 3. века. Можемо имати пуно поуздање да је Библија коју имамо данас скоро потпуно идентична оној који су апостоли и пророци написали пре 2000 година.

Друго, не треба брзоплето да кажемо, „Па, то је само грешка преписивача.” Велика вечина, ако не, све библијске„грешке” могу да се објасне на логичан и уверљив начин. Одговор на оне грешке које не могу да се објасне или се врло тешко могу објаснити можда постоји, али га ми не знамо у овом тренутку. Само зато што не можемо да нађемо решење не значи да оно не постоји. Веровање да постоји писарска грешка треба да нам буде последње прибежиште у свакој наводној библијској „грешци”.

На крају, могуће је да су се грешке поткрале у наше модерне рукописе и преводе Библије. Преписивачи и преводиоци су људска бића која праве грешке. Чињеница да је Библија невероватно прецизна је једно сведочанство њеном Божијем надахнућу и очуваности.

Да ли и даље можемо да верујемо у Библију? Потпуно! Библијске преводе које имамо данас су Божија Реч. Библија је данас исто толико ауторитативна као што је била и у 1. веку наше ере. Можемо у потпуности да верујемо да је Библија Божија порука нама данас. Да, библијска обечања о надахнућу и непогрешивости односе се директно једино на изворне рукописе. Али, то не утиче на то да ли су модерне Библије тачне и ауторитативне. Божија Реч траје вечито, упркос понеким пропустима или грешкама преписивача и преводиоца.


Врати се на Српску страну
Да ли се непогрешивост Библије односи само на изворне рукописе?