Да ли ће Свети Дух икада напустити верника?


srpski
Питање: Да ли ће Свети Дух икада напустити верника?

Одговор:
Једноставно не! Свети Дух никада неће напустити правог верника. Ово је очигледно из многих одељака Новог Завета. На пример, Римљанима 8:9 каже: “… ко пак нема Духа Христова, тај њему не припада.” Овај стих јасно говори да ако у некој особи не пребива Свети Дух, тада та особа није спасена. Зато, ако би Свети Дух напустио верника он би изгубио однос спасења са Христом. Још један стих који говори о сталности присуства Светог Духа у животу верника је у Јовану 14:16. Овде Исус каже да ће Отац дати другог помагача да „буде са тобом заувек“.

Чињеница да Свети Дух никада неће напустити верника такође се види у Ефесцима 1:13-14 где се говори о томе да су верници „запечаћени“ Светим Духом “који је капара нашег наследства - за избављење његове тековине, на хвалу његове славе”. Слика запечаћености Духом је слика припадности и власништва. Бог је обећао вечни живот свима који верују у Христа. Као гарант да ће одржати Своја обећања послао је Светог Духа да пребива у вернику све до дана искупљења. На сличан начин као у случају полагања депозита на кућу или кола, Бог је верницима обезбедио депозит за њихов однос у будућности са Њим тако што је послао Светог Духа да пребива у њима. Чињеница да су верници запечаћени Духом се такође види из 2. Коринћанима 1:22 и Ефесцима 4:30.

Пре Христове смрти, васкрсења и вазнесења на небо, Свети Дух је долазио и одлазио од људи. Свети Дух је био у Савлу а затим га напустио (1:Самуилова 16:14). Уместо тога, Дух је дошао на Давида (1. Самилова 16:13). Пошто је направио прељубу са Витсавејом Давид се уплашио да ће му бити одузет Свети Дух (Псалам 51:11). Свети Дух је испунио Веселеила да би га оспособио да направи предмете потребне за шатор од састанка (2. Мојсијева 31:2-5), али ово није описано као сталан однос. Све ово се изменило пошто је Исус био вазнет на небо. Почевши од Педесетнице Свети Дух је почео да стално пребива у верницима (Дела 2). Стално пребивање Светог Духа је испуњење Божијег обећања да ће увек бити са нама и да нас никад неће напустити.

Иако није могуће да Свети Дух напусти верника, могуће је да он „гаси Светог Духа“ (1. Солуњанима 5:19) или „жалости Светог Духа“ (Ефесцима 4:30). Грех увек има последице у нашем односу са Богом. Иако је наш однос са Богом сигуран у Христу, неисповедани грех у животу може да омете наше заједништво са Богом и снажно угаси деловање Светог Духа у нашим животима. Зато је толико битно да исповедамо своје грехе јер је Бог „веран и праведан да нам опрости грехе и очисти нас од сваке неправедности“ (1. Јованова 1:9). Због тога, иако нас Свети Дух никада неће оставити, привилегије и радост његовог присуства може да оде од нас.


Врати се на Српску страну
Да ли ће Свети Дух икада напустити верника?