settings icon
share icon

Prva Samuelova knjiga

Pisec: Najzgodnejši hebrejski rokopisi so to združeno knjigo naslovili »Samuelova knjiga« po preroku, ki ga je uporabil Bog za vzpostavitev kraljevanja v Izraelu. Kaže, da je od Boga navdihnjeni anonimni človeški pisec zbral dele Samuelovih pisanj in tudi pisanj drugih prerokov/zgodovinarjev, kot sta bila Natan in Gad, da bi oblikoval vsebino Prve in Druge Samuelove knjige (Prva Samuelova knjiga 10,25; Prva kroniška knjiga 29,29).

Čas pisanja: Dogodki iz Prve in Druge Samuelove knjige so se dogajali v obdobju približno 135 let od približno leta 1105 pr. Kr., od Samuelovega rojstva (Prva Samuelova knjiga 1,1–28), do približno leta 971 pr. Kr., do zadnjih Davidovih besed (Druga Samuelova knjiga 23,1–7). Čas pisanja je bil najverjetneje pred babilonskim izgnanstvom v obdobju razdeljenega kraljestva (pribl. 931–722 pr. Kr.).

Namen pisanja: Prva in Druga Samuelova knjiga zapisujeta zgodovino Izraela v kanaanski deželi v obdobju prehoda od ohlapne zveze rodov, ki jim vladajo sodniki, do enotnega kraljestva. Samuel, zadnji vladajoči sodnik (pribl. l. 1105–1030 pr.Kr.), nadzira prehod z maziljenjem prvih dveh kraljev: Savla, ki je vladal pribl. l. 1052–1011 pr. Kr., in Davida, ki je vladal pribl. l. 1011–971 pr. Kr. Prva in Druga Samuelova knjiga sta bili ena knjiga v izvirnih hebrejskih rokopisih. Grški prevajalci Septuaginte so to dolgo knjigo razdelili, da jo je bilo lažje prepisovati na zvitke in rokopise.

Ključne vrstice: »V Samuelovih očeh pa je bila slaba ta beseda, ko so rekli: ›Daj nam kralja, da nam bo sodil!‹ In Samuel je molil h GOSPODU. GOSPOD pa je rekel Samuelu: ›Poslušaj glas ljudstva v vsem, kar ti porečejo, saj niso zavrgli tebe, ampak mene so zavrgli, naj ne bom kralj nad njimi‹« (Prva Samuelova knjiga 8,6–7).

»Samuel pa je rekel Savlu: ›Nespametno si ravnal, da nisi ohranil zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki ti jo je bil zapovedal. Kajti zdaj bi GOSPOD za vedno potrdil tvoje kraljestvo nad Izraelom. Zdaj pa tvoje kraljestvo ne bo obstalo. GOSPOD si je poiskal moža po svojem srcu in tega je GOSPOD postavil za kneza čez svoje ljudstvo, ker nisi izpolnil, kar ti je GOSPOD zapovedal‹« (Prva Samuelova knjiga 13,13–14).

»Samuel pa je rekel: ›So žgalne in klavne daritve GOSPODU všeč bolj kakor poslušnost GOSPODOVEMU glasu? Glej, poslušnost je boljša od klavne daritve, pokorščina boljša od maščobe ovnov. Zakaj upor je kakor greh vraževanja, samovolja kakor zlo malikovanja. Ker si zavrgel GOSPODOVO besedo, te je zavrgel kot kralja‹« (Prva Samuelova knjiga 15,22–23).

Kratek povzetek: Prvo Samuelovo knjigo lahko lepo razdelimo na dva dela: Samuelovo življenje (pogl. 1–12) in Savlovo življenje (pogl. 13–31). Samuel je spočet kot odgovor na gorečo molitev svoje mame za sina, za katerega je obljubila, da ga bo posvetila GOSPODU. Samuel je živel in služil v templju od trenutka, ko je bil odstavljen. Bog ga ja izbral za preroka in otrokovo prvo preroštvo je bilo o Božji sodbi nad pokvarjenimi duhovniki (pogl. 1–3). Preroštvo se izpolni s porazom v bitki s Filistejci (pogl. 4), ki zajamejo skrinjo zaveze, simbol Božje prisotnosti z Izraelom. Ko Gospod pošlje sodbo nanje, Filistejci vrnejo skrinjo (pogl. 5–6). Samuel pokliče Izrael, naj se pokesajo svojega malikovalstva, in jih popelje v zmago nad Filistejci (pogl. 7). Vendar Izrael, ki zavrača Božje vladanje po sodnikih, želi kralja, kot ga imajo narodi okrog njih. Po opozorilu ljudstva, da bodo v prihodnje podrejeni kralju, Samuel mazili Benjaminca Savla, ki ga okronajo v Micpi (pogl. 8–10). Savel uživa v začetnem uspehu, ko porazi Amonce v bitki (pogl. 11). Samuel spomni Izrael na njihovo hudobijo, ko so zavrgli Boga kot svojega kralja (pogl. 12). Potem ko se izkaže, da je manj kot Božji najboljši (Bog sam) za njegovo ljudstvo, naredi vrsto napačnih korakov: predrzno daruje žrtev (pogl. 13), sklene nespametno prisego na račun svojega sina Jonatana (pogl. 14) in ne uboga Gospodovega neposrednega ukaza (pogl. 15). Kot posledica Savlovega uporništva Bog Savla zavrže in izbere Davida, da bo prevzel Savlovo mesto (16,1–13). Bog odstrani svojega Duha od Savla in pošlje nanj hudega duha, da ga nadleguje (16,14–23), medtem pa mu pripeljejo Davida, da bi ga tolažil z glasbo. David ima svoje slavno soočenje s Filistejcem Goljatom in postane narodni junak (pogl. 17). David služi na Savlovem dvoru, se poroči s Savlovo hčerjo in se spoprijatelji s Savlovim sinom (pogl. 18). V vse hujših napadih norosti Savel postane ljubosumen na Davidov uspeh in priljubljenost ter skuša ubiti Davida. David pobegne in tako začne izredno obdobje dogodivščin, spletk in romanc. Z nadnaravno močjo se David za las, a vedno izogne krvi željnemu Savlu (pogl. 19–26). Skozi vse to David ohrani svojo integriteto in prijateljstvo z Jonatanom. Proti koncu knjige Samuel umre, Savel pa je strt človek in vse bolj izgublja nadzor. Na večer bitke s Filistejci Savel išče odgovore. Ker ga je Bog zavrgel, ne najde pomoči iz nebes, zato išče nasvet pri okultni vedeževalki. Med seanso se prikaže Samuelov duh od mrtvih in da še zadnje preroštvo: Savel bo naslednji dan umrl v bitki. Preroštvo se izpolni; Savlovi trije sinovi, vključno z Jonatanom, padejo v bitki, Savel pa naredi samomor (pogl. 28, 31).

Povezave: Anina molitev v Prvi Samuelovi knjigi 2,1–10 večkrat preroško omeni Kristusa. Povzdigne Boga kot svojo Skalo (v. 2) in iz evangelijev vemo, da je Jezus Skala, na kateri Bog gradi svojo Cerkev. Tako kot je Izrael zavrgel Božje vladanje nad seboj po preroku Samuelu, je Jezus, utelešeni Bog, »skala spotike« in ga neverni Izrael zavrže (Pismo Rimljanom 9,33). Kristus je »duhovna Skala«, ki je zagotovila duhovno pijačo Izraelcem v puščavi, tako kot zagotavlja »živo vodo« za duše svojih ljudi (Druga Mojzesova knjiga 17,5–6; Prvo pismo Korinčanom 10,1–4; Evangelij po Janezu 4,8–14). Anina molitev prav tako omenja Gospoda, ki bo sodil vso zemljo (Prva Samuelova knjiga 2,10), kar napoveduje Evangelij po Mateju 25,31–32, ki identificira Jezusa kot sina človekovega, ki bo prišel v svojem veličastvu, da bo sodil vsem.

Praktična uporaba: Tragična zgodba o Savlu je študija o zapravljeni priložnosti. Izrael je zapravil svoj edinstveni zavezni odnos z Bogom kot svojim Kraljem, ki je bil posredovan po njegovem izvoljenem preroku. Namesto tega so hoteli navadnega človeka, ki jim bo vladal z znamenji sveta – muhasto avtoritarnostjo, obdavčitvami, centraliziranimi nadzori politika in podobno. Kakšno razočaranje! Veliki voditelj, po katerem so hrepeneli, je umrl v obupu, prestrašen pred svojimi sovražniki in poraženec za svoj narod, družino in Boga. Neobnovljeni duhovni voditelji neizogibno podležejo pritiskom, ki se jih lahko prestane samo z močjo Svetega Duha. Izrael in Savel sta zmotno mislila, da lahko ugodita Bogu v neposlušnosti. Tako kot mnogi danes sta verjela, da bodo goli subjektivni človeško pametni motivi nadomestili brezbrižnost pri izpolnjevanju Božjih navodil. Savel je bil prepričan, da je njegov razum prekašal Božjo besedo. Izrael je bil prepričan, da bo mešanje posvetnih meril z Božjimi koristno. Oba sta začela misliti, da sta nad Božjim vladanjem. Prevarala sta ju nizko mnenje o Božjih zapovedih in visoko mnenje o sebi. To ima vedno tragične posledice. Celo ko je bil Savel neposredno soočen s svojim grehom, se je trmasto skušal braniti in preložiti krivdo na druge. Predvidljivo ga je Bog zavrgel (15,16–28). Savlov problem je tak, s katerim se srečujemo vsi — problem pokvarjenega srca. Pooseblja nezmožnost Izraelcev in vseh ljudstev, da bi ugajali Bogu v neobnovljenem stanju. Poslušnost Božji volji je nujno dokaz odrešitve, ki je nista pokazala niti Savel niti Izrael na splošno. Njegova uporniška prevzetnost, ki se je kazala v samoupravičeni domišljavosti, je nujno dokaz izgubljenosti. To je stanje celotnega človeštva brez Božje milosti. David, po drugi strani, se najprej ni zdel nič posebnega. Celo Samuel je bil v skušnjavi, da bi ga spregledal (16,6–7). A Bog vidi srce in je v Davidu videl moža po svojem srcu (13,14). Čeprav ni bil popoln, je Božji Duh, ki je bil nenehno nad Davidom (Prva Samuelova knjiga 16,13), obrodil značilno ponižnost, integriteto, drznost v veri in molitvi, ki zaznamuje pristno spreobrnjenega grešnika.

EnglishPregled Stare Zaveze

Pregled Svetega PismaPovratek na slovensko domačo stran

Prva Samuelova knjiga
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries