settings icon
share icon
Pōtso

Ho bolela eng ho ba mokreste ea tsoetsoeng la bobeli?

Karabo


Ho bolela eng ho ba mokreste ea tsoetsoeng la bobeli? Ho Johanne 3:1-21 re fumana karabelo e ntle ea potso ena. Morena Jesu Kreste o bua le Nikodema oa mofarisi, e leng khosana ea ba-Juda. Nikodema o ne a tlile ho Jesu bosiu. Nikodema o ne a ena le potso eo a neng a batla ho e botsa Jesu.

Ha Jesu a bua le Nikodema, o ile a re “…Ka ‘nete-‘nete ke re ho uena: Motho ha a sa tsoaloe la bobeli, o sitoa ho bona ‘muso oa Molimo.” Nikodema a re ho eena, “Na motho a ka tsoaloa joang a se a tsofetse?” Na a ka boela a khutlela popelong ea ‘m’ae, a boela a tsoaloa?” Jesu a araba, “Ka ‘nete-‘nete ke re ho uena: Motho ha a sa tsoaloe ka metsi le ka Moea, o sitoa ho kena ‘musong oa Molimo. Se tsoetsoeng ke nama ke nama; ‘me se tsoetsoeng ke Moea ke moea. Se makale, ha ke re ho uena: E ka khona le tsoaloe la bobeli….” (Johanne 3:3-7).

Polelo ena “ho tsoaloa la bobeli” e bolela “ho tsoaloa ho tsoa holimo.” Nikodema o ne a ena le tlhoko. O ne a hloka hore pelo ea hae e fetohe—phetoho ea moea. Ho tsoaloa la bobeli ke ketso ea Molimo eo ka eona bophelo bo sa feleng bo fuoang ea lumelang (II Ba-Korinthe 5:17; Tite 3:5; I Petrose 1:3; I Johanne 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4,18). Johanne 1:12,13 e bolela hore “ho tsoaloa la bobeli” ho boetse ho na le moelelo oa “ho ba bana ba Molimo” ka tšepo lebitsong la Jesu Kreste.

Potso e ka latelang ke ea hore, “Hobaneng ha motho a tlameha ho tsoaloa la bobeli?” Moapostola Pauluse ho Ba-Efese 2:1 o re, “O le tsositse joalo le lōna le neng le shoele melatong ea lōna le libeng tsa lōna…” Ho Ba-Roma bukeng ea Ba-Roma 3:23, Moapostola o ngotse a re, “hobane bohle ba sitiloe, ha ba tšoaneloe ke khanya ea Molimo.” Kahoo, motho o tšoaneloa ke ho tsoaloa la bobeli e le hore libe tsa hae li tle li tšoareloe ‘me a be le likamano le Molimo.

Seo, se ka etsahala joang? Ba-Efese 2:8,9 e re, “Hobane le bolokehile ke mohau, ka tumelo; ha ho tsoe ho lōna, ke mpho ea Molimo. Ha se ka mesebetsi, ho tle ho se ke ha e-ba motho ea ithorisang.” Ha motho a “pholositsoe,” o tsoetsoe la bobeli, o nchafalitsoe moeeng, ‘me ke ngoana oa Molimo joale, ka tokelo ea tsoalo e ncha. Ho tšepa Jesu Krete, eena ea lefelletseng kotlo ea libe ha a ne a shoa sefapanong, ho bolela ho “tsoaloa la bobeli” moeeng. “Ka baka leo, motho ha a le ho Kreste, ke ‘mōpuoa e mocha…” (II Ba-Korinthe 5:17a).

Ha e-ba ha u e’so tšepe Morena Jesu Kreste e le Mopholosi oa hao, na u tla ke u nahane ka qholotso ea Moea o Halalelang ha a bua le pelo ea hao? U hloka ho tsoaloa la bobeli. Na u ka rapela thapelo ea tšoarelo ‘me u be ‘mōpuoa e mocha, kajeno? “Empa bohle ba le amohetseng, le ba neile tokelo ea ho ba bana ba Molimo, e leng ba lumelang lebitso la lona; ba sa kang ba tsoaloa ke mali, leha e le ka ho rata ha nama, leha e le ka ho rata ha monna, ba mpa ba tsoetsoe ke Molimo” (Johanne 1:12-13).

Ha u batla ho amohela Jesu Kreste e le Mopholosi oa hao ‘me u tsoaloe la bobeli, mohlala oa thapelo eo u ka e rapelang ke ona. Hopola hore, ho rapela thapelo ena kapa e ‘ngoe feela, ha ho na ho u pholosa. Ke ho tšepa Kreste feela ho ka u pholosang sebeng. Thapelo ena e hlahisa feela tumelo ea hao ho Molimo le ho leboha hore o fana ka pholoho. “Molimo, kea tseba hore ke bile le litšito ho uena, ‘me ke lokeloa ke kotlo. Empa Jesu Kreste o nkile kotlo e neng e ntokela e le hore ka tumelo ho eena ke tšoareloe. Ke fetohela libe tsa ka ‘me ke beha tšepo ea ka ho uena e le hore ke fumane pholoho. Kea u leboha ka mohau oa hao o hlollang le tšoarelo - mpho ea bophelo bo sa feleng! Amen!”

Na u entse qeto ea ho ba le Kreste ka lebaka la seo u se balileng moo? Ha eba ho le joalo, penya ho “Ke amohetse Kreste kajeno.”

EnglishKhutlela leqepheng la lehae la Sesotho

Ho bolela eng ho ba mokreste ea tsoetsoeng la bobeli?
© Copyright Got Questions Ministries