settings icon
share icon
Pōtso

U na le bophelo bo sa feleng?

Karabo


Bebele e re bolella ka tsela e hlakileng ea ho ea bophelong bo sa feleng. Ntlha ea pele, re tšoanetse ho elelloa hore re foselitse Molimo: “hobane bohle ba sitiloe, ha ba tšoaneloe ke khanya ea Molimo“ (Ba-Roma 3:23). Bohle re entse lintho tse sa thabiseng ho Molimo, tse etsang hore re tšoaneloe ke kotlo. Kaha libe tsa rōna li le khahlanong le Molimo ea phelang ka ho sa feleng, ke feela kotlo e sa feleng e re lokelang. “Hobane moputso oa sebe ke lefu; empa neo ea mohau ea Molimo ke bophelo bo sa feleng, ka Jesu Kreste, Morena oa rōna” (Ba-Roma 6:23).

Le ha ho le joalo, Jesu Kreste, ea se nang sekoli (I Petrose 2:22), Mor’a Molimo a nka sebopeho sa motho (Johanne 1:1,14) a ba a shoa ho lefella kotlo ea rōna. “Empa moo Molimo o totisitseng lerato la oona ho rōna teng, ke ka hore, re sa le baetsalibe, Kreste o bile a shoa sebakeng sa rōna.” (Ba-Roma 5:8). Jesu Kreste o shoele sefapanong (Johanne 19:31-42), a nka kotlo e re lokelang (II Ba-Korinthe 5:21). Kamora matsatsi a mararo a tsoha bafung (I Ba-Korinthe 15:1-4), a pakahatsa tlhōlo ea hae holima sebe le lefu. “Ho bokoe Molimo, Ntat’a Morena, oa rōna Jesu Kreste, kahobane ka boholo ba mohau oa oona o boetse o re tsoaletse tšepong e phelisang ka ho tsoha ha Jesu Kreste Bafung” (I Petrose 1:3).

Ka tumelo, re tšoanela ho hlobola libe tsa rōna, re ee ho Molimo re tle re fumane pholoho (Liketso 3:19). Ha re ka beha tumelo ea rōna ho eena, re tšepa hore lefu la hae sefapanong le lefelletse libe tsa rōna, re tla tšoareloa ‘me re tšepisoe bophelo bo sa feleng leholimong. “Hobane Molimo o ratile lefatše hakalo, o bile oa le nea Mora oa oona ea tsoetsoeng a ‘notši; hore e mong le e mong ea lumelang ho eena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng” (Johanne 3:16). “Hobane motho o lumela ka pelo, hore a beoe ea lokileng, ‘me o bolela ka molomo, hore a bolokehe” (Ba-Roma 10:9). Tumelo feela ea hore mosebetsi oa Kreste o phethetsoe sefapanong, ke eona tsela ea ‘nete e isang bophelong bo sa feleng! “Hobane le bolokehile ka mohau, ka tumelo; ha ho tsoe ho lōna, ke mpho ea Molimo; ha se ka mesebetsi, ho tle ho se ke ha e-ba motho ea ithorisang.” (Ba-Efese 2:8:9).

Ha u batla ho amohela Jesu Kreste e le Mopholosi oa hao, mohlala oa thapelo eo u ka e rapelang ke ona. Hopola hore, ho rapela thapelo ena kapa e ‘ngoe feela, ha ho na ho u pholosa. Ke ho tšepa Kreste feela ho ka u pholosang sebeng. Thapelo ena e hlahisa feela tumelo ea hao ho Molimo le ho leboha hore o fana ka pholoho. “Molimo, kea tseba hore ke u sitetsoe, ‘me ke lokeloa ke kotlo. Empa Jesu Kreste o nkile kotlo e neng e ntokela e le hore ka tumelo ho Eena ke tšoareloe. Ke furalla libe tsa ka ‘me ke beha tšepo ea ka ho uena e le hore ke fumane pholoho. Kea u leboha ka mohau hao o hlollang le tšoarelo - mpho ea bophelo bo sa feleng! Amen!”

Na u entse qeto ea ho ba le Kreste ka lebaka la seo u se balileng moo? Ha eba ho le joalo, penya ho “Ke amohetse Kreste kajeno.”

EnglishKhutlela leqepheng la lehae la Sesotho

U na le bophelo bo sa feleng?
© Copyright Got Questions Ministries