settings icon
share icon
Question

Ofúrani zindigi faiyó ne?

Answer


Baibéle ofúrani zindigir fóñt sáf gorí dehá. Cúrut, añára ttú zana foribóu de, añára Allar uldha guná goijjí: “Kiyólla hoilé beggúne guná goijjé, ar Allar taarif ottú maárum óigiyoi” (Rom 3:23). Añára fottí ekzone Alla naraz oóde sis híin goijjí, ziíne añára re cáñzar laayek baná. Añára zettót ofúrani Allar uldha guná goijjí, hetólla añára ofúrani cáñzar laayék boinní. “Gunár dam óilde moot, montor añárár Malik Moósi Isár duara Allar hádiya óilde ofúrani zindigi”(Rom 6:23).

Montor, Isá Moósi, guná sará Wa (1 Fitor 2:22), Allar ofúrani Fua ekzon Manúic boinné (Yuhúnna 1:1, 14) edde añárár gunár dam fúñjitóu kúruc ot moijjé. “Montor Alla ye añára re hoddúr muhábbot goré de yían Íba ye yián gorí deháiye, añára gunágar accílam de októt Moósi añára llá moijjé” (Rom 5:8). Isá Moósi ye kúruc or uore moijjé (Yuhúnna 19:31-42), Añára cáñza faitám de híin Íba ye loiyé (2 Kórintiyól 5:21). Tin din baade Íba ye mora ttú zinda ói uiththé (1 Kórintiyól 15:14), guná edde moot oré zitté de yían saabut goijjé. “Íbar dhoóñr rahámot or zoriyá edde Isá Moósir mora ttú zinda úwar duara añára re ekkán zinda acát abár zormo diyé” (1 Fitor 1:3).

Iman loi añára ttú Isár baabute añárár bafá bodola foribóu – Íba Honnwá, Íba ye ki goijjé, edde Kiyólla goijjé – (Nejat olla) (Paráksis 3:19). Zodi añárár iman Íbar uoré raki, ar añárár gunár dam fuñji bollá kúruc ot moijjé de yían or uoré iman raki, toóile añárár guná maf ói zaibóu ar jonnot ot ofúrani zindigi llá waada hásil gorí faijjúm. “Kiyólla hoilé Alla ye duniyái ré bicí muhábbot gorí Nizor siríf ek Fua ré Íba yé diyé, zeéne zee kiyé Hé Fuar uore iman ané, íte nac noó bólke ofúrani zindigi fa” (Yuhúnna 3:16). “Zodi tuñí tuáñr muké Isá re Malik hoói cíkar goró, ar dil ot iman anó de, Alla ye Íba re mora ttú zinda goijjé, tóoile tuñí nejat faiba” (Rom 10:9).

Kúruc or uore Moósi ye goijjé de ham híin ot mazé iman anón óilde ofúrani zindigir sóyi foñt! “Kiyólla hoilé tuáñra iman di nejat faiyó ar yían tuáñrár torfottú noó, yían Allar hádiya. Yían honó ham or dam noó, honó kiyé fohórai gorí faitóu” (Íficiyól 2:8-9).

Zodi tuáñttu Isá Moósi re tuáñr Basáiloiya ísafe gosítou mone hoó, toóile ibá eggwá asán dua. Monot raikkó, dua ibá yatóu honó dua gorí tuñí basí noó faribá. Baná Isá Moósir uore iman raká ye tuáñre guná ttú basái faríbou. Dua iba eggwá ende dua tuáñr iman oré zahér gorí bollá edde tuáñre Alla ye nejat diye de yían ollá cúkuria goríbollá.

“Oú Alla, añí zani de, añí Tuáñr uldha guná goijjí edde cáñza faibár laayek boinní. Montor Isá Moósi ye añár cáñza Íbar uore loiyé zeéne Íbar uoré iman aní añár guná maf fái. Nejat faibollá añár iman Tuáñr uoré raikkí. Tuáñr taajuippa rahámot ollá edde guná maf gorá llá Tuáñre cúkuria! Amín!”

Eçé foijjó de híin ólla tuñí Moósi re gosí loibá hoói faiséla goijjó ne? Zodi goró, toóile doiya gorí “Añí Moósi re aijjá gosí loiyí” hoói lamát bothón asé de ibár uoré sibán maró.

EnglishRuwáingga gór or fatat firí zov

Ofúrani zindigi faiyó ne?
© Copyright Got Questions Ministries