settings icon
share icon
Pytanie

Jakie religie są najpopularniejsze na świecie?

Odpowiedź


Istnieje niezliczona ilość religii na świecie, z czego u większości z nich występują pomniejsze odłamy. Mówiąc ogólnie, wszystkie religie dążą do tego, aby pomóc ludziom w znalezieniu znaczenia i celu ich istnienia w obecnym świecie, wyjaśnić to co stanie się po śmierci i wskazać czy istnieje Bóg czy nie i jak powinniśmy się do tego odnieść. Poniżej przedstawiliśmy listę siedmiu największych religii skupiających ponad 95% wyznawców na całym świecie.

Kościół Rzymskokatolicki i Chrześcijaństwo
Blisko 1,2 miliarda ludzi deklaruje swoją przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego. Mimo iż Kościół Rzymski był zawsze utożsamiany z chrześcijaństwem, to jednak istnieją pomiędzy nimi zasadnicze różnice. Katolicy obrządku rzymskiego ogólnie wskazują, że są chrześcijanami, jednak dla celu odróżnienia tych dwóch wyznań wiary chrześcijańskiej, wierzący Kościoła Rzymskiego używają określenia katolicy, natomiast wyznawcy chrześcijaństwa spoza Kościoła Rzymskiego określani są chrześcijanami (w USA). Około 900 milionów ludzi na świecie określa się chrześcijanami niekatolickimi. Nazwa chrześcijanie pochodzi z czasów wczesnych naśladowców Jezusa z Nazaretu, których tak nazwano (Dzieje Apostolskie 11.26), co dokładnie oznacza "małych Chrystusów." "Chrystus" jest greckim słowem odpowiadającym hebrajskiemu Mesjasz, "naznaczony." I mimo iż chrześcijanie często wskazują na swoją przynależność do konkretnej denominacji takiej jak baptyści, metodyści, prezbiterianie, luteranie, zielonoświątkowcy czy nazarejczycy, to jednak ogólnie określają się mianem chrześcijan. W chrześcijaństwie używa się najczęściej określenia "kościół." Nie jest to dokładny termin w tym sensie, że dotyczy on zarówno lokalnych wspólnot i budynków jak i opisuje poszczególne denominacje.

Islam
Słowo "islam" dokładnie oznacza "poddanie" i w tym sensie muzułmanin jest "tym, który jest poddany Bogu." Islam opiera się głównie na pismach Mahometa zawartych w Koranie. Na świecie około 1,3 miliarda ludzi stanowią muzułmanie. Islam występuje na całym świecie. I mimo, że głównie zawiązany jest z Bliskim Wschodem, to jednak największa populacja muzułmanów występuje w Azji. Indonezja, Malezja, Pakistan, Bangladesz oraz Indie mają najliczniejsze populacje muzułmańskie.

Hinduizm
Hinduizm jest słowem stworzonym przez świat zachodni, aby objąć całościowo dominujące religie i system społeczny Indii. Tradycyjnie ci, których określamy mianem hindusa, odnoszą się do swojej religii jako "dharmy", co oznacza "drogę" czy "religię." Na świecie około 900 milionów ludzi stanowią hindusi. Oczywiście najliczniejsza grupa hinduska występuje w Indiach. Mieszkańcy Indii wyemigrowali do różnych zakątków świata, dlatego występuje wiele społeczności hinduskich w wielu krajach. Całkowita liczba hindusów w Indii jest niejednoznaczna, ponieważ obejmuje blisko 300 milionów "niedotykalnych" [dalitowie; inna nazwa pariasi- zbiorcza nazwa określająca różne grupy ludności w indyjskim systemie kastowym- przyp. tłum.], którzy oficjalnie zaliczani są jako część struktury społecznej hindusów, a którzy nie uczestniczą w pełni w hinduizmie.

Buddyzm
Buddyzm opiera się na nauczaniu człowieka zwanego Budda, co oznacza "oświeconego." Religia ta ma wiele różnych odłamów, lecz nazwa buddyzm jest jedynym poprawnym, w pełni obejmującym wszystkie odłamy terminem, a jego wyznawcy- bez względu na różnorodność wyznawanych poglądów- chcą być rozpoznawani jako buddyści. Buddyzm ma około 360 milionów wyznawców przez co zajmuje 4 miejsce wśród największych religii świata- za chrześcijaństwem, islamem i hinduizmem.

Judaizm
Nazwa judaizm wywodzi się od plemienia Judy, jednego z dwunastu starożytnych plemion Izraela, zatem w dosłownym znaczeniu jest to religia tych, którzy wywodzą się z plemienia Judy, nazwani są również Żydami. Mimo, iż bycie Żydem odnosi się do tożsamości etnicznej i do wiary, to wielu współczesnych Żydów, nie wyznaje wiary judaistycznej, mimo to chętnie określają się Żydami zarówno etnicznie jak i kulturowo. Szacuje się, że jest obecnie około 15 milionów wierzących Żydów, lecz wielu innych nie praktykuje żadnej religii.

Bahaizm
Termin bahaizm dosłownie oznacza "naśladowcę Baha", odnosząc się do Bahá’u’lláha założyciela religii. Bahaizm ma ponad 7 milionów członków. Bahaizm został zapoczątkowany w Iranie i występuje w ponad 200 krajach na świecie, plasując się za chrześcijaństwem (będącym w ponad 250 krajach), ale wyprzedzając islam, który jest obecny w 175 krajach.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie religie są najpopularniejsze na świecie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries