settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest chrześcijaństwo i w co wierzą chrześcijanie?

Odpowiedź


1 List św. Pawła do Koryntian 15:1-4 stwierdza: „Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”.

Ogólnie o to chodzi w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo różni się od wszystkich innych wierzeń tym, że chodzi w nim bardziej o relację z Bogiem niż o praktyki religijne. Zamiast uczyć wypełniania listy nakazów i zakazów, chrześcijaństwo próbuje stworzyć u wierzących bliską relację z Bogiem Ojcem. Ta relacja jest możliwa dzięki Jezusowi Chrystusowi i działaniu Ducha Świętego w życiu chrześcijan.

Chrześcijanie wierzą, że ludzkość została stworzona właśnie po to, by człowiek mógł cieszyć się szczególną relacją z Bogiem. Jednak grzech oddzielił nas od Boga (List św. Pawła do Rzymian 3:23, 5:12). Chrześcijaństwo naucza, że Jezus Chrystus chodził po ziemi będąc człowiekiem i jednocześnie Bogiem, (List św. Pawła do Filipian 2:6-11), i umarł na krzyżu. Chrześcijanie wierzą, że po śmierci na krzyżu Chrystus został pogrzebany, zmartwychwstał, a teraz żyje po prawicy Ojca, ciągle wstawiając się za wierzącymi (List do Hebrajczyków 7:25). Chrześcijaństwo ogłasza, że śmierć Jezusa na krzyżu wystarczyła by spłacić dług, który wszyscy ludzie mają do zapłacenia za swój grzech, i aby przywrócić nam właściwą relację z Bogiem. (List do Hebrajczyków 9:11-14, 10:10; List św. Pawła do Rzymian 5:8, 6:23).

Aby dostąpić zbawienia, każdy z nas po prostu musi uwierzyć w to, że ofiara, jaką złożył Chrystus na krzyżu jest wystarczająca. Jeśli ktoś wierzy, że Jezus umarł za niego, poniósł karę za jego winy, i zmartwychwstał, jest zbawiony. Nic nie możemy zrobić, by zasłużyć sobie na zbawienie. Nikt nie jest „wystarczająco dobry” by podobać się Bogu dzięki swoim własnym staraniom, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami (Księga Izajasza 53:6, 64:6-7). Po drugie nic już nie trzeba robić: Chrystus zrobił już wszystko! Kiedy cierpiał męki na krzyżu, Zbawiciel powiedział: „Wykonało się!” (Ewangelia wg św. Jana 19:30).

Tak jak nic już nie możemy zrobić, by zasłużyć na zbawienie, skoro raz na zawsze uwierzyliśmy, że Jezus je nam zapewnił, tak nic nie możemy zrobić, by je utracić. Pamiętaj, Chrystus dokonał dzieła zbawienia! Zbawienie w żadnym stopniu nie jest zależne od tego, kto je przyjmuje! Ewangelia wg św. Jana 10:27-29 oświadcza: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca”.

Ktoś może powiedzieć: „Wspaniale, skoro już jestem zbawiony, mogę robić to, co mi się podoba, i nie stracę zbawienia!” Ale w zbawieniu nie chodzi o to, by być wolnym i robić to, co się podoba. Zbawienie to uwolnienie od starej grzesznej natury i siła by rozpocząć właściwą relację z Bogiem. Póki wierzący żyją na tej ziemi w grzesznym ciele, stale istnieje walka z grzechem. Jednak życie w grzechu utrudnia relację, jaką chce mieć z nami Bóg, tak więc póki wierzący człowiek żyje w grzechu, nie będzie miał z Bogiem relacji, o jaką naszemu Panu chodzi. Jednak chrześcijanie mogą zwyciężyć nad grzechem przez studiowanie i stosowanie nauk Słowa Bożego (Biblii) w swoim życiu, dzięki prowadzeniu Ducha Świętego, czyli dzięki poddaniu Jego prowadzeniu każdego dnia, i dzięki temu, że Duch Święty uczy nas posłuszeństwa Pismu Świętemu.

Tak więc tak jak wiele systemów religijnych wymaga, by człowiek robił pewne rzeczy, lub by ich nie robił, chrześcijaństwo polega na relacji z Bogiem. Chrześcijaństwo to wiara, że Chrystus umarł na krzyżu płacąc karę za nasze grzechy, i zmartwychwstał. Twój dług za grzech został spłacony i możesz cieszyć się relacją z Bogiem. Możesz zwyciężać nad swoją grzeszną naturą i chodzić z Bogiem w przyjacielskiej relacji i w posłuszeństwie. Takie jest prawdziwe biblijne chrześcijaństwo.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest chrześcijaństwo i w co wierzą chrześcijanie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries