settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest judaizm i w co wierzą Żydzi?

Odpowiedź


Czym jest judaizm, i kim jest Żyd? Czy judaizm jest jedynie religią? Czy jest to tożsamość kulturowa czy jedynie grupa etniczna? Czy Żydzi są populacją ludzi czy stanowią naród? W co wierzą Żydzi, i czy wszyscy wierzą w te same rzeczy?

Definicja słownikowa słowa „Żyd” wskazuje na „członka plemienia Judy”, „Izraelitę”, „członka narodu żyjącego w Palestynie od VI wieku przed Chr. do I wieku po Chr.”, „osoba należąca do potomków pokolenia lub nawróconych spośród starożytnych Żydów” oraz „osoba, której religią jest judaizm.”

Zgodnie z rabinicznym judaizmem, Żydem jest osoba, której matka jest Żydówką lub która formalnie nawróciła się na judaizm. 3 Księga Mojżeszowa 24.10 jest często przytaczana na potwierdzenie wiarygodności tego poglądu, jednak Tora nie podaje żadnego twierdzenia na poparcie takiej tradycji. Niektórzy rabini mówią, że nie ma związku to z tym w co wierzy dana osoba. Ci rabini mówią nam, że Żyd nie musi być naśladowcą praw i zwyczajów judaistycznych by zostać uznanym za Żyda. W rzeczywistości, Żyd może wcale nie wierzyć w Boga i nadal być uznany za Żyda na podstawie wyżej przytoczonego wytłumaczenia rabinicznego.

Inni rabini wyraźnie wskazują, że jedynie wtedy gdy osoba postępuje zgodnie z założeniami Tory i przyjmuje „Trzynaście Zasad Wiary” Majmonidesa (Rabina Mosha ben Majmona, jednego z najwybitniejszych średniowiecznych żydowskich uczonych), to może być Żydem. Mimo, iż osoba ta może nie być „biologicznie” Żydem, ani też nie mieć żadnego pokrewieństwa z Izraelem.

W Torze- pięciu pierwszych księgach Biblii- 1 Księga Mojżeszowa 14.13 naucza, że Abram, powszechnie uznawany za Żyda, określany był jako „Hebrajczyk.” Nazwa „Żyd” pochodzi od imienia Judy, jednego z dwunastu synów Jakuba i jednego z dwunastu plemion Izraela. Szczególnie nazwa „Żyd” oryginalnie odnosi się tylko do tych, którzy byli członkami plemienia Judy, lecz gdy królestwo za panowania Salomona (1 Księga Królewska 12) zostało podzielone, termin ten odnosił się do każdego z królestwa Judy, wliczając w to plemiona Judy, Benjamina i Lewitów. Dzisiaj wielu wierzy, że Żydem jest każdy kto jest fizycznym potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, bez względu na to czy oryginalnie wywodził się z któregoś z dwunastu plemion.

Zatem w co wierzą Żydzi, i jakie są podstawowe założenia wstępne judaizmu? Istnieje pięć głównych ugrupowań judaistycznych we współczesnym świecie. Są to ortodoksi, konserwatyści, reformowani, rekonstrukcjoniści i humanistyczni. Przekonania i poglądy w każdej z grup znacząco się różnią; jednak istnieje ogólna lista tradycyjnych przekonań judaizmu zawierająca się w poniższych przekonaniach:

Bóg jest stwórcą wszystkiego co istnieje; Jest jednym, Duchem (bez ciała), i jedynie On godzien jest uwielbienia jako władca całego wszechświata.

Pięć pierwszych ksiąg Biblii hebrajskiej zostało objawionych Mojżeszowi przez Boga. Nie będą one w przyszłości zmienione czy uaktualnione.

Bóg komunikował się z Żydami przez proroków.

Bóg monitoruje działania ludzkie; Nagradza osoby za właściwe postępowanie i karze za zło.

Mimo, iż chrześcijanie opierają dużą część swojej wiary na tych samych hebrajskich tekstach Pisma Świętego co Żydzi, to jednak istnieję duże różnice w kwestii przekonań: Żydzi ogólnie uznają działania i zachowanie za najważniejsze; przekonania wypływają z działań. Jest to sprzeczne z poglądami konserwatywnych chrześcijan dla których przekonania są kluczowe, a czyny wypływają z poglądów w które się wierzy.

Żydzi nie przyjmują chrześcijańskiej koncepcji grzechu pierworodnego (przekonania, że wszyscy ludzi dziedziczą grzech Adama i Ewy, gdy byli nieposłuszni Bożym poleceniom w Ogrodzie Eden).

Judaizm zakłada wrodzoną dobroć świata i ludzi jako stworzeń Bożych.

Żydzi wierzą, że zdolni są do uświęcenia swojego życia i przybliżenia się do Boga przez wypełnianie micwot (boskich nakazów).

Żaden wybawiciel nie jest potrzebny ani dostępny jako pośrednik.

613 nakazów jakie spisane są w 3 Księdze Mojżeszowej oraz w innych księgach regulują wszystkie aspekty życia żydowskiego. Dziesięć Przykazań zapisane w 2 Księdze Mojżeszowej 20.1-17 oraz 5 Księga Mojżeszowej 5.6-21, tworzą krótkie streszczenie Prawa.

Mesjasz (namaszczony przez Boga) przybędzie w przyszłości i zbierze wszystkich Żydów do jednej ziemi- Izraela. Będzie wówczas zmartwychwstanie wszystkich ludzi. Świątynia Jerozolimska, zburzona w 70 r. po Chr. przez Rzymian, zostanie odbudowana.

Przekonania odnośnie Jezusa są bardzo różne. Niektórzy postrzegają go jako wspaniałego nauczyciela moralności. Inni widzą w nim fałszywego proroka lub bożka chrześcijaństwa. Niektóre grupy judaistyczne nigdy nie wypowiedzą jego imienia zgodnie z zakazem wypowiadania imienia bożka.

Żydzi określają się często jako wybrany lud Boży. Nie oznacza to jednak, że w jakikolwiek sposób są grupą lepszą względem innych. Biblijne wersety takie jak z 2 Księgi Mojżeszowej 19.5 stwierdzają jedynie, że Bóg wybrał Izrael aby otrzymał i studiował Torę, wielbił Boga, przestrzegał sabatu i świętował różne święta. Żydzi nie zostali wybrani do tego by być lepszymi od innych; zostali po prostu wybrani aby być światłem dla pogan i błogosławieństwem dla wszystkich narodów.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest judaizm i w co wierzą Żydzi?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries