ख्रीष्ट्रियन भनेको के हो?


प्रश्न: ख्रीष्ट्रियन भनेको के हो?

उत्तर:
शब्दकोषले ख्रीष्टियन शब्दको व्याख्या यसरी गरेको छः "जो व्यक्ति प्रभुको रुपमा येशूको प्रतिज्ञा गरेर विश्वास गर्छ अथवा येशूको शिक्षामा आधारित धर्ममा", यो एउटा असल शुरुवातको संकेत हो, अरु शब्दकोषले जस्तै, यसले पनि बाइबलिय सत्यता अनुसार ख्रीष्टियन शब्दलाई व्याख्या गर्न चुकेका छ। “ख्रीष्टियन” शब्द नयाँ नियम (करार) मा ३ पटक प्रयोग गरिएको छ (प्रेरित ११:२६; २६:२८; १ पत्रुस ४:१६)। येशू ख्रीष्टका चेलाहरूलाई सबभन्दा पहिला एन्टिओखियामा “ख्रीष्टियन” भनिएको हो (प्रेरित ११:२६) उनीहरूको व्यवहार, कार्य र बोली ख्रीष्ट जस्तो भएको हुनाले। “ख्रीष्टियन” शब्दको खास अर्थ “ख्रीष्टको पीर्टीमा सम्बन्धित हुनु वा “ख्रीष्टको पछि लाग्नु हो।”

दुर्भाग्यले समय बित्दै जाँदा, ख्रीष्टियन शब्दको महत्व धेरै घट्दै गएको छ र यो कोहि एकले वारम्वार प्रयोग गरे, जो धार्मिक र उच्च नैतिक मूल्यवान छन् तर येशूख्रीष्टको साँचो चेला हुन वा नहुन पनि सक्छन्। धेरै मानिसहरु जो येशू ख्रीष्टमा भरोसा र विश्वास गर्दैनन्, तिनीहरु आफै सामान्यतय ख्रीष्टियन भन्छन्, किनभने तिनिहरु मण्डली (चर्च) मा जान्छन्, वा तिनिहरु “ख्रीष्टियन“ राष्ट्रमा बस्छन्। तर मण्डली (चर्च) मा गएर, तपाईं भन्दा कमजोरको सेवा गरेर वा राम्रो मान्छे भएर मात्र तपाईंलाई ख्रीष्टियन बनु हुदैन। जसरी ग्यारेज जादैमा सवारीसाधन (अटोमोवाइल) बनाउन सक्नु हुदैन मण्डली (चर्च) गएर मात्र कुनै एकजना ख्रीष्टियन बन्दैन। मण्डली (चर्च) को सदस्य भएर, लगातार सेवामा उपस्थित भएर र चर्चको काममा सहयोग दिएर मात्र तपाईं ख्रीष्टियन बन्न सक्नुहुन्न।

बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ कि, असल कामहरुले हामीलाई परमेश्वरमा स्विकार योग्य बनाउन सक्दैन। तितस ३:५ ले भन्दछ कि, "तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपाअनुसार पुनर्जिवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो।” त्यसकारण ख्रीष्टियन एक त्यो व्यक्ति हो परमेश्वरद्वारा फेरि जन्मेको छ (यूहन्ना ३:३; यूहन्ना ३:७; १ पत्रुस १:२३) र आफ्नो विश्वास र भरोसा येशू खीष्टमा राखेको छ। एफिसी २:८ ले भन्दछ कि, "किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरुले उद्धार पाएका छौँ - र यो तिमीहरु आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो।"

साँचो ख्रीष्टियन त्यो व्यक्ति हो, जसले येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा भरोसा र विश्वास गर्छ कि उहाँले हाम्रो पापको ज्याला तिर्नलाई क्रुसमा मर्नुभयो र तेश्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र मृत्यु माथि विजय प्राप्त गर्नभयो। यूहन्ना १:१२ ले भन्दछ कि, "तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरुलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो।” साँचो ख्रीष्टियनको चिन्ह अरुहरुलाई प्रेम गर्नु र परमेश्वरको वचनमा भरोसा राख्नु हो (१ यूहन्ना २:४, १०)। साँचो ख्रीष्टियन वास्तवमा परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको साँचो परिवारको हिस्सा, र जसलाई ख्रीष्ट द्वारा नया जीवन दिएको छ।

के तपाईंले यहाँ लेखिएका कुरा पढेर ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ? यदि छ भने तल दिएको "मैले आज ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छु" भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

English
नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश
ख्रीष्ट्रियन भनेको के हो?

कसरी पत्ता लगाउनुहोस् ...

ईश्वरसँग अनन्तता बिताउनुहोस्परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गर्नुहोस्