मण्डलीको बारेमा प्रश्नहरु


मण्डली भनेको के हो?

मण्डलीको उद्धेश्य के हो?

ख्रीष्टियनको बप्तिस्माको महत्व के हो?

प्रभु-भोज/ख्रीष्टियन सहभागिताको महत्वचाहिँ के हो?

मण्डलीमा उपस्थित हुनु किन महत्वपूर्ण छ?

शबाथको दिन चाहिँ कुन दिन हो, शनिबार वा आइतबार? के ख्रीष्टियनहरुले शबाथको दिनलाई पालन गर्नु पर्दछ?

मैले संगठित धर्ममा किन विश्वास गर्नु पर्छ?

बाइबलले ख्रीष्टियनले दिने दशांशको विषयमा के भन्दछ?

महिला पास्टरहरू/प्रचारकहरू? सेवकाईमा महिलाहरू हुने सम्बन्धमा बाइबलले के भन्दछ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

मण्डलीको बारेमा प्रश्नहरु