settings icon
share icon
प्रश्न

प्रभु को प्रार्थना के हो र के हामीले यो गर्नु पर्छ?

उत्तर


प्रभु को प्रार्थना एउटा यस्तो प्रार्थना हो जसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले 6:9-13 र लूका 11:2-4 मा उहाँको चेलाहरुलाई सिकाउनु भएको थियो। मत्ती 6:9-13 ले यस्तो भन्छ कि, "तर तिमीहरुचाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर: 'हे हाम्रा पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईंको नाउ पवित्र होस्। तपाईंको राज्य आओस। तपाईंको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ, त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरुलाई क्षमा गरेका छौं। हामीलाई परीक्षमा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदासर्वदा तपाईंकै हुन्, आमीन।'" धेरै जसो मानिस प्रभु को प्रार्थनालाई गलत समझीन छन कि यो एउटा यस्तो प्रार्थना हो जसलाई संभवत हामीले शब्द-दर-शब्द दोहराउन पर्दछ। केहि मानिस प्रभु को प्रार्थनालाई एउटा जादुको सूत्रको रुपमा उपयोग गर्दछन, जस्तै कि यसको शब्दहरुमा स्वयं केहि विशिष्ठ सामर्थ्य वा परमेश्वरको साथ केहि प्रभाव रहेको छ।

बाइबल यसको विपरीत सिकाउद छ। परमेश्वरले प्रार्थना गर्ने समय हाम्रो शब्दहरुको तुलनामा हाम्रो हृदयमा धेरै रूचि राख्नु हुन्छ। "तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ, आफ्नो भित्रि कोठामा पस, र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रर्थना गर, र गुप्तमा देख्नु हुने तिम्रा पिता ले तिमीलाई ईनाम दिनुहुन्छ। र प्रार्थना गर्दा अन्यजातिहरुजस्ता व्यर्थै नबरबराओ। किनभने धेरै शब्दामा बोल्दा तिनीहरुको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरु विचार गर्दछन्" (मत्ती 6:6-7)। प्रार्थनामा, हामी हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको अगि जाहेर गर्नु हो (फिलिप्पी 4:6-7), न कि केवल परमेश्वरको सामु शब्दहरुलाई दोहराउनु हो।

प्रभु को प्रार्थना एउटा उदाहरण, एउटा नमूनको रूपमा लिनुको लागि होइन, कि प्रार्थना कसरी गर्नु पर्छ। यसले हामीलाई त्यी "तत्वहरु" लाई दिन्छ जुन प्रार्थनामा हुनु आवश्यक छ। यहाँ निर यस वाक्य यो शिक्षा दिन्छ। "हे हाम्रा पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ" ले हामीलाई शिक्षा दिदछ कि हामीले को सँग– अर्थात् पितासँग प्रार्थना गर्नु पर्दछ। "तपाईंको नाउ पवित्र होस्" हामीले परमेश्वरको अराधना, र त्यी सबै कुराले उहाँको स्तुति गर्ने बारेमा बताउदछ। वाक्य "तपाईंको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ, त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्" हामीलाई यो स्मरण दिन्छ कि हामीले परमेश्वरको योजनालाई, न कि हाम्रो योजनालाई हाम्रो जीवनहरु र यस संसारमा पूरा हुनुको लागि प्रार्थना गर्नु पर्दछ। हामीले परमेश्वरको इच्छालाई, न कि हाम्रो इच्छाहरुलाई पूरा हुने प्रार्थना गर्नु पर्दछ। हामीलाई यो उत्साहित गरिएको छ कि हामीले परमेश्वरसँग त्यो वस्तुहरु को माँग गर्नु पर्दछ जस्तो हामीलाई आवश्यकता पर्दछ जस्तै "हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्।" "हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरुलाई क्षमा गरेका छौं" हामीलाई यस्ले यो स्मरण गराउछ कि हामीले परमेश्वरको सामु आफ्नो पापहरु स्वीकार गर्नु र त्यस बाट फर्की आउनु, र अरु वक्तिहरुलाई पनि क्षमा गरि दिनु जसरी परमेश्वरले हामीले क्षमा गर्नु भएको छ। प्रभुको प्रार्थनाको सार येही हो कि, "हामीलाई परीक्षमा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्" यो सहायताको लागि एउटा यस्तो पुकार हो जसमा पापको माथि विजय प्राप्त हुदछ र खराबको आक्रमणहरुबाट सुरक्षाको लागि एउटा बिन्ती हो।

त्यसैकारण, यो त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो कि हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो।के प्रभुको प्रार्थनालाई स्मरण गर्नु कुनै गलती हो एकदम होइन! के परमेश्वरलाई प्रभुको प्रार्थना सुनाउनु कुनै गलती हो? होइन यदि तपाईको हृदय यसमा छ र तपाई जुन शब्दहरुलाई बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको साचो अर्थ सहित बोल्दै हुनुहुन्छ भने यसमा केहि पनि गलत छैन। स्मरण राख्नु होस्, प्रार्थनामा, परमेश्वर त्यसको साथमा रहनु हुन्छ जसले वार्तालाप र हाम्रो हृदयबाट निक्लिएको शब्दमा धेरै रूचि राख्नु हुन्छ यसको अपेक्षामा कि हामीले कुन विशेष शब्दहरुको उपयोग गर्छौ। फिलिप्पि 4:6-7 ले घोषणा गर्छ कि, "कुनै कुरामा चिन्तित नहोओ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदन द्वारा धन्यबादसहित तिमीहरुका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होऊन, र समझले नै भियाउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरुका हृदय र तिमीहरुका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ।"

Englishनेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

प्रभु को प्रार्थना के हो र के हामीले यो गर्नु पर्छ?
यो पृष्ठ साझा गर्नुहोस्: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries