settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik verzekerd zijn van mijn verlossing?

Antwoord


Hoe kun je zeker weten dat je gered bent? Kijk eens naar 1 Johannes 5:11-13: " Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God”. En wie heeft de Zoon? Mensen die in Hem geloven en Hem aanvaarden (Johannes 1:12). Als jij Jezus hebt, dan heb je het leven. Het eeuwige leven. Niet tijdelijk, maar eeuwig.

God wil dat we zekerheid hebben over onze verlossing. We kunnen onze Christelijke levens niet op een zodanige manier leiden, dat we elke dag twijfelen en ons zorgen maken over onze redding. Dat is de reden waarom de Bijbel het plan voor onze redding zo duidelijk maakt. Geloof in Jezus en je zult gered worden (Johannes 3:16; Handelingen 16:31). Geloof jij dat Jezus de Redder is, dat Hij is gestorven om de straf op zich te nemen voor onze zonden (Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21)? Vertrouw jij voor je verlossing alleen op Hem? Als je antwoord hierop “ja” is, dan ben je gered! Zekerheid hebben betekent “buiten elke mogelijke twijfel stellen”. Door Gods Woord ter harte te nemen, kun jij het feit en de realiteit van je eeuwige verlossing “buiten elke mogelijke twijfel stellen”.

Jezus zelf zegt hierover tegen mensen die in Hem geloven: “Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. De Vader die [ze] mij gegeven heeft, is groter dan allen. niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven” (Johannes 10:28-29). Nogmaals, dit legt de nadruk meer op “eeuwig”. En dat is precies wat het eeuwige leven is: eeuwig. Er is niemand, zelfs jij zelf niet, die het door God aangereikte geschenk van verlossing door Christus van je af kan nemen.

Onthoud de volgende passages. We hebben Gods Woord in onze harten verborgen, zodat we niet tegen Hem zondigen (Psalm 119:11), en hiermee wordt ook twijfel bedoeld. Put vreugde uit wat Gods Woord tegen je zegt: dat we in plaats van te twijfelen met vertrouwen kunnen leven! We kunnen in het Woord van Christus zelf de zekerheid vinden dat de toestand van onze redding nooit in twijfel zal worden getrokken. Onze zekerheid is gebaseerd op Gods liefde voor ons door middel van Jezus Christus. Judas 1:24-25: "De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.”

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik verzekerd zijn van mijn verlossing?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries