www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Hoe kan ik verzekerd zijn van mijn verlossing?"

Antwoord:
Hoe kun je zeker weten dat je gered bent? Kijk eens naar 1 Johannes 5:11-13: " Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God”. En wie heeft de Zoon? Zij die in Hem geloven en Hem accepteren (Johannes 1:12). Als je Jezus hebt, dan heb je het leven. Het eeuwige leven. Niet tijdelijk, maar eeuwig.

God wil dat we zeker zijn over onze verlossing. We kunnen onze Christelijke levens niet als zodanig leiden als we elke dag twijfelen en ons zorgen maken over of we nu werkelijk gered zijn of niet. Dat is de reden dat de Bijbel het plan voor de verlossing zo duidelijk maakt. Geloof in Jezus en je zult gered worden (Johannes 3:16; Handelingen 16:31). Geloof jij dat Jezus de Verlosser is, dat Hij stierf om de straf op zich te nemen voor onze zonden (Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21)? Vertrouw jij voor je verlossing alleen op Hem? Als je antwoord hierop ja is, dan ben je gered! Zekerheid hebben betekent “buiten elke twijfel stellen”. Door God’s Woord ter harte te nemen, kun je het feit en de realiteit van je eeuwige verlossing “buiten elke twijfel stellen.”

Jezus zelf zegt hierover tegen hen die in Hem geloven: “Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. De Vader die [ze] mij gegeven heeft, is groter dan allen. niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven” (Johannes 10:28-29). Nogmaals, dit legt de nadruk meer op “eeuwig”. En dat is precies wat het eeuwige leven is –- eeuwig. Er is niemand, zelfs jij zelf niet, die het door God aangereikte geschenk van verlossing door Christus van je af kan nemen.

Onthoud deze passages. We hebben God’s Woord in onze harten verborgen, zodat we niet tegen Hem zondigen (Psalm 119:11), en hiermee wordt ook twijfel bedoeld. Put vreugde uit wat God’s Woord tegen je zegt: dat we in plaats van te twijfelen met vertrouwen kunnen leven! We kunnen in het Woord van Christus zelf de zekerheid vinden dat de toestand van onze verlossing nooit in twijfel zal worden getrokken. Onze zekerheid is gebaseerd op God’s liefde voor ons door middel van Jezus Christus. Judas 1:24-25: "De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen."

© Copyright Got Questions Ministries