www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat was het merkteken dat God op Kan plaatste (Genesis 4:15)?"

Antwoord:
Nadat Kan zijn broer Abel had gedood, zei God tegen Kan: "Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan" (Genesis 4:11-12). Als reactie hierop, klaagde Kan: "Mijn straf is zwaarder dan ik dragen kan. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan; en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden (Genesis 4:13-14). God antwoordde hem: "Daarom zal al wie Kan doodt zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE merkte Kan met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. (Genesis 4:15-16).

De aard van het teken op Kan is het onderwerp geweest van veel gesprekken en speculaties. Het Hebreeuwse woord dat is vertaald als "teken," is "owth," en verwijst naar een "merk, teken, of bewijs." Het woord "owth" wordt op 79 ander plaatsen gebruikt in de Hebreeuwse Schrift en is in de meeste gevallen vertaald als "teken." Het Hebreeuwse woord beschrijft dus niet de exacte aard van het merkteken dat God op Kan plaatste. Wat het ook was, het was een teken/indicatie dat Kan niet mocht worden gedood. Sommige stellen dat het teken een litteken was, of een soort tatoeage. Wat het ook mocht zijn, de precieze aard van het teken is niet de focus van deze passage. Waar het om gaat is dat God niet zou toestaan dat mensen wraak zouden nemen op Kan. Wat het teken op Kan ook was, het diende zijn doel.

In het verleden geloofden velen dat het teken op Kan een donkere huid wasdat God de kleur van Kans huid had veranderd in zwart, zodat men hem zo zou kunnen herkennen. Omdat hij gelijktijdig werd vervloekt, en men geloofde dat het teken een zwarte huid was, zorgde dit ervoor dat mensen dachten dat mensen met een donkere huidskleur waren vervloekt. Velen gebruikten de leer van het "merkteken van Kan" als rechtvaardiging voor de Afrikaanse slavenhandel en voor discriminatie jegens mensen met een zwarte/donkere huid. Deze interpretatie van het teken van Kan is volstrekt on-Bijbels. Nergens in de Hebreeuwse Schrift wordt het woord "owth" gebruikt als een verwijzing naar huidskleur. De vloek van Kan in Genesis 4 berustte op Kan zelf en nergens wordt gezegd dat Cains vloek is overgegaan op zijn nakomelingen. Er is absoluut geen Bijbelse grond waarop men kan claimen dat Cains nakomelingen een donkere huidskleur hadden. Sterker nog, tenzij n van Noachs vrouwen een afstammeling was van Kan (mogelijk, maar onwaarschijnlijk), is Cains geslacht uitgeroeid tijdens de Zondvloed.

Wat was het merkteken dat God op Kan plaatste? De Bijbel vertelt het niet. De betekenis van het teken, dat Kan niet mocht worden gedood, was belangrijker dat de aard van het teken. Wat het teken ook was, het hield geen enkel verband met de kleur van de huid of met een familievloek op de nakomelingen van Kan. Om het teken op Kan te gebruiken als een excuus voor racisme of discriminatie is dan ook absoluut on-Bijbels.