settings icon
share icon
Vraag

Worden wij na onze dood engelen?

Antwoord


Engelen zijn wezens die geschapen zijn door God (Kolossenzen 1:15-17) en zijn heel anders dan mensen. Ze zijn Gods speciale dienaren om Zijn plan uit te voeren en de volgers van Christus te dienen (Hebreeën 1:13-14). Er is geen aanwijzing voor het idee dat engelen ooit mensen zijn geweest of iets anders — ze zijn geschapen als engelen. Engelen hebben geen baat bij de verlossing die Christus kwam brengen voor het menselijke ras en kunnen deze ook niet ervaren. 1 Petrus 1:12 beschrijft hun verlangen om het Evangelie te kunnen inzien, maar het is niet voor hen om te ervaren. Als ze vroeger mensen waren geweest, zou het idee van verlossing geen mysterie voor hen zijn, aangezien ze het zelf zouden hebben ervaren. Ja, ze voelen vreugde wanneer een zondaar zich naar Christus keert (Lucas 15:10), maar verlossing in Christus is niet voor hen.

Uiteindelijk zal het lichaam van de gelovige sterven. Wat gebeurt er dan? De geest van de gelovige gaat naar Christus (2 Korintiërs 5:8). De gelovige wordt geen engel. Het is interessant dat zowel Elia als Moses herkenbaar waren op de berg waar Jezus' gedaanteverandering plaatsvond. Ze waren niet veranderd in engelen, maar verschenen als zichzelf —al waren ze verheerlijkt— en waren herkenbaar voor Petrus, Jakobus en Johannes.

In 1 Tessalonicenzen 4:13-18 vertelt Paulus ons dat gelovigen in Christus rusten in Christus; dat betekent, dat hun lichamen dood zijn, maar hun geesten levend. Deze tekst vertelt ons dat wanneer Christus terugkeert, Hij de mensen die in Hem rusten meeneemt en dan zullen hun lichamen weer opstaan, nieuw gemaakt worden zoals Christus’ opgestane lichaam, om dan met hun geesten verenigd te worden die Hij met zich meeneemt. De lichamen van alle gelovigen in Christus die leven op het moment van Zijn terugkomst zullen veranderen zodat ze zoals Christus zijn, en ze zullen helemaal nieuw zijn in hun geest, zonder een zondige natuur.

Alle gelovigen in Christus zullen elkaar herkennen en voor altijd met de Heer samenleven. We zullen Hem dienen voor de eeuwigheid, niet als engelen, maar samen met de engelen. God zij dank voor de levende hoop die Hij geeft aan de gelovige in Jezus Christus.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Worden wij na onze dood engelen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries