settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de eigenschappen van God? Wat voor iemand is God?

video
Antwoord


Wanneer we deze vraag proberen te beantwoorden, is het goede nieuws dat er veel over God ontdekt kan worden! Lezers die de volgende uitleg nader willen onderzoeken, zouden het nuttig kunnen vinden om deze eerst helemaal te lezen en vervolgens terug te gaan om bepaalde passages uit de Schriftteksten op te zoeken voor verdere verduidelijking. De verwijzingen uit de Schriftteksten zijn volledig noodzakelijk, want zonder het gezag van de Bijbel zou deze verzameling woorden niet meer zijn dan een menselijke opinie; en het menselijke begrip van God is vaak onjuist (Job 42:7). Als we zouden zeggen dat het belangrijk voor ons is om te begrijpen wat voor iemand God is, dan is enorm zacht uitgedrukt! Als we hier niet in slagen, dan zal dat er hoogst waarschijnlijk toe leiden dat we tegen Zijn wil valse goden opzetten, nastreven, en aanbidden (Exodus 20:3-5).We kunnen alleen die dingen te weten komen, waarvan God besloten heeft dat ze aan ons geopenbaard kunnen worden. Een van Gods eigenschappen of kwaliteiten is “licht”, wat betekent dat Hij informatie over Zichzelf openbaart (Jesaja 60:19, Jakobus 1:17). De realiteit dat God kennis over Zichzelf heeft geopenbaard moet niet genegeerd worden, zodat niemand onder ons tekortschiet en Zijn rust niet zal binnengaan (Hebreeën 4:1). De schepping, de Bijbel en het vleesgeworden Woord (Jezus Christus) zullen ons helpen ontdekken wat voor iemand God nu eigenlijk is.

Laten we eens beginnen met te begrijpen dat God onze Schepper is en dat wij een onderdeel van Zijn schepping zijn (Genesis 1:1 Psalm 24:1). God zei dat de mens naar Zijn evenbeeld werd geschapen. De mens staat boven de rest van de schepping en aan hem werd het gezag over de schepping toegekend (Genesis 1:26-28). De schepping is beschadigd door de “zondeval”, maar geeft ons nog steeds een blik op Zijn werk (Genesis 3:17-18; Romeinen 1:19-20). Door de uitgestrektheid, complexiteit, schoonheid en orde van de schepping te beschouwen kunnen we een idee krijgen van de ontzagwekkende grootheid van God.

Een studie van enkele namen voor God kan nuttig zijn in onze zoektocht naar de eigenschappen van God. Deze zijn de volgende:

Elohim – de Sterke, Goddelijk (Genesis 1:1)

Adonai - Heer, wat een Meester ten opzichte van een dienaar aangeeft (Exodus 4:10,13)

El Elyon – de Allerhoogste, de Sterkste (Genesis 14:20)

El Roi – de Sterke die ziet (Genesis 16:13)

El Shaddai – Almachtige God (Genesis 17:1)

El Olam – de God van Oneindigheid (Jesaja 40:28)

Jahweh – HEER, "IK BEN", wat de eeuwige, onveroorzaakte God betekent (Exodus 3:13,14).

We zullen nu verder gaan met een nader onderzoek van Gods eigenschappen; God is eeuwig, wat betekent dat Hij geen begin had en dat Zijn bestaan nooit zal ophouden. Hij is onsterfelijk, oneindig (Deuteronomium 33:27; Psalm 90:2; 1 Timoteüs 1:17). God is onveranderlijk, wat betekent dat Hij altijd hetzelfde is; dit houdt in dat God absoluut betrouwbaar is (Maleachi 3:6; Numeri 23:19; Psalm 102:26,27). God is onvergelijkbaar, wat wil zeggen dat er niemand zoals Hem is, noch in daden noch in wezen; Hij is ongeëvenaard en perfect (2 Samuël 7:22; Psalm 86:8; Jesaja 40:25; Matteüs 5:48). God is mysterieus, wat betekent dat Hij ondoorgrondelijk en onnaspeurbaar is; Hij bevindt Zich buiten het menselijke vermogen om volledig begrepen te worden (Jesaja 40:28; Psalm 145:3; Romeinen 11:33,34).

God is rechtvaardig, wat betekent dat Hij mensen geen voorkeursbehandelingen geeft (Deuteronomium 32:4; Psalm 18:30). God is almachtig, wat betekent dat Hij tot alles in staat is; Hij kan alles doen wat Hem behaagt, maar Zijn handelingen zullen altijd in overeenstemming zijn met de rest van Zijn karakter (Openbaring 19:6; Jeremia 32:17,27). God is alomtegenwoordig, wat betekent dat Hij altijd en overal aanwezig is; dit betekent niet dat God alles is (Psalm 139:7-13; Jeremia 23:23). God is alwetend, wat betekent dat Hij het verleden, het heden en de toekomst kent, zelfs wat we op elk gegeven moment denken; omdat Hij alles weet, zal Zijn rechtvaardigheid altijd op een billijke manier worden toegepast (Psalm 139:1-5; Spreuken 5:21).

God is één, wat niet alleen betekent dat er geen andere is, maar ook dat Hij de enige is die de diepste behoeften en verlangens van onze harten kan bevredigen en dat Hij de enige is die onze aanbidding en toewijding waardig is (Deuteronomium 6:4). God is rechtschapen, wat betekent dat God slechte dingen niet zomaar kan en niet zomaar zal laten gebeuren; juist vanwege Zijn rechtschapenheid en Zijn rechtvaardigheid moest Jezus Gods oordeel ervaren toen onze zonden op Zijn schouders werden gelegd, zodat wij van onze zonden vergeven kunnen worden (Exodus 9:27; Matteüs 27:45-46; Romeinen 3:21-26).

God is soeverein, wat betekent dat Hij oppermachtig is; Zijn hele schepping tezamen, of dat nu bewust of onbewust is, kan Zijn doelen niet ondermijnen (Psalm 93:1; 95:3; Jeremia 23:20). God is Geest, wat betekent dat Hij onzichtbaar is (Johannes 1:18; 4:24). God is een Drie-eenheid, wat betekent dat Hij “drie in één” is; drie Personen die hetzelfde zijn in wezen en gelijk zijn wat betreft macht en heerlijkheid. Merk op dat in de eerste passage uit de Schriftteksten die we aanhaalden het woord 'naam' enkelvoudig is, al verwijst deze naar drie verschillende Personen - “de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Matteüs 28:19; Marcus 1:9-11). God is waarheid, wat betekent dat Hij in overeenstemming is met alles wat Hij is, dat Hij onkreukbaar is en niet kan liegen (Psalm 117:2; 1 Samuël 15:29).

God is heilig, wat betekent dat Hij afgezonderd is van alle morele vervuiling en hier een afkeer van heeft. God ziet alle kwaad en dit maakt Hem boos; samen met Zijn heiligheid wordt in de Schriftteksten vaak gesproken over “vuur”. God wordt een verterend vuur genoemd (Jesaja 6:3; Habakuk 1:13; Exodus 3:2,4,5; Hebreeën 12:29). God is genadig; dit omvat Zijn goedheid, zachtaardigheid, mededogen en liefde. Dit zijn woorden die verschillende nuances van Zijn goedheid aangeven. Ware het niet door Gods genade, dan zouden Zijn andere eigenschappen ons van Hem kunnen afsluiten. Gelukkig is dit niet het geval, want Hij verlangt ernaar om ons allen persoonlijk te kennen (Exodus 34:6; Psalm 31:19; 1 Petrus 1:3; Johannes 3:16; Johannes 17:3).

Dit was slechts een bescheiden poging om een vraag te beantwoorden die zo groot is als God zelf. Maar ben hier alsjeblieft flink door aangemoedigd om door te gaan met Hem op te zoeken (Jeremia 29:13).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de eigenschappen van God? Wat voor iemand is God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries