settings icon
share icon
Vraag

Waarom zijn de genealogieën van Jezus in Matteüs en Lucas zo verschillend?

Antwoord


De genealogie van Jezus wordt ons op twee plaatsen in de Schrift aangereikt, namelijk in Matteüs hoofdstuk 1 en Lucas hoofdstuk 3. Matteüs volgt de genealogie van Jezus tot Abraham. Lucas volgt de genealogie van Jezus tot Adam. Maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat Matteüs en Lucas twee volkomen verschillende genealogieën beschrijven. Matteüs zegt bijvoorbeeld dat Jakob de vader van Jozef is (Matteüs 1:16), terwijl Lucas zegt dat Heli de vader van Jozef is (Lucas 3:23). Matteüs volgt de familielijn via Salomo, de zoon van David (Matteüs 1:6), terwijl Lucas de familielijn via Davids zoon Natan volgt (Lucas 3:31). Feitelijk zijn Sealtiël en Zerubbabel de enige twee namen in de twee genealogieën die tussen David en Jezus met elkaar overeenkomen (Matteüs 1:12; Lucas 3:27). Wat is de verklaring voor deze verschillen?

Sommige mensen noemen deze verschillen een bewijs voor fouten in de Bijbel. Maar de Joden waren zeer zorgvuldige boekhouders, vooral op het gebied van genealogieën. Het is ondenkbaar dat Matteüs en Lucas twee compleet tegenstrijdige genealogieën over dezelfde familielijn zouden opbouwen. Nogmaals, van David tot Jezus zijn de twee genealogieën volledig verschillend. Zelfs de namen Sealtiël en Zerubbabel verwijzen waarschijnlijk naar verschillende individuen met dezelfde naam. Matteüs zegt dat de vader van Sealtiël Jechonja is, terwijl Lucas zegt dat de vader van Sealtiël Neri is. Het zou ook heel normaal zijn voor een man met de naam Sealtiël om zijn zoon Zerubbabel te noemen, omdat er meerdere beroemde mensen waren geweest met de naam Zerubbabel (zie de boeken Ezra en Nehemia).

Een andere verklaring is dat Matteüs de normale familielijn beschrijft, terwijl Lucas de gevallen opneemt waarin het “leviraatshuwelijk” werd toegepast. Wanneer een man stierf zonder zonen achter te laten, dan was het de traditie dat de broer van de man de weduwe zou huwen en haar een zoon zou schenken, zodat de naam van de overleden man niet zou verdwijnen. Hoewel dit inderdaad mogelijk is, lijkt het onwaarschijnlijk omdat elke generatie van David tot aan Jezus dan een “leviraatshuwelijk” zou moeten zijn om de verschillen in elke generatie te kunnen verklaren. Dit lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Met deze ideeën in het achterhoofd nemen de meeste conservatieve Schriftgeleerden aan dat Lucas de genealogie via Maria vastlegt en dat Matteüs de genealogie via Jozef vastlegt. Matteüs volgt dan de familielijn van Jozef (de wettelijke vader van Jezus), via Davids zoon Salomo, terwijl Lucas de familielijn van Maria volgt (via de bloedlijn van Jezus), via Davids zoon Natan. Er bestond geen Grieks woord voor “schoonzoon”, en Jozef zou daarom inderdaad als een zoon van Heli worden beschouwd vanwege zijn huwelijk met Maria, de dochter van Heli. Via beide familielijnen is Jezus een nakomeling van David en Hij voldeed dus via beide stambomen aan die vereiste om de Messias te zijn. De optekening van een stamboom aan moeders zijde is uitzonderlijk, maar dat geldt ook voor de maagdelijke geboorte. Lucas legt dit uit door te zeggen dat Jezus de zoon van Jozef was, “zoals algemeen werd aangenomen” (Lucas 3:23).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom zijn de genealogieën van Jezus in Matteüs en Lucas zo verschillend?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries