www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Waarom zijn de genealogieŽn van Jezus in MatteŁs en Lucas zo verschillend?"

Antwoord:
De genealogie van Jezus wordt ons op twee plaatsen in de Schrift aangereikt, namelijk in MatteŁs hoofdstuk 1 en Lucas hoofdstuk 3. MatteŁs volgt de genealogie van Jezus tot Abraham. Lucas volgt de genealogie van Jezus tot Adam. Maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat MatteŁs en Lucas twee volkomen verschillende genealogieŽn beschrijven. MatteŁs zegt bijvoorbeeld dat Jakob de vader van Jozef is (MatteŁs 1:16), terwijl Lucas zegt dat Heli de vader van Jozef is (Lucas 3:23). MatteŁs volgt de familielijn via Salomo, de zoon van David (MatteŁs 1:6), terwijl Lucas de familielijn via Davids zoon Natan volgt (Lucas 3:31). Feitelijk zijn SealtiŽl en Zerubbabel de enige twee namen in de twee genealogieŽn die tussen David en Jezus met elkaar overeenkomen (MatteŁs 1:12; Lucas 3:27). Wat is de verklaring voor deze verschillen?

Sommige mensen noemen deze verschillen een bewijs voor fouten in de Bijbel. Maar de Joden waren zeer zorgvuldige boekhouders, vooral op het gebied van genealogieŽn. Het is ondenkbaar dat MatteŁs en Lucas twee compleet tegenstrijdige genealogieŽn over dezelfde familielijn zouden opbouwen. Nogmaals, van David tot Jezus zijn de twee genealogieŽn volledig verschillend. Zelfs de namen SealtiŽl en Zerubbabel verwijzen waarschijnlijk naar verschillende individuen met dezelfde naam. MatteŁs zegt dat de vader van SealtiŽl Jechonja is, terwijl Lucas zegt dat de vader van SealtiŽl Neri is. Het zou ook heel normaal zijn voor een man met de naam SealtiŽl om zijn zoon Zerubbabel te noemen, omdat er meerdere beroemde mensen waren geweest met de naam Zerubbabel (zie de boeken Ezra en Nehemia).

Een andere verklaring is dat MatteŁs de normale familielijn beschrijft, terwijl Lucas de gevallen opneemt waarin het ďleviraatshuwelijkĒ werd toegepast. Wanneer een man stierf zonder zonen achter te laten, dan was het de traditie dat de broer van de man de weduwe zou huwen en haar een zoon zou schenken, zodat de naam van de overleden man niet zou verdwijnen. Hoewel dit inderdaad mogelijk is, lijkt het onwaarschijnlijk omdat elke generatie van David tot aan Jezus dan een ďleviraatshuwelijkĒ zou moeten zijn om de verschillen in elke generatie te kunnen verklaren. Dit lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Met deze ideeŽn in het achterhoofd nemen de meeste conservatieve Schriftgeleerden aan dat Lucas de genealogie via Maria vastlegt en dat MatteŁs de genealogie via Jozef vastlegt. MatteŁs volgt dan de familielijn van Jozef (de wettelijke vader van Jezus), via Davids zoon Salomo, terwijl Lucas de familielijn van Maria volgt (via de bloedlijn van Jezus), via Davids zoon Natan. Er bestond geen Grieks woord voor ďschoonzoonĒ, en Jozef zou daarom inderdaad als een zoon van Heli worden beschouwd vanwege zijn huwelijk met Maria, de dochter van Heli. Via beide familielijnen is Jezus een nakomeling van David en Hij voldeed dus via beide stambomen aan die vereiste om de Messias te zijn. De optekening van een stamboom aan moeders zijde is uitzonderlijk, maar dat geldt ook voor de maagdelijke geboorte. Lucas legt dit uit door te zeggen dat Jezus de zoon van Jozef was, ďzoals algemeen werd aangenomenĒ (Lucas 3:23).

© Copyright Got Questions Ministries