settings icon
share icon
Vraag

Waarom koos God Israël als Zijn uitverkoren volk?

Antwoord


Deuteronomium 7:7-9 vertelt ons het volgende over het volk Israël: “Niet omdat u talrijker bent dan de andere volken heeft de HEER zich aan u verbonden en u uitverkoren, want u bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de HEER u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen wilde nakomen, heeft de HEER u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Erken dan dat de HEER uw God inderdaad God is, de getrouwe God die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste generatie.” God koos het volk Israël als het volk waaruit Jezus Christus geboren zou worden: de Verlosser van de zonde en de dood (Johannes 3:16). God beloofde ons deze Redder al meteen na de zondeval van Adam en Eva (Genesis hoofdstuk 3). God bevestigde later dat de Messias uit de familielijn van Abraham, Isaak en Jakob zou komen (Genesis 12:1-3). Jezus Christus is uiteindelijk de reden waarom God Israël als Zijn uitverkoren volk koos. God had helemaal geen “uitverkoren volk” nodig, maar Hij besloot er toch een te kiezen. Jezus moest wel uit een of andere bevolkingsgroep voortkomen en God koos hiervoor Israël.

Maar God koos Israël niet alleen om de Messias voort te brengen. God wilde dat Israël ook anderen over Hem zou leren. Het was Zijn bedoeling dat Israël een volk van priesters, profeten en zendelingen voor de wereld zou zijn. God wilde dat Israël een bijzonder volk zou zijn, een volk dat anderen naar God en naar Zijn beloofde voorziening van een Redder, Messias en Heiland zou leiden. Israël faalde hierin grotendeels. Maar Gods uiteindelijke doel voor Israël, het voortbrengen van de Messias en Redder, werd op een perfecte manier vervuld – in de Persoon van Jezus Christus.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom koos God Israël als Zijn uitverkoren volk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries