www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Waarom koos God IsraŽl als Zijn uitverkoren volk?"

Antwoord:
Deuteronomium 7:7-9 vertelt ons het volgende over het volk IsraŽl: ďNiet omdat u talrijker bent dan de andere volken heeft de HEER zich aan u verbonden en u uitverkoren, want u bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de HEER u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen wilde nakomen, heeft de HEER u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Erken dan dat de HEER uw God inderdaad God is, de getrouwe God die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste generatie.Ē God koos het volk IsraŽl als het volk waaruit Jezus Christus geboren zou worden: de Verlosser van de zonde en de dood (Johannes 3:16). God beloofde ons deze Redder al meteen na de zondeval van Adam en Eva (Genesis hoofdstuk 3). God bevestigde later dat de Messias uit de familielijn van Abraham, Isaak en Jakob zou komen (Genesis 12:1-3). Jezus Christus is uiteindelijk de reden waarom God IsraŽl als Zijn uitverkoren volk koos. God had helemaal geen ďuitverkoren volkĒ nodig, maar Hij besloot er toch een te kiezen. Jezus moest wel uit een of andere bevolkingsgroep voortkomen en God koos hiervoor IsraŽl.

Maar God koos IsraŽl niet alleen om de Messias voort te brengen. God wilde dat IsraŽl ook anderen over Hem zou leren. Het was Zijn bedoeling dat IsraŽl een volk van priesters, profeten en zendelingen voor de wereld zou zijn. God wilde dat IsraŽl een bijzonder volk zou zijn, een volk dat anderen naar God en naar Zijn beloofde voorziening van een Redder, Messias en Heiland zou leiden. IsraŽl faalde hierin grotendeels. Maar Gods uiteindelijke doel voor IsraŽl, het voortbrengen van de Messias en Redder, werd op een perfecte manier vervuld Ė in de Persoon van Jezus Christus.

© Copyright Got Questions Ministries