settings icon
share icon
Асуулт

Библи шивээсийн(биеэ зүсэх) талаар юу гэдэг вэ?

Хариулт


Хуучин гэрээний хуулинд Израильчуудад “Үхэгсдийн төлөө өөрсдийн бие дээр аливаа хэрчлэгийг бүү хий. Өөрсөд дээрээ шивээс тэмдгийг ч бүү хий. Би бол ЭЗЭН”(Левит 19:28) гэж тушаасан. Тиймээс хэдийгээр өнөөдөрийн итгэгчид Хуучин гэрээний хуулийн дор байдаггүй боловч (Ром 10:4; Галат 3:23-25; Ефес 2:15), шивээсийн эсрэг ийм тушаал байсан гэдэг нь асуудал үүсэхэд хүргэдэг байна. Шинэ гэрээ итгэгчид шивээс хийлгэх, хийлгэхгүй байх эсэх талаар ямар нэгэн зүйл бичээгүй байна.

Бурханы сайн хүслийн дагуу онцгой зөв үйлдэл хийхэд ерөөж өгөхийг Бурханаас хүсэх нь чухал байдаг Тиймээс биеэ зүсэх болон шивээсийн талаар Бурханаас зөв хандлагаар шударгаар асуух шаардлагатай. "Иймээс та нар идэж, уухдаа, эсвэл юу ч хийсэн Бурханы алдрын төлөө бүхнийг хий"(1Коринт 10:31). Библи биеэ зүсэх юмуу шивээс хийлгэж болохгүй гэж тушаадаггүй. Гэвч бас Бурханд итгэхийн тулд биеэ зүсүүлэх юмуу ямар нэгэн шивээс хийлгэх ёстой гэсэн ямар ч шалтгаан бидэнд өгөөгүй.

Үүний талаар авч үзэх бас нь асуудал нь зохистой байдал юм. Библи бидэнд зохистой байдлаар хувцаслаарай гэж зааварласан(1Тимот 2:9). Зохистой хувцаслалтын нэг тал нь бүхий л бие хувцсаар хангалттай халхлагдсан байхыг хэлдэг. Үүний гол утга нь өөр дээрээ илүү их анхаарал татахгүй байх явдал юм. Зохистой хувцасладаг хүмүүс өөрсөд дээрээ анхаарал татахгүй байхыг хүсдэг. Магадгүй шивээс болон биеэ зүсэх нь ихэнхдээ анхаарал татахын тулд байдаг. Энэ талаас нь харвал биеэ зүсэх болон шивээс нь зохистой зүйл биш болно.

Библи тодорхой онцгойлж зааж сургаагүй нөхцөлд хэрэглэгддэг нэг чухал Бичээсийн зарчим бол тухайн зүйл Бурханд таалагдах эсэх нь тодорхойгүй, эргэлзээтэй байгаа нөхцөлд түүнийг хийхгүй байх нь хамгийн чухал гэсэн утгатай байдаг. "Итгэлээр биш алив бүхэн нь нүгэл юм"(Ром 14:23). Бидний бие, түүнчлэн бүхий л сэтгэл сүнс золигдон Бурханд хамааралтай болсон гэдгийг санах хэрэгтэй. Хэдийгээр 1Коринт 6:19-20 биеэ зүсэх болон шивээс хийлгэх тал дээр шууд хэрэгжихгүй боловч үүний талаар бидний дагах зарчмыг харуулдаг. "Та нарын бие бол Бурханы та нарт өгсөн, та нарын дотор байдаг Ариун Сүнсний сүм мөн гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Та нар өөрсдийнх биш гэдгээ мэддэггүй юм уу? Учир нь та нарыг үнээр худалдан авсан юм. Тиймээс биеэрээ Бурханыг алдаршуулагтун." Энэ агуу үнэн биднийг өөрсдийн биеэрээ хаашаа явах, юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг тодорхой хэлж өгдөг. Хэрвээ бидний бие Бурханд хамааралтай бол өөрсдийгөө шивээс болон зүсэлтээр тэмдэглэхээсээ өмнө Түүнээс тодорхой “зөвшөөрөл” авах хэрэгтэй болно.

EnglishМонгол хэл дээрх сайт руу буцах

Библи шивээсийн(биеэ зүсэх) талаар юу гэдэг вэ?
Энэ хуудсыг хуваалцах: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries