Гэр бүл болон эцэг эх байх талаарх асуултууд


Сайн эцэг эх байх тухай Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Христэч эцэг хүний тухай Библи юу хэлдэг вэ?

Христэч ээж байх тухай Библи юу хэлдэг вэ?

Христэч хүмүүс хүүхдүүдээ хэрхэн сахилгажуулах хэрэгтэй вэ? Библи юу хэлдэг вэ?

Төрөлтийг хянах талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ? Христэд итгэгчид төрөлтийг хязгаарлах зүйлс ашиглаж болох уу?

Хэрвээ хүүхэд нь гэрээсээ зугатсан, явсан бол Христэч эцэг эх юу хийх хэрэгтэй вэ?

Эхнэр хүн нөхөртөө захирагдах хэрэгтэй юу?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Гэр бүл болон эцэг эх байх талаарх асуултууд