Бүтээлийн талаарх асуултууд


Бүтээлийн онол эволюцийн эсрэг гэх үзлийн талаар Библи юу хэлдэг вэ?

Бурханд итгэх итгэл болон шинжлэх ухаан зөрчилддөг үү?

Оюунлаг зохион бүтээлтийн онол гэж юу вэ?

Дэлхий хэдэн настай вэ? Яг тодорхой хэдэн жил болж байгаа бол?

Ноагийн үер дэлхийг хамарсан уу, эсвэл бүс нутгийг уу?

Яагаад Бурхан Еден цэцэрлэгт сайн мууг мэдүүлэгч модыг байлгасан бэ?

Библи динозавруудын тухай юу хэлдэг вэ? Библи дээр динозаврууд байдаг уу?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Бүтээлийн талаарх асуултууд