Pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan


Adakah Tuhan Wujud? Terdapatkah bukti kewujudan Tuhan?

Adakah Tuhan benar? Bagaimana saya dapat pastikan bahawa Tuhan adalah benar?

Apakah sifat-sifat Tuhan? Bagaimanakah rupanya Tuhan?

Adakah Kristian dan Muslim menyembah Tuhan yang sama?

Apakah yang diajarkan Alkitab tentang Tritunggal?

Mengapakah Tuhan mengizinkan perkara buruk berlaku ke atas orang baik?

Mengapa Tuhan sangat berbeza dalam Perjanjian Lama berbanding dengan Perjanjian Baru?

Apakah erti pernyataan Tuhan itu kasih?

Masihkah Tuhan bercakap dengan kita pada hari ini?

Adakah Tuhan mencipta kejahatan?

Siapakah yang telah mencipta Tuhan? Dari manakah datangnya Tuhan?

Apakah maksud takutkan Allah?

Adakah Allah mengubah fikiranNya?

Adakah Allah mengasihi semua orang atau hanya umat Kristian?

Adakah Allah itu lelaki atau perempuan?

Adakah Allah masih bermukjizat? Mengapa Dia tidak bermukjizat sepertimana yang ditunjukkanNya menerusi Alkitab?

Mengapa Allah mengizinkan bencana alam, seperti gempa bumi, angin taufan, dan tsunami?

Adakah Allah mendengar/menjawab doa-doa orang berdosa/tidak percaya?

Apa maksudnya Allah adalah Allah yang cemburu? (Keluaran 20:5; Ulangan 4:24)? Saya beranggapan cemburu itu salah (Galatia 5:20).

Bolehkah monoteisme dibuktikan?

Apakah salah mempertanyakan Allah?

Pernahkah manusia melihat Allah?

Adakah Allah/Alkitab itu seksis?


Pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan