Apakah pengangkatan gereja?


Soalan: Apakah pengangkatan gereja?

Jawapan:
Perkataan “pengangkatan” tidak ada dalam Alkitab. Bagaimanapun konsep pengangkatan jelas diajarkan dalam Alkitab. Pengangkatan gereja merupakan peristiwa Tuhan mengambil semua orang percaya untuk memberi laluan kepada penghukuman-Nya ke atas bumi sewaktu masa kesengsaraan. Pengangkatan dihuraikan dalam 1 Tesalonika 4:13-18 dan 1 Korintus 15:50-54. Tuhan akan membangkitkan semua orang percaya yang telah meninggal dunia, memberi mereka tubuh kemuliaan dan mengambil mereka dari bumi bersama-sama dengan orang-orang percaya yang masih hidup, yang juga akan menerima tubuh kemuliaan “Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan” (1 Tesalonika 4:16-17).

Pengangkatan akan berlaku dengan sekelip mata dan kita akan menerima tubuh lemuliaan pada ketika itu, “Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah,dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diuba” (1 Korintus 15:51-52). Pengangkatan merupakan peristiwa gilang gemilang yang sepatutnya kita semua rindukan. Akhirnya kita akan benar-benar bebas daripada dosa. Kita akan berada dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Terdapat banyak perdebatan berhubung erti dan ruang lingkup pengangkatan. Tuhan tidak mahu kita berdebat. Sebaliknya, Tuhan mahu supaya kita “menghibur seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini” (1 Tesalonika 4:18).

English
Balik ke laman bahasa Melayu

Apakah pengangkatan gereja?