settings icon
share icon
Soalan

Apakah pembaptisan Roh Kudus?

Jawapan


Pembaptisan Roh Kudus boleh didefinisikan sebagai kerja Roh Tuhan menyatukan penganut dengan Kristus dan menyatukan penganut dengan penganut-penganut lain dalam Tubuh Kristus pada saat penyelamatan. 1 Korintus 12:12-13 dan Roma 6:1-4 adalah perenggan tumpuan dalam Kitab Injil yang mengandungi ajaran ini. 1 Korintus 12:13 menyatakan, "Demikian juga kita semua, baik orang Yahudi mahupun orang bukan Yahudi, baik hamba mahupun orang bebas; kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama, supaya kita menjadi satu tubuh. Tuhan sudah mencurahkan Roh yang sama itu kepada kita." Roma 6:1-4 menyatakan, "Jika demikian, apakah yang harus kita katakan? Haruskah kita terus-menerus berbuat dosa supaya rahmat Tuhan semakin bertambah? Tentu tidak! Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Oleh itu bagaimanakah kita dapat terus-menerus melakukan dosa dalam hidup kita? Tidakkah kamu tahu bahawa pada masa kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus? Hal ini bererti kita dipersatukan dengan kematian-Nya. Dengan baptisan itu, kita dikubur dengan Kristus dan ikut mati bersama-sama Dia, supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, kita pun dapat mengamalkan hidup yang baru." Walaupun Roma 6 tidak menyatakan Roh Kudus dengan spesifik, ayat-ayat ini mengambarkan kedudukan penganut dalam Tuhan dan 1 Korintus 12 memberitahu kita bagaimana keadaan ini berlaku.

Tiga fakta yang perlu diperhatikan bagi membantu memantapkan pemahaman kita mengenai pembaptisan Roh Kudus. Pertama, 1 Korintus 12:13 jelas menyatakan bahawa semua orang telah dibaptis seperti semua orang telah dipaksa minum (didiami oleh Roh Kudus). Kedua, tiada bahagian dalam Alkitab yang menggesa para penganut untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahawa semua penganut telah mengalami ministri ini. Akhir sekali, Efesus 4:5 seperti merujuk kepada pembaptisan Roh Kudus. Jika hal ini benar, pembaptisan Roh Kudus adalah realiti setiap penganut, seperti “satu iman” dan “seorang Bapa”.

Sebagai kesimpulannya, pembaptisan Roh Kudus melakukan dua perkara, (1) menyatukan kita dengan Tubuh Kristus, dan (2) menjadikan kenyataan penyaliban kita bersama Kristus. Berada dalam Tubuh-Nya bermakna kita telah bangkit bersama-Nya dan mengamalkan hidup yang baru (Roma 6:4). Kita patut menggunakan berkat rohani bagi memastikan Tubuh ini berfungsi dengan baik seperti yang dinyatakan dalam konteks 1 Korintus 12:13. Mengalami satu pembaptisan Roh Kudus adalah demi menyatukan gereja, seperti dalam konteks Efesus 4:5. Bersekutu dengan Kristus dalam kematian, pengebumian dan kebangkitan-Nya melalui pembaptisan Roh Kudus menetapkan dasar untuk menyedari pemisahan kita dengan kuasa dosa yang mendiami diri kita dan pengamalan hidup yang baru (Roma 6:1-10, Kolose 2:12).

EnglishBalik ke laman bahasa Melayu

Apakah pembaptisan Roh Kudus?
Kongsi halaman ini: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries