settings icon
share icon
Soalan

Apakah definisi dosa?

Jawapan


Alkitab menjelaskan dosa sebagai pelanggaran terhadap hukum-hukum (1 Yohanes 3: 4) dan pemberontakan terhadap Tuhan (Ulangan 9:7; Yosua 1: 18). Dosa bermula dengan Lucifer, seorang malaikat yang sangat cantik dan berkuasa. Dia telah jatuh daripada kedudukannya yang tinggi kerana tidak berpuas hati dengan kedudukannya dan ingin menjadi lebih tinggi daripada Tuhan. Di sinilah bermulanya dosa (Yesaya 14: 12-15). Setelah kejatuhannya, Lucifer yang digelar ‘Satan’, membawa dosa ke dalam pengalaman manusia di Taman Eden. Satan atau Iblis menggoda Hawa dengan godaan yang sama bila mengatakan mereka akan menjadi “sama dengan Allah.” Kejadian 3 menjelaskan pemberontakan Adam dan Hawa terhadap Tuhan dan perintah-Nya. Sejak itu, dosa turun ke dalam keturunan manusia sehingga kita sebagai keturunan Adam telah mewarisi dosa. Roma 5:12 mengatakan dosa telah masuk ke dalam dunia melalui Adam. Dengan demikian maut telah merebak kepada semua manusia sebab “upah dosa adalah maut” (Roma 6:23).

Kecenderungan berbuat dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Akibat kejatuhan Adam, manusia secara semulajadi merupakan orang-orang berdosa. Apabila Adam berbuat dosa, sifat dalamannya berubah diakibatkan oleh dosa. Pemberontakannya mengakibatkan kematian rohani dan sifat buruk yang diturunkan kepada setiap orang yang datang selepasnya. Kita merupakan orang-orang berdosa bukan kerana perbuatan dosa; tetapi kita berbuat dosa disebabkan sifat dosa yang ada pada kita. Sifat buruk yang diperturunkan kepada kita dikenali sebagai dosa warisan. Sebagaimana kita mewarisi ciri-ciri fizikal ibubapa kita, demikian juga kita mewarisi sifat berdosa daripada Adam. Dalam Mazmur 51: 7 Raja Daud berkata tentang keadaan manusia yang telah jatuh dengan nada yang sedih, “Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.”

Satu lagi jenis dosa dikenali sebagai dosa yang diperhitungkan. Istilah “diperhitungkan” digunakan dalam urusan kewangan dan perundangan. Ianya membawa maksud “mengambil milik seseorang dan diperhitungkan ke dalam akaun orang lain”. Sebelum hukum Musa diberikan, dosa belum diperhitungkan kepada manusia walaupun manusia adalah orang-orang berdosa disebabkan dosa warisan. Setelah Hukum diberikan, dosa-dosa pelanggaran terhadap Hukum diperhitungkan kepada mereka (Roma 5: 13). Jauh sebelum pelanggaran-pelanggaran diperhitungkan ke atas manusia, hukuman terakhir bagi dosa (maut) terus berlaku (Roma 5:14). Semua manusia sejak Adam sehingga ke zaman Musa takluk di bawah kuasa maut bukan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa yang diperhitungkan kepada mereka (yang mana tidak ada), melainkan disebabkan oleh sifat berdosa yang ada pada diri mereka. Selepas Hukum Musa diberikan, manusia takluk kepada kuasa maut disebabkan oleh sifat berdosa yang diwarisi sejak Adam dan oleh dosa yang diperhitungkan kepada manusia kerana melanggar hukum-hukum Tuhan.

Tuhan menggunakan prinsip perhitungan untuk memberi manfaat kepada manusia apabila dosa-dosa orang percaya diperhitungkan ke atas Yesus Kristus yang telah membayar hukuman dosa di atas kayu salib. Dengan memperhitungkan dosa-dosa kita kepada Yesus, Allah melayani-Nya seolah-olah Dia seorang berdosa, walaupun Dia sebenarnya bukan seorang yang berdosa dan Allah membiarkan Yesus mati bagi dosa-dosa seluruh dunia (1 Yohanes 2:2). Dosa telah diperhitungkan kepada-Nya tetapi Dia tidak mempunyai dosa warisan. Perkara ini sangat penting untuk difahami. Dia menanggung hukuman dosa, tetapi Dia tidak pernah berbuat dosa. Sifat-Nya yang murni dan sempurna tidak pernah disentuh oleh dosa. Dia dilayani seolah-olah Dia bersalah di atas semua dosa yang dilakukan manusia sedangkan Dia sendiri tidak pernah berbuat dosa. Sebagai pertukaran, Tuhan memperhitungkan kebenaran Kristus kepada orang-orang percaya dan memasukkan kebenaran-Nya ke dalam kita sama seperti dosa-dosa kita telah dimasukkan ke dalam tanggungan-Nya.

Jenis dosa yang ketiga adalah dosa peribadi. Dosa ini dilakukan oleh manusia setiap hari disebabkan dosa warisan yang ada pada kita sejak Adam. Kita melakukan dosa-dosa peribadi bermula dari dosa tidak bercakap benar yang dianggap ringan kepada dosa berat seperti membunuh orang. Mereka yang belum meletakkan iman mereka di dalam Yesus Kristus mesti membayar hukuman ke atas dosa-dosa peribadi, dosa warisan dan dosa yang diperhitungkan. Bagaimanapun, orang-orang percaya telah dilepaskan daripada hukuman kekal dan sekarang mempunyai kuasa untuk melawan keinginan dan perbuatan dosa. Sekarang kita boleh membuat pilihan samada mahu atau tidak mahu melakukan dosa kerana sekarang kita dapat melawan dosa dengan pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam kita, menguduskan kita dan menginsafkan kita terhadap dosa apabila kita melakukannya (Roma 8:9-11). Apabila kita mengaku dosa-dosa peribadi kita dan meminta ampun daripada Tuhan, persekutuan kita yang sempurna dengan Tuhan pun dipulihkan. “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan” (1 Yohanes 1:9).

Semua kita berada di bawah penghukuman disebabkan dosa warisan, dosa yang diperhitungkan dan dosa-dosa peribadi. Satu-satunya hukuman dosa yang adil adalah maut (Roma 6:23), yang bukan hanya sekadar kematian jasmani tetapi juga kematian secara rohani (Wahyu 20:11-15). Kita bersyukurlah sebab dosa warisan, dosa yang diperhitungkan dan dosa-dosa peribadi semua telah disalibkan pada salib Kristus. Sekarang dengan iman kepada Kristus sebagai “Penyelamat”, “di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya” (Efesus 1:7).

EnglishBalik ke laman bahasa Melayu

Apakah definisi dosa?
Kongsi halaman ini: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries