settings icon
share icon
Soalan

Adakah baptisan perlu demi keselamatan? Apakah baptisan kelahiran semula?

Jawapan


Baptisan kelahiran semula merupakan kepercayaan seseorang itu harus dibaptiskan agar diselamatkan. Kami berpendirian baptisan itu langkah ketaatan yang penting bagi seorang Kristian, tetapi dengan tegasnya menolak baptisan sebagai sesuatu keperluan demi keselamatan. Kami mempercayai dengan teguh bahawa setiap orang Kristian harus menerima baptisan air dengan menyelam. Baptisan mencorakkan identiti orang Kristian dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Roma 6:3-4 menyatakan, "atau tahukah kamu, bahawa kita yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematianNya? Dengan itu kita telah dikuburkan bersama-samaNya oleh baptisan dalam kematian, agar sama sepertimana Kristus dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, lantaran kita juga akan hidup dalam kehidupan yang baru (Roma 6:3-4). Diselamkan ke dalam air melambangkan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Keluar dari air menggambarkan kebangkitan bersama Kristus.

Segala yang ditambah kepada iman dalam Kristus merupakan syarat keselamatan, berdasarkan perlakuan. Menambahkan APA-APA SAHAJA kepada Injil menyebutkan kematian Yesus di atas salib tidak memadai buat membeli keselamatan kita.

Memperkatakan bahawa kita harus dibaptis agar diselamatkan sama memperkatakan kita haruslah menambahkan amalan baik dan ketaatan kepada kematian Kristus agar memadai untuk menyelamatkan kita. Kematian Yesus sudah memadai untuk membayar hutang dosa kita (Roma 5:8; 2 Korintus 5:21). Pembayaran Yesus demi dosa-dosa kita diterapkan kepada "rekening" iman kita (Yohanes 3:16; Kisah 16:31; Efesus 2:8-9). Disebabkan itu, baptisan merupakan langkah ketaatan yang penting selain keselamatan, meskipun ia bukanlah syarat keselamatan.

Ya, terdapat beberapa ayat seperti ini yang menunjukkan baptisan adalah syarat keselamatan. Tetapi disebabkan Alkitab dengan jelasnya memaklumkan kita bahawa keselamatan hanya diterima berdasarkan iman semata-mata (Yohanes 3:16; Efesus 2:8-9; Titus 3:5), pastinya terdapat penafsiran lain untuk ayat-ayat tersebut. Alkitab tidak berlawanan. Dalam zaman Alkitab, seseorang yang baru bertaubat dari satu agama ke agama lainnya lazimnya dibaptis demi menyatakan pertaubatan. Baptisan merupakan cara membuat keputusan agar diketahui umum. Mereka yang menolak untuk dibaptiskan menyatakan tidak percaya sungguh-sungguh. Disebabkan itu, dalam minda para Rasul dan murid-murid, konsep golongan percaya yang tidak dibaptiskan tiada sama sekali. Sebaik sahaja seseorang mengakui mempercayai Yesus Kristus, tetapi malu untuk memberitahu imannya di khalayak umum, itu menunjukkan dia tidak memiliki iman sejati.

Sekiranya baptisan diperlukan demi keselamatan, mengapa Paulus mengatakan, "Aku bersyukur bahawa tiada seorangpun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gayus (1 Korintus 1:14)? Mengapakah dia menyebutkan, "Disebabkan Kristus mengutus aku bukan tujuan membaptis, tetapi menyebarkan Injil, dan itupun bukan dengan hikmat kata-kata, agar salib Kristus tidak akan sia-sia" (1 Korintus 1:17)? Sememangnya dalam ayat-ayat ini Paulus menentang perbalahan yang menjadi wabak gereja Korintus. Tetapi bagaimana mungkin beliau dapat menyatakan, "Aku bersyukur tidak membaptiskan....atau disebabkan Kristus tidak mengutus aku agar membaptis.....jikalau baptisan diperlukan demi keselamatan? Jikalau baptisan perlu demi keselamatan, ertinya Paulus secara harfiahnya menyebutkan, "Aku bersyukur kamu tidak diselamatkan.....atau disebabkan Kristus tidak mengutus aku agar menyelamatkan....." Itu akan menjadi pernyataan yang sangat aneh, yang diucapkan oleh beliau. Lagipun semasa Paulus menggariskan dengan terperinci tentang sesuatu yang dipandangnya sebagai Injil" (1 Korintus 15:1-8) mengapakah dia tidak menggabungkan baptisan? Jikalau baptisan syarat keselamatan, bagaimana penyebaran Injil tidak menyebutkan hal ini?

Baptisan kelahiran semula bukanlah konsep Alkitab. Baptisan tidak menyelamatkan dari dosa tetapi hati nurani yang tidak tenteram. Petrus dengan jelasnya mengajarkan baptisan bukan sekadar upacara membersihkan tubuh fizikal,tetapi merupakan janji hati nurani yang tulus terhadap Allah. Baptisan lambang daripada apa yang telah berlaku dalam hati dan hidup seseorang yang telah mempercayai Kristus sebagai Juruselamat (Roma 6:3-5; Galatia 3:27; Kolose 2:12). Untuk menegaskan sumber ini dengan jelas, Petrus menambah, "oleh kebangkitan Yesus Kristus di kalangan orang mati" (bdgk. 1 Petrus 1:3). Baptisan langkah ketaatan yang penting perlu dihadapi orang percaya. Baptisan bukanlah syarat keselamatan. Jikalau demikian, itu merupakan serangan terhadap kematian yang sempurna dan kebangkitan Yesus Kristus.

EnglishBalik ke laman bahasa Melayu

Adakah baptisan perlu demi keselamatan? Apakah baptisan kelahiran semula?
Kongsi halaman ini: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries