Pelbagai pertanyaan Alkitab


Siapakah 12 murid /rasul-rasul Yesus Kristus?

Apakah ada yang disebut sebagai kebenaran mutlak/ kebenaran sejagat?

Apakah Sepuluh Hukum itu?

Adakah Alkitab membenarkan perhambaan?

Mengapakah Yahudi dan Arab/Muslim saling membenci?

Adakah Alkitab merekodkan kematian rasul-rasul? Bagaimanakah setiap rasul meninggal dunia?

Adakah binatang kesayangan pergi ke syurga? Adakah binatang mempunyai roh?

Adakah orang Kristian perlu mematuhi undang-undang negara?

Mengapakah Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihan-Nya?

Masihkah Tuhan memberikan penglihatan kepada umat-Nya pada hari ini?

Apakah pandangan Kristian terhadap orang psikik?

Penafsiran mimpi Kristian? Adakah mimpi kita bersal dari Tuhan?

Apakah ada mahluk asing atau UFO?


Pelbagai pertanyaan Alkitab