വീട്ടില്‍ ഒരു മുടിയന്‍ പുത്രനോ പുത്രിയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ക്രിസ്തീയ മാതാപിതാക്കള്‍ എന്തു ചെയ്യണം?ചോദ്യം: വീട്ടില്‍ ഒരു മുടിയന്‍ പുത്രനോ പുത്രിയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ക്രിസ്തീയ മാതാപിതാക്കള്‍ എന്തു ചെയ്യണം?

ഉത്തരം:
നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളില്‍ മുടിയന്‍ പുത്രന്‍മാരോ പുത്രിമാരോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നാം എങ്ങനെ വര്‍ത്തിക്കണം എന്ന് ലൂക്കോ.15:11-32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മുടിയന്‍ പുത്രന്റെ കഥയില്‍ നിന്ന് നമുക്ക്‌ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയും. മക്കള്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ മാതാപിതാക്കന്‍മാരുടെ അധികാരത്തിന്‍ കീഴില്‍ അല്ല എന്നത്‌ നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത്‌.

കര്‍ത്താവു പറഞ്ഞ ആ കഥയിലെ രണ്ടാമത്തെ മകന്‍ തനിക്കുള്ള അവകാശത്തെ വിറ്റു കാശാക്കി ദൂരദേശത്തേക്ക്‌ പോയി തന്റെ സ്വത്തു മുഴുവന്‍ നശിപ്പിക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പൈതല്‍ പ്രാകൃത മനുഷനായി ജീവിതം തുടരുന്നു. എന്നാല്‍ ചെറുപ്പത്തില്‍ കര്‍ത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച്‌ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു പൈതല്‍ വളരുമ്പോള്‍ മറുതലിച്ചു പോയാല്‍ തനിക്കു ലഭിച്ചിരുനനഷ ആത്മീയ സമ്പത്തുകള്‍ മുഴുവന്‍ നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ എത്തുന്നു. ദൈവത്തിനെതിരായ മറുതലിപ്പ്‌ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്‌ മാതാപിതാക്കളോടും അധികാരത്തോടും ഉള്ള മറുതലിപ്പായിട്ടാണ്‌.

കര്‍ത്താവു പറഞ്ഞ കഥയിലെ പിതാവ്‌ മകന്‍ പോകുന്നതിനെ തടയുന്നില്ല എന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാത്രമല്ല മകന്റെ പിന്നാലെ പോയി മകനെ സൂക്ഷിക്കുവാനും പിതാവ്‌ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനു പകരം മകന്റെ "ബുദ്ധി തെളിയുവാനായി" പ്രര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്‌ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്ക മാത്രമല്ല, അവന്‍ വരുന്നത്‌ ദൂരത്തിലിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പിതാവ്‌ ഓടിച്ചന്ന് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത്‌ സ്വീകരിക്കയും ചെയ്തു.

പ്രായപൂര്‍ത്തി ആയിക്കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മക്കള്‍ തങ്ങള്‍ക്കു തന്നെ ഭാവിയില്‍ വളരെ ദോഷം വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുമ്പോള്‍ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട്‌. പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ അവരെ അത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ടത്‌ നമ്മുടെ കടമയാണ്‌. എന്നാല്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാളിന്റെ പുറകെ പോയി കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയാക്കുവാന്‍ കഴികയില്ലല്ലോ.

മക്കള്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തി ആയിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ ദൈവത്തിന്റേയും ദൈവം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലോക അധികാരികളുടേയും കീഴിലാണ്‌ വര്‍ത്തിക്കേണ്ടത്‌ (റോമ. 13:1-7). മുടിയന്‍ പുത്രന്‍മാര്‍ നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവരോട്‌ സ്നേഹത്തോടും പ്രാര്‍ത്ഥനയോടും കൂടെ ഇടപെട്ട്‌ എന്തെങ്കിലും ചയ്യുവാന്‍ കഴിയും എന്നല്ലാതെ ബലപ്രയോഗം ഒരിക്കലും ഉപകരിക്കയില്ല. പലപ്പോഴും അവരവര്‍ മൂലം ഏര്‍പ്പെട്ട മുറിവുകളില്‍ കൂടെ ദൈവം പലര്‍ക്കും പല കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്‌. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളില്‍ അവരവര്‍ ബുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിയേണ്ടത്‌ ആവശ്യമാണ്‌. മാതാപിതാക്കള്‍ എന്ന നിലക്ക്‌ നമ്മുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കുവാന്‍ നമുക്കു കഴികയിലല‍. അത്‌ ദൈവമാണ്‌ ചെയ്യേണ്ടത്‌. അതു സംഭവിക്കുമാറ്‌ നാം കാര്യങ്ങള്‍ ദൈവകരങ്ങളില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച്‌ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. ഇത്‌ അല്‍പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്‌. എന്നാലും വേദപുസ്തകാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദൈവം പ്രവര്‍ത്തിക്കയും നമുക്കു മനഃസമാധാനം ലഭിക്കയും ചെയ്യും. നമുക്ക്‌ നമ്മുടെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മക്കളെ ന്യായം വിധിക്കുവാന്‍ അധികാരമില്ല. ന്യായവിധികര്‍ത്താവും ദൈവമാണ്‌. "സര്‍വഭൂമിക്കും ന്യായാധിപനായവന്‍ നീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കുമോ?" (ഉല്‍പ.18:25ബി).മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകവീട്ടില്‍ ഒരു മുടിയന്‍ പുത്രനോ പുത്രിയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ക്രിസ്തീയ മാതാപിതാക്കള്‍ എന്തു ചെയ്യണം?