settings icon
share icon
ചോദ്യം

എനിക്ക്‌ ദൈവവുമായി എങ്ങനെ നിരപ്പ്‌ പ്രാപിക്കാം?

ഉത്തരം


ദൈവവുമായി “ശരിയായ” ബന്ധത്തില്‍ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത്‌ “തെറ്റാണ്‌” സംഭവിച്ചതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിനുത്തരം പാപം തന്നെയാണ്. "നന്‍മചെയ്യുന്നവന്‍ ഒരുത്തന്‍ പോലുമില്ല" എന്ന് സങ്കീർത്തനം 14:3 പറയുന്നു.നാമെല്ലാവരും ദൈവകല്‍പന ലംഘിച്ചവരാണ്‌. നാമെല്ലാവരും ആടുകളെപ്പോലെ വഴിതെറ്റി പോയിരിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ്.53:6).

ഖേദമെന്ന് പറയട്ടെ. പാപത്തിന്റെ ശംബളം മരണമാണ്‌. "പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും"(യെഹസ്കീയേൽ.18:4). എന്നാൽ സ്നേഹനിധിയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി വന്ന് രക്ഷക്കായി ഒരു വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്‌ എന്നതാണ്‌ സന്തോഷ വാര്‍ത്ത.ലൂക്കോസ്.19:10 ല്‍ "നഷ്ടപ്പട്ടതിനെ തേടി വന്ന് രക്ഷിക്കുവാനത്രേ മനുഷപുത്രന്‍ വന്നത്‌" എന്ന് യേശു കർത്താവ്‌ പറഞ്ഞത്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക. "സകലവും നിവര്‍ത്തിയായി" (ലൂക്കോസ് 19:30) എന്ന ക്രൂശിലെ തന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്‌ താൻ വന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറി എന്ന് നമുക്ക്‌ മനസ്സിലാക്കാം.

ദൈവവുമായി ശരിയായ ബന്ധത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി തെറ്റുകൾ സമ്മതിക്കുക എന്നതാണ്. അടുത്തതായി തെറ്റുകളെ ദൈവത്തോട്‌ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് (യേശയ്യാവ്.57:15) ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്‌. ഹൃദയം കൊണ്ടു നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കയും വായികൊണ്ടു രക്ഷെക്കായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് റോമർ 10: 10 ൽ പറയുന്നു.

ഈ മാനസാന്തരവും ഏറ്റുപറച്ചിലും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്‌.യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണപുനരുദ്ധാനങ്ങളുടെമേലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ്‌ നിങ്ങളുടെ രക്ഷക്ക്‌ നിദാനമായിരിക്കുന്നത്‌. "യേശുവിനെ കര്‍ത്താവ്‌ എന്ന് വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറകയും ദൈവം അവനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിര്‍പ്പിച്ചുഎന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട്‌ വിശ്വസിക്കയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും" (റോമർ 10:9). ദൈവത്തോട്‌ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാന്‍ വിശ്വാസം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 20:27; പ്രവർത്തികൾ16:31; ഗലാത്യർ.2:16;3:11,26; എഫെസ്യർ 2:8).

ദൈവം നിങ്ങള്‍ക്കായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ്‌ നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത്‌. ദൈവം രക്ഷകനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച്‌ നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി യാഗമായി (യോഹന്നാൻ.1:29). ഇപ്പോൾ അവന്റെ വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്‌: "കര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരുംരക്ഷിക്കപ്പെടും" (പ്രവർത്തികൾ.2:21).

മാനസാന്തരത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും ഒരു മനോഹര ദൃഷ്ടാന്തമാണ്‌ മുടിയന്‍ പുത്രന്റെ ഉപമ(ലൂക്കോസ്.15:11-32). ഇളയപുത്രന്‍ തന്റെ പിതാവിങ്കല്‍നിന്ന് ലഭിച്ചതെല്ലാം ലജ്ജാര്‍ഹമായ പാപവഴികളാല്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തി (വാക്യം 13). തന്റെ തെറ്റുകള്‍ അവനു മനസ്സിലായപ്പോള്‍ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുവാന്‍ അവന്‍ തീരുമാനിച്ചു (വാക്യം 18). അവന്‍ വിചാരിച്ചത്‌ അവന് ഒരിക്കലും മകന്റെ സ്ഥാനം തിരികെ ലഭിക്കയില്ല എന്നായിരുന്നു (വാക്യം 19). എന്നാല്‍ അവന്‌ തെറ്റുപറ്റി. മടങ്ങിവന്ന മുടിയന്‍ പുത്രനെ പിതാവ്‌ മകനായി തന്നെ സ്വീകരിച്ചു (വാക്യം 20). തെറ്റ്‌ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു; വലിയവിരുന്ന് അവനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടു (വാക്യം 24).

ക്ഷമിക്കാം എന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞതുള്‍പ്പെടെ തന്റെ എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നിറവേറ്റത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നല്ലവനാണ്‌. "ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവര്‍ക്ക്‌ യഹോവ സമീപസ്തന്‍; മനസ്സു തകര്‍ന്നവരെ അവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം.34:18).

ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച്‌ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവം പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരു മാതൃകാ പ്രാര്‍ത്ഥന താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പ്രാര്‍ത്ഥനയോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രാര്‍ത്ഥനയോ ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്‌. നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകിയ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും മാത്രമാണ് ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന. "കര്‍ത്താവേ, ഞാൻ നിനക്കെതിരായി പാപം ചെയ്തതിനാൽ ശിക്ഷാര്‍ഹനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്റെ പാപപരിഹാരാര്‍ത്ഥം മരിച്ചതിനാൽ അവനിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം എനിക്ക്‌ പപക്ഷമ ലഭിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. നിത്യജീവന് അവകാശിയായി തീരുവാൻ എനിക്ക് നൽകിയ ക്ഷമക്കായും കൃപക്കായും നന്ദി. ആമേൻ.

ഇവിടെ വായിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനായി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെങ്കിൾ "ഞാന്‍ ഇന്ന് ഞാന്‍ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു" എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

Englishമലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക

എനിക്ക്‌ ദൈവവുമായി എങ്ങനെ നിരപ്പ്‌ പ്രാപിക്കാം?
© Copyright Got Questions Ministries