അവിശ്വാസികള്‍ മരണശേഷം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും എന്ന്‌ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?ചോദ്യം: അവിശ്വാസികള്‍ മരണശേഷം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും എന്ന്‌ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം:
മരണശേഷം അവിശ്വാസികള്‍ നരകത്തില്‍ നിത്യയാതന അനുഭവിക്കുന്നതിനു പകരം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും എന്ന പഠിപ്പിക്കലിനെയാണ്‌ ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുക അഥവാ annihilation എന്ന്‌ പറയുന്നത്‌. നിതയമത മുഴുവന്‍ നരകയാതന എന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുവാന്‍ തന്നെ വളരെ കഠിനം ആയതുകൊണ്ട്‌ അവിശ്വാസികള്‍ ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന ആശയത്തെ ചിലര്‍ പിന്താങ്ങുന്നു. ചില വേദഭാഗങ്ങള്‍ തനിയെ വായിച്ചാല്‍ ഈ ആശയം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിലും, വേദപുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ സത്യങ്ങളുമായി ഈ ആശയം പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല. പ്രധാനമായി മൂന്നു വിഷയങ്ങള്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്‌ അവിശ്വാസികള്‍ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും എന്ന്‌ ചിലര്‍ വിശസിക്കുന്നത്‌. 1) പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങള്‍ 2) ദൈവത്തിന്റെ നീതി 3) നരകത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്നിവയാണവ.

ഉന്‍മൂലനാശം പഠിപ്പിക്കുന്നവര്‍ നരകം അഗ്നിക്കടലാണ്‌ എന്നകാര്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷനെ എരിയുന്ന അഗ്നിയിലേക്ക്‌ എറിഞ്ഞാല്‍ ഒരുനിമിഷത്തില്‍ ഇല്ലാതാകും എന്നതില്‍ സംശയം ഇല്ല. എന്നാല്‍ നരകം എന്ന അഗ്നിക്കടല്‍ വെറും ഭൌതീകമല്ല. മനുഷന്റെ ഭൌതീക ദേഹമമല്ല അവിടേക്ക്‌ എറിയപ്പെടുന്നത്‌. വിശ്വാസികള്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍കുമ്പോള്‍ നിത്യത മുഴുവന്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം അവര്‍ക്ക്‌ ലഭിക്കുന്നതുപോലെ, അവിശ്വാസികള്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ നിത്യത മുഴുവന്‍ നിലനില്‍ക്കുവാന്‍ കഴിവുള്ള ശരീരവുമായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്‌ (വെളി.20:13; അപ്പൊ.24:15). അത്‌ നരകത്തീയില്‍ വെന്തു ഇല്ലാതാകുന്ന ശരീരം അല്ല.

നിത്യത എന്ന വാക്കാണ്‌ ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു വിഷയം. "നിത്യത" എന്ന വാക്ക്‌ "യുഗം" എന്ന ആശയം ഉള്‍ക്കൊണ്ടതാണ്‌ എന്നതിനു സംശയം ഇല്ല. എന്നാല്‍ ആ "യുഗ"ത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം വെളി.20:10 ല്‍ വളരെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. "അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തീപൊയ്കയിലേക്ക്‌ തള്ളിവിടും. അവര്‍ എന്നെന്നേക്കും രാപ്പകല്‍ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും" ഈ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക്‌ എറിയപ്പെട്ടവര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോയില്ല എന്ന്‌ ഈ വാക്യത്തില്‍ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്‌. അതേ അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവര്‍ക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന്‌ വെളി.20:14-15 എന്നീ വാക്യങ്ങള്‍ പറയുന്നു. നരകം നിത്യമാണ്‌ എന്ന്‌ തെളിവായിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊരു വാക്യം മത്താ.25:46 ആണ്‌. അവര്‍ (അവിശ്വാസികള്‍) നിത്യ ദണ്ഡനയിലേക്കും നീതിമാന്‍മാര്‍ നിത്യജീവനിലേക്കും പോകും" ഈ വാക്യത്തില്‍ "നിത്യത" എന്ന വാക്ക്‌ വിശ്വാസികളേയും അവിശ്വാസികളേയും ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ നിത്യ സൌഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവിശ്വാസികളുടെ ദണ്ഡനവും നിത്യത മുഴുവന്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നത്‌ ആയിരിക്കും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

അവിശ്വാസികള്‍ ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന്‌ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന വേറൊരു ന്യായം, ഈ ലോകത്തില്‍ വച്ച്‌ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളില്‍ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിനു നിത്യശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്‌ ദൈവനീതിക്ക്‌ യോജിച്ചതല്ല എന്നതാണ്‌. പത്തോ എഴുപതോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഒരാള്‍ പാപത്തില്‍ ജീവിച്ചാല്‍ അതിനു നിത്യശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്‌ ദൈവനീതിക്ക്‌ യോജിച്ചതാണോ എന്ന്‌ അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മറുപടി, മനുഷന്‍ പാപം ചെയ്യുന്നത്‌ നിത്യനായ ദൈവത്തിന്‌ എതിരെ ആയതിനാല്‍ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയും നിത്യതയോളം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ്‌. ദാവീദ്‌ പാപം ചെയ്തത്‌ ഉരിയാവിനോടും അവന്റെ ഭാര്യയോടും ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ദാവീദ്‌ പറയുന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക. "നിന്നോടു തന്നെ ഞാന്‍ പാപം ചെയ്തു; നിനക്ക്‌ അനിഷ്ടമായത്‌ ഞാന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു" (സങ്കീ.51:4). പാപം ദൈവത്തിന്റെ കല്‍പനാ ലംഘനം ആയതുകൊണ്ട്‌ ഏതു പാപവും ദൈവത്തിനു എതിരായുള്ളതാണ്‌. ദൈവം നിത്യനും അപരിമിതനും ആണ്‌. ഒരു വ്യക്തി എത്രനാള്‍ പാപം ചെയ്തു എന്നതിലുപരി നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ കല്‍പനകളെ ലംഘിച്ചു എന്നതാണ്‌ പ്രസക്തമായ കാര്യം. ദൈവം നിത്യനായതുകൊണ്ട്‌ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയും നിത്യതയോളം വരുന്നതാണ്‌.

ഉന്‍മൂലനാശം പഠിപ്പിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്ന വേറൊരു ന്യായം നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളില്‍ ചിലര്‍ നരകത്തില്‍ യാതന അനുഭവിക്കുന്നു എന്നത്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക്‌ സന്തോഷകരം ആയിരിക്കയില്ല എന്നതാണ്‌. എന്നാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും വ്യസന കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്ന്‌ വേദപുസ്തകം തെളിവായി പറയുന്നു. "അവര്‍ അവരുടെ കണ്ണുകളില്‍ നിന്ന്‌ കണ്ണുനീര്‍ എല്ലാം തുടച്ചു കളയും; ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല, ദുഃഖവും കണ്ണുനീരും മുറവിളിയും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല" എന്ന്‌ വെളി.20:4 ല്‍ നാം വായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളില്‍ ചിലര്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ മനഃപ്പൂര്‍വം ക്രിസ്തുവിനെ നിരാകരിച്ച്‌ അവിടെ വരാതിരുന്നതുകൊണ്ട്‌ അവര്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിനു ചേരുന്നവര്‍ അല്ല എന്ന കാര്യത്താല്‍ നാം മനരമ്യം ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഇത്‌ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ഇപ്പോള്‍ നമുക്ക്‌ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ സങ്കടത്തിന്‌ അവസരമില്ല എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. ഇന്ന്‌ നാം ചെയ്യേണ്ടത്‌ അവരില്ലാതെ നാം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എങ്ങനെ സന്തോഷമുള്ളവര്‍ ആയിരിക്കും എന്ന്‌ ചിന്തിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നതിനു പകരം എങ്ങനെ അവരെ കര്‍ത്താവിങ്കലേക്ക്‌ നേടുവാന്‍ കഴിയും എന്ന്‌ ചിന്തിക്കയാണ്‌ വേണ്ടത്‌.

വാസ്തവത്തില്‍ ഒരു നരകം ഉണ്ട്‌ എന്നതായിരിക്കാം ക്രിസ്തു ഭൂജാതനായതിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. മരണ ശേഷം അവിശ്വാസികള്‍ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു എങ്കില്‍ അതില്‍ ഭയപ്പെടേണ്ട കര്യമില്ല. എന്നാല്‍ നരകം യാദാര്‍ത്ഥ്യമാണെങ്കില്‍ ഭയപ്പെട്ടെങ്കിലേ മതിയാകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നമ്മെ നിത്യനരക ദണ്ഡനയില്‍ നിന്ന്‌ വിടുവിക്കത്തക്കവണ്ണം നിത്യസ്വഭാവമുള്ളതാണ്‌ (എബ്ര.9:14; 2കൊരി.5:21). നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവനില്‍ അര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ക്ഷമിക്കപ്പെടും, കഴുകപ്പെടും, രക്ഷിക്കപ്പെടും, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിനു അവകാശികളായിത്തീരും. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ നിത്യരക്ഷയെ നാം തിരസ്കരിച്ചാല്‍ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായ നിത്യനരകത്തിനു നാം യോഗ്യരായിത്തീരും എന്നതില്‍ രണ്ടു പക്ഷമില്ല.മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകഅവിശ്വാസികള്‍ മരണശേഷം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും എന്ന്‌ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?