settings icon
share icon
ചോദ്യം

മദ്യം, വീഞ്ഞ് എന്നിവ കുടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

ഉത്തരം


ലഹരിപാനീയങ്ങള്‍ കുടിക്കുന്നതിനെതിരായി അനേക മുന്നറിയിപ്പുകൾ വേദപുസ്തകത്തില്‍ കാണുന്നുണ്ട്‌ (ലേവ്യ.10:9; സംഖ്യ.6:3; ആവർത്തനം.29:6; ന്യായാധിപന്മാർ.13:4, 7, 14; സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ.20:1; 31:4; യെശയ്യാവ്.5:11,22; 24:9; 56:12). എന്നാല്‍ ലഹരിപദാര്‍ത്ഥങ്ങൾ ചേര്‍ത്ത്‌ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആഹാരപദാര്‍ത്ഥങ്ങളോ പാനീയങ്ങളോ മരുന്നുകളോ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പാടില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല. ചില വേദഭാഗങ്ങളിൾ വീഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്രീയാത്മകമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. സഭാപ്രസംഗി 9:7 ൽ "നീ ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അപ്പം തിന്നുക; ആനന്ദഹൃദയത്തോടെ വീഞ്ഞുകുടിക്ക" എന്ന് വായിക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനം 104: 14,15 ൽ വീഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നു പറയുന്നുണ്ട്‌. ആമോസ്.9:14 ൽ സ്വന്ത ദ്രാക്ഷത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത്‌ അനുഗൃഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ്‌ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. യെശയ്യാവ്.55:1 ല്‍ പാലും വീഞ്ഞും വാങ്ങിക്കൊള്ളുവീന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.

എന്നാൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ച്‌ മത്തരാകുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്‌ (എഫേസ്യർ.5:18). മത്തുപിടിക്കുന്നതിനെയും അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളേയും വേദപുസ്തകം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു (സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ.23:29-35). തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഒന്നിനും അടിമയാക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം കല്‍പിക്കുന്നുണ്ട്‌ (1കൊരിന്ത്യർ.6:12; 2പത്രോസ്.2:19). ലഹരിപാനീയങ്ങള്‍ മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്നവയാണെന്നതില്‍ സംശയം ലേശം പോലുമില്ലല്ലോ. വേറൊരു വിശ്വാസിക്ക്‌ ഇടര്‍ച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമോ അവരുടെ മനസാക്ഷിക്കു വിരോധമായി പാപം ചെയ്യുവാന്‍ ഉതകുന്ന കാര്യമോ ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യുവാന്‍ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (1കൊരിന്ത്യർ 8:9-13). മാത്രമല്ല ഞാന്‍ ദൈവമഹത്വത്തിനു വേണ്ടിയാണ്‌ കുടിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഒരിക്കലും പറയുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ (1കൊരിന്ത്യർ 10:31).

യേശുകര്‍ത്താവ്‌ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി. താന്‍ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരുന്നതായും വായിക്കുന്നുണ്ട്‌ (മത്തായി.26:29). പുതിയ നിയമ കാലങ്ങളില്‍ അവിടങ്ങളിലെ വെള്ളം അത്ര ശുദ്ധമായിരുന്നില്ല. ഇക്കാലത്തെപ്പോലെ ജലശുദ്ധീകരണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങൾ അന്നില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്‌ പലപ്പോഴും കുടിവെള്ളം മാലിന്യങ്ങളും രോഗാണുക്കളും കലര്‍ന്നതായിരുന്നു. ഇന്നും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട്‌ ആളുകൾ ഇത്തരം അശുദ്ധങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത മുന്തിരിച്ചാറാണ്‌ അധികമായി കുടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്‌. 1തിമോത്തിയോസ്.5:23 ൽ അപ്പൊസ്തലനായ പൌലോസ്‌ തിമൊഥെയോസിനോട്‌ വെള്ളത്തിനു പകരം വീഞ്ഞു കുടിക്കുവാന്‍ പറഞ്ഞതിന്റെ പുറകിലെ രഹസ്യം വെള്ളം തിമൊഥെയോസിന്റെ വയറ്റിലെ അസുഖങ്ങള്‍ക്ക്‌ കാരണമായിരുന്നതിനാലാണ്‌. അത്‌ വെറും മുന്തിരിച്ചാറായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത്‌ ശരിയല്ല. എന്നാല്‍ ഇന്നു ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വീര്യമുള്ള വീഞ്ഞായിരുന്നു അത്‌ എന്നും ചിന്തിക്കുവാന്‍ പാടില്ല. ഡോക്ടർമാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ലഹരിപദാര്‍ത്ഥങ്ങൾ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയ മരുന്നുകളോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വിശ്വാസി വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ മദ്യപാനത്തില്‍ നിന്നും വീഞ്ഞുകുടിച്ചു മത്തരാകുന്നതിൽ നിന്നും ഓരോ വിശ്വാസിയും പൂര്‍ണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നത്‌ ദൈവ കല്‍പനയാണ്‌ (എഫെസ്യർ.5:18; 1കൊരിന്ത്യർ.6:12).

ചെറിയ തോതിൽ മദ്യം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും അതിന് അടിമയാകുന്നില്ല. ആരോഗ്യ ഗുണത്തിനും മറ്റ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ ചികിത്സക്കും ഡോക്ടർമാർ വീഞ്ഞ് കഴിക്കുവാൻ പറയാറുണ്ട്. ചെറിയ തോതിൽ മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. എന്നാൽ വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് മത്തരാകുന്നത് പാപമാണ്. മദ്യപാനത്തെ കുറിച്ച് വചനം തരുന്ന താക്കീത് മൂലവും, കൂടാതെ അധികം മദ്യപിക്കുവാനുള്ള ശോധന വരുവാൻ സാദ്ധ്യത ഉള്ളതിനാലും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരുവാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഉള്ളതിനാലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Englishമലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക

മദ്യം, വീഞ്ഞ് എന്നിവ കുടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്രിസ്ത്യാനികൾ മദ്യം, വീഞ്ഞ് എന്നിവ സേവിക്കുന്നത് പാപമാണോ?
© Copyright Got Questions Ministries