ആരാണ്‌ യഹോവാ സാക്ഷികള്‍? അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌ എന്താണ്‌?ചോദ്യം: ആരാണ്‌ യഹോവാ സാക്ഷികള്‍? അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌ എന്താണ്‌?

ഉത്തരം:
1870 ല്‍ അമേരിക്കയിലെ പെന്‍സില്വേനിയ എന്ന സ്ഥലത്ത്‌ ചാര്‍ലസ്‌ റസ്സല്‍ എന്ന ആളിനാല്‍ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ബൈബിള്‍ ക്ലാസ്സാണ്‌ ഇന്ന്‌ യഹോവാ സാക്ഷികള്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടമായി പരിണമിച്ചത്‌. "ആയിരമാണ്ട്‌ പിറപ്പ്‌ ബൈബിള്‍ പഠനം" എന്നാണ്‌ റസ്സല്‍ തന്റെ ബൈബിള്‍ ക്ലാസ്സിനു പേരിട്ടത്‌. "ആയിരമാണ്ട്‌ പിറപ്പ്‌" (The Millennial Dawn) എന്ന പേരില്‍ അദ്ദേഹം എഴുതുവാന്‍ ആരംഭിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ ആറു വാല്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഈ പുസ്തകങ്ങളില്‍ എഴുതിയിട്ടുള്ളവയാണ്‌ ഇന്ന്‌ യഹോവാ സാക്ഷികള്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌. 1916 ല്‍ റസ്സല്‍ മരിച്ച ശേഷം റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്‌ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്‍ 1917 ല്‍ "അവസാനിച്ച മര്‍മ്മം" (The Finished Mystery) എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതി റസ്സലിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാല്യമായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അവര്‍ ആരംഭിച്ച "വാച്ച്‌ ടവര്‍ ബൈബിള്‍ ആന്‍ഡ്‌ ട്രാക്റ്റ്‌ സൊസൈറ്റി" മൂലമായി ഇവരുടെ ഉപദേശങ്ങള്‍ ലോകമെങ്ങും വ്യാപരിപ്പിക്കുവാന്‍ ഇടയാക്കി. 1931 വരെ "റസ്സലുകാര്‍" എന്ന്‌ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവര്‍ സംഘടനയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട പിരിവു മൂലം ഒരു കൂട്ടര്‍ "യഹോവാ സാക്ഷികള്‍" എന്നും മറ്റേ വിഭാഗം "ബൈബിള്‍ സ്റ്റുഡന്‍സ്‌" എന്ന പേരും സ്വീകരിച്ച്‌ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു

എന്താണ്‌ ഇവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌? അവരുടെ എഴുത്തുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ ഉപദേശങ്ങള്‍ ഒന്നും അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നത്‌ വ്യക്തമാണ്‌. ഉദ്ദാഹരണമായി യേശു ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന്‌ അവര്‍ പറയുന്ന മറുപടി ദൈവസൃഷ്ടികളില്‍ പ്രധാനിയായ മീഖായേല്‍ എന്ന പ്രധാന ദൂതനാണ്‌ യേശു എന്നാണ്‌ അവര്‍ പറയുന്നത്‌. യേശു ദൈവപുത്രനാണ്‌ എന്ന്‌ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള വേദവാക്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ നേരേ വിപരീതമാണ്‌ ഈ പഠിപ്പിക്കല്‍ (യോഹ.1:1, 14; 8:58; 10:30). അവര്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌ രക്ഷ വിശ്വാസത്താല്‍ മാത്രം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്‌. രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എന്നും അത്‌ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം ലഭ്യമാണ്‌ എന്നും വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദവാക്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ എതിരാണ്‌ ഈ ഉപദേശം (യോഹ.3:16; എഫെ.2:8,9; തീത്തോ.3:5). അവര്‍ ത്രിത്വ നിഷേധികളാണ്‌. യേശു ദൈവപുത്രനല്ല എന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ വെറും ദൈവശക്തി ആണെന്നും അവര്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നമുക്കു പകരം ആയിരുന്നു എന്നും അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

ഇത്തരം വേദവിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങളെ അവര്‍ എങ്ങനെയാണ്‌ ന്യായീകരിക്കുന്നത്‌? അവരുടെ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുവാന്‍ അവര്‍ ചെയ്തത്‌ നമ്മുടെ കരങ്ങളിലെ വേദപുസ്തകം സഭയാല്‍ കളങ്കപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്‌ എന്ന്‌ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അവര്‍ വേദപുസ്തകം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുമാറു "ന്യു വേള്‍ഡ്‌ ട്രാന്‍സിലേഷന്‍" എന്ന പേരില്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തു പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഉപദേശങ്ങള്‍ വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പകരം വേദപുസ്തകത്തെ അവരുടെ ഉപദേശത്തിനു അനുസരിച്ച്‌ തിരുത്തുകയായിരുന്നു അവര്‍ ചെയ്തത്‌. ഫലമോ? "ന്യു വേള്‍ഡ്‌ ട്രാന്‍സിലേഷന്‍" പല ആവര്‍ത്തി തിരുത്തപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

വേദപുസ്തകത്തെ തനിയായി പഠിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വിശ്വാസികള്‍ക്കില്ലാതാക്കി. അവരുടെ നേതാക്കന്‍മാര്‍ പറയുന്നത്‌ അതേപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുവാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇത്‌ വേദപുസ്തക സത്യത്തിനു എതിരായ പഠിപ്പിക്കലാണ്‌. ബെരോവായിലെ വിശ്വാസികളേപ്പോലെ ലജ്ജിക്കുവാന്‍ വകയില്ലാത്തവരായിരിക്കുവാന്‍ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുവാന്‍ ദൈവം നമുക്ക്‌ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു (2തിമൊ.2:15; ആക്റ്റ്സ്‌ 17:11).

ഒരു പക്ഷെ യഹോവാ സാക്ഷികളെപ്പോലെ തീവ്രമായി അവരുടെ ഉപദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ വളരെ ചുരുക്കമാണ്‌. എന്നാല്‍ അവര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്‌ സത്യത്തിനു ഘടക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്‌. അവര്‍ സത്യസുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ഇടയാകേണ്ടതിന്‌ സര്‍വകൃപാലുവായ ദൈവം ഇട വരുത്തട്ടെ.മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകആരാണ്‌ യഹോവാ സാക്ഷികള്‍? അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌ എന്താണ്‌?