settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a wicca? A wicca valóban boszorkányság?

Válasz


A wicca egy olyan neo-pogány vallás, amelynek mind társadalmi elfogadottsága, mind népszerűsége folyamatosan nő az Egyesült Államokban és Európában. Számos weboldal és könyv állítja magáról, hogy az "igazi" wiccát közvetíti, azonban még a wicca követői sem egységesek abban, hogy vallásuk valójában miről is szól. Ennek az egyik oka az, hogy a wicca a mai formájában csak kb. 50 éve létezik. A wicca hitrendszerét Briton Gerald Gardner az 1940-es és 1950-es években állította össze egy egész sor pogány vallási tradíció és hiedelem beépítésével, szabadkőművés rituálékkal megtűzve. Gardner sok könyvet publikált, melyek mind az ő hitét voltak hivatottak hirdetni. Ennek következtében a wicca számos ágazata ütötte fel fejét. Egyes wiccások politeisták, azaz több istent tisztelnek, mások viszont csak egy "Istent"-, vagy inkább egy "Istennőt" dicsőítenek. Megint más wiccások a természetet magasztalják, és Gea néven imádják azt, aki a görögök hitrendszerében Föld istennője volt. Egyes wiccások kedvük szerint szemezgetnek a keresztény tantételek között és választják ki a nekik tetsző elemeket, mások teljesen elutasítják a kereszténység minden megnyilvánulását. A wicca legtöbb követője a reinkarnációban hisz.

A legtöbb wiccás vehemensen tagadja, hogy isteneik csarnokában Sátán is helyet kap. Ezt megerősítendő idézik a saját doktrináik és a sátánisták tanításai közötti különbségeket. A wiccások általában az értékrelativizmus hirdetői, tehát a jó és a rossz erkölcsi kategóriáit, az igaz és a hamis abszolút fogalmait, teljességgel elvetik és régen meghaladottnak tartják. A wiccában csak egy szabály, vagy törvény létezik. Az ún. Rede kimondja: "Tégy bármit, amit csak akarsz, (de) ne árts senkinek." Első ránézésre a Rede olyan, mint egy szabadjegy, mely feljogosít arra, hogy mindent megtehess anélkül, hogy valakinek ártanál. A wiccások azonban igyekeznek rámutatni, hogy tetteink hullámszerűen kihatnak életünk folyására és messzemenő következményeket vonhatnak maguk után. Ezt a vezérelvet az ún. Háromágú-törvényben is megfogalmazzák, amiben az áll, hogy minden jó tett, amit az ember mások javára, tesz háromszorosan száll vissza rá. A mások kárára elkövetett ártalom azonban ugyanígy, háromszorosan, tér vissza az ember életébe.

A wicca maradandó vonzerejének fő oka a különböző varázsigék és az ún. magick használata. A magick a mágia (varázslás) egy bizonyos formája, mely nevében is szándékosan el akar különülni a mágusok és az illuzionisták mágiájától. Általában a szellemi "újszülöttek" és kíváncsiságtól hajtott emberek merülnek el leginkább ezekben az állítólagos misztériumokban. Nem minden wiccás gyakorolja a magick-et, minden wiccás azonban, aki ezt teszi, azt állítja, hogy számára a magick olyan, mint egy keresztény számára az ima, vagyis létfontosságú. A magick és az ima között azonban mégis van különbség, jegyezzük meg gyorsan. A wiccások a magick-kel a tudatukon keresztül az anyagot/az anyagi világot próbálják irányítani, vagyis a saját akaratuknak alávetni azt. Máskor az aktuálisan kedvenc istenség tetszését keresik, hogy cserébe az istenség tegye ezt meg helyettük. A keresztények ezzel szemben a mindenható és mindenhol jelenlévő Isten Nevét hívják segítségül, hogy emberek Isten akaratának megfelelően mind szellemi, mind testi értelemben meggyógyuljanak, valamint hogy Isten az emberek életébe jóságos módon beavatkozzon és formálja őket. Mivel a Rede-vezérelv megtiltja, hogy másoknak ártsanak, és mivel a Háromágú-törvény lesújt a Rede-elvének megszegőire, a magick-et végző boszorkányok igyekeznek magukat minél távolabb pozicionálni a sátánistáktól. Ezért természeti boszorkányoknak, vagy fehér boszorkányoknak is nevezik magukat.

A wicca lényegében egy olyan vallás, amely természeti és társas környezetünkkel való békés együttélést hirdeti, anélkül hogy a másik dolgába beavatkoznánk. A wiccások igyekeznek párhuzamot vonni saját maguk és a bibliahű kereszténység között, hogy ezáltal nagyobb legitimitásra tegyenek szert. Mit mond azonban a Biblia erről a vallásról? Magát a wicca szót nem fogjuk megtalálni a Szentírásban, tehát vizsgáljuk meg inkább azt a Biblia fényében, hogy Isten mit is mond pontosan a wicca hidelemeiről és praktikáiról.

A wicca varázsigék, és általában véve a varázslás maga, egyenlő a bálványimádás bűnével (1.Sámuel 15:23). A Rómabeliekhez írt levél 1:25-ben ez áll: „ Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett..." Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezete szemeink elé tárja, hogy Isten mennyivel nagyobb, mint az Ő általa teremtett létezők és dolgok, mint teremtésének összege. Ha a Teremtőn kívül bármi-, vagy bárki másnak adózunk hódolattal, akkor már el is követtük a bálványimádás bűnét.

A wicca reinkarnációba vetett hite hamis reménnyel kecsegteti az embereket. A Zsidókhoz írt levél 9:27 igerészben ezt találjuk: „...elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet." Isten félreérthetetlenül és világosan kijelenti, hogy csak egy életünk van. Nincsen második esély más élet(ek)ben. Ha ugyanis még ebben az életünkben nem fogadjuk el Isten kegyelmi ajándékát, amit Jézus Krisztusban adott minden embernek, akkor Isten úgy ítéli majd, hogy nem is akarunk az Ő jelenlétében lenni, és a pokolra küld.

A wicca varázslás elengedhetetlen velejárója a kiábrándulás. A Márk 7:8 igerészben így olvassuk: „Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg..." Szögezzük le, hogy kizárólag Isten az Isten. Mi csak emberek vagyunk, így meg kell hoznunk egy döntést. Fel kell tennünk önmagunknak a kérdést: Képesek vagyunk bízni Istenben, és magunkénak vallani az Ő világnézetét, vagy saját értelmünkre-, valamint emberi hagyományokra és rendelésekre támaszkodva járunk az utunkon? Kétségtelen, hogy Isten megismeréséhez sok fegyelemre van szükség. A wicca a hazugságok vallása, ami a jó szándékú-, de hiszékeny, ember vesztére válhat.

Mózes ötödik könyvének 18:10-12 verseiben ez áll: „Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli..." A wicca varázslása bűn, amit Isten utál. Hogy miért? Mert a varázslás nem más, mint egy kísérlet arra, hogy Istentől való függőségünket, mint egy vélt igát, levessük magunkról. Más szavakkal a varázslás egy arra irányuló törekvés, hogy mi magunk legyünk életünk istene, és hogy Isten segítségének elutasításával, saját erőfeszítéseinkből keressük az életben a válaszokat és boldogulásunkat.

A bűn nem pusztán egy társas szempontból káros cselekmény, hanem valójában a mi döntésünk kivetülése, hogy ellenkezzünk Istennel, és hogy végül fellázadjunk Ő ellene. A bűn jól összefoglalható a következő mondatban: "Istenem, én a saját életemet akarom élni, hadd tegyem amit én akarok." A Rómabeliekhez 3:23-ban ez áll: „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." A Rómabeliekhez 6:23 pedig kimondja, hogy „...a bűn zsoldja a halál". Itt nem csupán a testi halálról van szó, hanem a szellemi halálról, ami nem más, mint Istentől és Isten minden áldásától való végleges elzárás. Ebből levezethető a pokol definíciója is, ami Isten jelenlétének a hiányaként értelmezendő. Ez az a fizetség, amit a bűn szerezhet nekünk.

Hála Istennek a Rómabeliekhez 6:23 igerésznek még nincsen itt vége, hanem ekképp folytatódik: "...az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban". Isten jól tudta előre, hogy így vagy úgy mindnyájunk lázadozni fog ellene, így a Jézus Krisztusban való hit által (ami önmagában is kegyelmi ajándék) mindegyikőnknek utat készített, hogy elkerülhessük ezt a Tőle való végleges elválasztást. A wicca boszorkányság nem más, mint Sátán egyik hazugsága, aki a lelkünk ellensége és „mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" (1.Péter 5:8).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a wicca? A wicca valóban boszorkányság?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries