settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a vuduról? Hogyan tekintsen a keresztény hívő a vudura?

Válasz


A vudu szó mindazon vallási gyakorlatok gyűjtőneve, melyek a nyugat-afrikai vuduból származnak. Az eredeti nyugat-afrikai vudu egy többistenhívő vallás, mely "vodon" néven is ismert.

Ebben a vallásban egy olyan istenség előtt hódolnak, amelynek kettős természete van — egyidejűleg megtestesíti a férfi és a női princípiumot. A hit szerint a kövekben, a fákban, a folyókban és más természeti jelenségekben is szellemek lakoznak és irányítják azokat. Ezeket a szellemeket hívják vodonnak, vagy vudunak. A vudu ezen formáját az ősök szellemének tisztelete és állati áldozatok bemutatása is jellemzi.

A Latin-Amerika, Kuba, Haiti és az Egyesült Államok egyes részein elterjedt "underground" vudu is a Nyugat-Afrikából származik, azonban később római katolikus tanokon alapuló babonákkal keveredett.

Ez akkor történt, mikor számos nyugat-Afrikai embert rabszolgaként hurcoltak be az "új világba", ekkor ugyanis arra kényszerítették őket, hogy vegyék fel a római katolikus vallást. Ennek következtében a nyugat afrikai vudu római katolikus elemekkel keveredett. Ezt a sajátos kevercset Kubában Santeriának-, Braziliában pedig többek között Candomle-nek hívják. A vudu Haitin elterjedt formájában a dicsőítés középpontjában az Ioa nevezetű isteni lények állnak, akik közvetlenül szolgálják az egy igaz istent. A későbbiekben az Ioa képzete, és a katolikus szentek fogalma szorosan egybefonódott.

A vudu egyik Louisiana állambeli ága minduntalan azt hangsúlyozza, hogy a segítőként és felügyelőként velünk élő szellemek hite és tisztelete milyen fontos. Ezek ugyanazok a szellemek, amiket a vuduban mindig is tiszteltek, csak a katolizáció során katolikus szentek köntösébe lettek bújtatva. Azok a louisiánai vuduban érintett nők, akik a különböző rituálék és szertartások felett őrködtek, és akik átkokat, varázslatot és varázsszereket alkalmaztak, vudu-királynőként váltak ismertté. A legismertebb ilyen vudu-királynő a New Orleans-i Marie Laveau volt. Ő hithű katolikusnak vallotta magát. A katolicizmus és a vudu közötti közös szálak az ő történetében is tapinthatóak.

Mivel a vudu hiedelmeit mind a mai napig szájhagyományon keresztül közvetítik, így számos változata van, majdhogynem személyről személyre eltér. Létezik egy bizonyos isten, akinek Bondye a neve, ő azonban egy távoli isten, aki vajmi kevéssé érintett az emberek hétköznapjaiban és ügyes-bajos dolgaiban. A vudu hívők éneklésen és önkívületig tartó táncon keresztül lépnek kapcsolatba a szellemekkel, amikor is mintegy szellemi és testi edényként kínálják fel önmagukat nekik. Ezen alkalmak során kígyókat is be szoktak vetni. Speciális táplálkozási szokások, rituálék és ceremóniák, szóval való megbűvölések, varázsszerek, talizmánok és más amulettek használata kerekíti le a gyógyulásért és az egyre számosabb emberi követőért imádkozó vudu hívő vallásos eszköztárát.

A vudu gyakorlatilag nem más, mint a (bukott) szellemvilág vallásos tisztelete a legkülönfélébb okkult praktikákon — úgy mint a jövendölésén, vagy a boszorkányságon — keresztül. Isten a Szentírás számos helyén emeli fel hangját az ilyen gyakorlat ellen, többek között az 5.Mózes 18:9-13 igehelyen, ahol határozottan megtiltja a jövendőmondók felkeresését. Ezt így olvassuk: "Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktõl tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző" (5.Mózes 18: 10-11). Lásd még a következő igehelyeken: 3.Mózes 19:26, 31, 20:6; 2. Királyok 17:17; Apostolok Cselekedetei 19:18-19; Galátziabeliekhez 5:19-21; Jelenések 21:8, 22:15.

A vudu istene semmiben sem hasonlít a Biblia Istenére, már csak azért sem, mert az előbbi semmilyen közösséget nem vállal teremtményeivel, és nem törődik az általa teremtett világgal. A vudu szellemeinek vallásos tisztelete valójában a hamis istenek tisztelete, amit a Szentírás kimondottan tilt. A vudu nem csupán egy olyan vallás, mely a bibliai tanokkal össze nem egyeztethető, hanem hiedelme és gyakorlata számos esetben teljesen szembe is megy Isten Igéjével. A vudu okkult praktikáival a mit sem sejtő résztvevő démoni befolyásoltság egész áradata előtt nyitja meg kapuit, ami nagyon veszélyes.

A politeista szellemtisztelet és a keresztény babonaság különleges egyvelegeként fellépő vudu tagadja Jézus Krisztus isteni mivoltát, a megváltáshoz elengedhetetlenül szükséges helyettesítő keresztáldozatát, és azt is, hogy lelki üdvünk kizárólag a Jézus Krisztusba vetett hit által lehet a miénk. Mindezek tükrében tehát biztosan kijelenthető, hogy a vudu legalább három tekintetben összeegyeztethetetlen a Isten Igéjével: a vuduban nem az igaz Istent tisztelik, Jézus Krisztus csak a "segítő-szellemek" csatlósa, továbbá nyíltan praktizálnak okkult szertartásokat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a vuduról? Hogyan tekintsen a keresztény hívő a vudura?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries