settings icon
share icon
Kérdés

Melyek világunk legelterjedtebb vallásai?

Válasz


Világunkban számtalan vallás létezik, és sok vallás még saját körein belül is igen szerteágazó. Nagy általánosságban szólva kijelenthetjük, hogy mindegyik vallás igyekszik az emberi életnek-, a létezés céljának értelmet adni. A legtöbb vallás foglalkozik azzal is, hogy mi történik az evilági léten túli életben. Ezen felül a vallások rámutatnak egy egy istenség létezésére, valamint kitérnek arra is, hogy miképp viszonyuljunk ehhez a létező,-vagy nem épp személytelen istenséghez. A hét világvallást felvonultató listánk a világ összes vallásos elkötelezettségű személyének 95% tömöríti magába.

Római katolikus és keresztyény
Világszerte megközelítőleg 1,2 milliárd római katolikus vallású ember van. Annak ellenére, hogy a Római Katolikus Egyházat mindig a kereszténységgel azonosítják, valójában igen nagy különbség van a kettő között. A római katolikus emberek általában kereszténynek vallják magukat, azonban a keresztény vallás két fő táborának könnyebb megkülönböztetése végett a római katolikus vallásúakat katolikusnak szokás nevezni, míg a nem-katolikus híveket a keresztyény névvel illetik. Nagyjából 900 millió ember van világszerte, aki a nem-katolikus keresztyényekhez sorolja magát. Magát a keresztény elnevezést arra vezethetjük vissza, hogy Jézus Krisztus korai követőit keresztényeknek-, azaz "kicsi Krisztusoknak", hívták (Apostolok Cselekedetei 11:26). A Krisztus görög szó, a messiás zsidó szó fordítása, ami annyit jelent: "a felkent" (királyokat mindig olajjal kenték fel). A keresztyénység különböző ágazatai, úgy mint a baptista, a metodista, a presbiteriánus, a lutheránus, a pünkösdi, a nazarénus mind egyetemlegesen maguknak igénylik a keresztyény megnevezést. A kereszténységre sokszor egyházként is szokás hivatkozni. Ez a kifejezés azonban eléggé nehezen körülhatárolható, ugyanis a helyi gyülekezeti épülettől, magán az emberi gyülekezeten keresztül, a különböző ágazati egyházakkal bezárólag több mindent is jelenthet.

Iszlám
Az iszlám szó jelentése engedelmesség, önmegadás. Ennek megfelelően a muzulmán az az ember, aki megadja magát Istennek és aláveti magát Isten akaratának. Az iszlám vallás első sorban Mohamed írásait veszi alapul, amiket a Koránban foglaltak össze. Világunkban 1,3 milliárd muzulmán ember él. Az iszlám az egész világon megtalálható. Annak ellenére, hogy többnyire a Közel-Keletet tartják legfőbb elterjedési területének, a legnagyobb muzulmán lakosság valójában Ázsiában található. Indonéziában, Malajzián, Pakisztánban, Bangladesben, és Indiában is igen sok muszlim él.

Hinduizmus
A hinduizmus kifejezést a nyugati világ hozta létre, mikor kísérletet tett India uralkodó vallási és társadalmi rendszerének a leírására. Azok az emberek, akiket mi hinduknak nevezünk, saját vallásukat a "dharma", azaz "az út" és "a vallás" szavakkal illetik. Körülbelül 900 millió hindu él a Földön. A legnagyobb számú hindu közösség Indiában honos. Mivel azonban az indiai emberek az egész világon elterjedtek, számos más országban találunk hindu csoportokat. Az indiai hinduk pontos száma némi vita tárgyát képezi, ugyanis a legalsóbb kaszthoz tartozó "érinthetetlenek" alacsony rangjuknál fogva nem vehetnek részt teljesen a hindu szokások gyakorlásában, azonban mégis a hindu társadalmi rendszer részeként tekintenek rájuk.

Buddhizmus
A buddhizmus egy Buddha nevű személy tanításain alapul. A buddha szó annyit tesz: "a megvilágosodott". Ez a vallás is számos ágazattal rendelkezik, és még ha követőinek nagyon eltérő hiedelmei vannak is, a buddhizmus az az átfogó kifejezés, mellyel vallásuk legjobban leírható, és ezzel a névvel a buddhizmus hívei is örömest azonosulnak. A buddhizmusnak nagyjából 360 millió követője van, ami a hívek számának tekintetében a negyedik helyhez elég a kereszténység, az iszlám, és a hinduizmus után. A buddhizmus Indiából származik. Sri Lankán és Délkelet-Ázsia legnagyobb területén (Thaiföld, Mianmar, Laosz, és Kambodzsa) ez az uralkodó vallás. Más Ázsiai országokban, úgy mint Tibetben, Koreában, Kínában és Japánban számos eltérő színezetben jelenik meg. Napjainkra sok nyugati ember vette fel ezt a vallást, ami tagadhatatlanul a buddhizmus eredeti identitásának a kárára vált.

Júdaizmus
A Júdaizmus Júda törzséről kapta nevét, ami egy volt Izráel 12 ősi törzse közül. Szó szerint tehát a júdaizmus azon zsidónak nevezett emberek vallása, akik Júda törzséből származnak. Zsidónak lenni azt jelenti, hogy az ember egy etnikai hovatartozás, valamint egy hit részese. Korunkban azonban számos zsidó származású ember van, aki nem gyakorolja a zsidó vallást, annak ellenére, hogy származását és kultúráját tekintve nagyon is a zsidónak vallja magát. Egyes becslések szerint napjainkban 15 millió hitét gyakorló vallásos zsidó ember van, sok más zsidónak azonban semmilyen vallása sincs.

Baha'i
A Baha'i kifejezés szó szerint annyit tesz, hogy "Baha követője". Baha nem más, mint Baha'ullah, aki a vallás alapítója. Baha'i-nak több mint 7 millió tagja van. A vallás eredetileg Iránból származik, követői azonban világunk jó 200 millió országában megtalálhatóak. Keresztény hívők a világ 250 országát-, míg muzulmánok a világ 175 országát vallják otthonuknak.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek világunk legelterjedtebb vallásai?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries