settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az, hogy vigyázzatok és imádkozzatok?

Válasz


Jézus több különböző alkalommal és helyzetben is használta a “vigyázzatok és imádkozzatok” kifejezést. Egy ízben közvetlenül a keresztre feszítése előtti éjszakán hangoztatta e figyelmeztetést. Jézus a tanítványait is magával vitte a Gecsemáné-kertbe, ahol így imádkozott: “múljék el tőlem e pohár” (Máté 26:39). Az imádkozás végeztével őket azonban már “aluva találá”, vagyis elnyomta őket az álom. Elszomorodott azon, hogy még egy órát sem tudnak imádkozni vele, ezért így intette őket: “Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen” (Máté 26:41).

A “vigyázzatok és imádkozzatok” mondat Jézus szolgálatának korábbi szakaszában is elhangzott, mikor egyik alkalommal épp a végidőkről prófétált. Lukács evangéliumának 21. fejezete számos végidőbeli történést taglal részletesen. Jézus arra is figyelmeztet itt, hogy ezen események nagy hirtelenséggel fognak bekövetkezni: “De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap” (Lukács 21:34). Majd ezt mondja: “Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” (36. igevers).

“Vigyázzatok és imádkozzatok”. Az itt szereplő “vigyázni” szó eredeti változata pontosan azt jelenti, “éber lenni az éjjeli őrség idején”. Az éjjeli őr rendszerint még éberebb kell legyen, mint nappal szolgálatot teljesítő kollégája. Nappal gyakran már messziről észre lehet venni a közeledő veszélyt. Éjszaka viszont minden másképp van. Az éjjeli őrnek, szemei mellett, más érzékszerveit is használnia kell a veszély észleléséhez. Gyakran van teljesen egyedül a sötétben, ahol az egyébként bevett védekezési módok és eszközök nem állnak rendelkezésére. Előfordul, hogy az ellenséges támadásnak semmi jele sincs addig, míg be nem következik, ezért különösen ébernek kell lennie, és minden pillanatban számolnia kell az ellenség betörésével. Jézus épp az e fajta “vigyázás” éberségéről beszélt.

Jézus arra is figyelmeztetett minket, hogy a fizikai dolgok nagyon is könnyen elterelhetik figyelmünket, negatív kihatásuk pedig felkészületlenül ér bennünket, ha nem fegyelmezzük folyamatosan magunkat. Az álmosság eluralkodott a tanítványokon a Gecsemáné-kertben. Fizikai szükségletük az engedelmesség iránti vágyuk felé tornyosult. Ezt látva Jézus megszomorodott, hiszen pontosan tudta, hogy mi minden vár még rájuk. Ha nem lesznek képesek lelkileg éberek lenni, mindig összhangban maradni Vele (János 15:5) és nem lesznek készek megtagadni a testet, akkor a gonosz győzedelmeskedni fog felettük (1.Péter 5:8).

Jézus tanítványainak ma is vigyázniuk és imádkozniuk kell. A jelenvaló világ, testi szükségleteink és vágyaink, valamint az ellenség számos ármánykodása ugyanis könnyen elvonják figyelmünket (2.Korinthusbeliekhez 2:11). Amikor levesszük tekintetünk Jézusról és az Ő hamarosan bekövetkező visszajöveteléről, értékrendünk gyorsan megborul, figyelmünk elkalandozik, és hirtelen azon kapjuk magunk, hogy már a világ szerint élünk, ezzel pedig csupán kevés gyümölcsöt hozunk Isten országának (1.Timótheushoz 6:18-19). Az Úr arra figyelmeztetett minket, hogy minden időben kész kell legyünk megállni az Ő színe előtt, hogy számot adjunk az életünkről (Rómabeliekhez 14:12; 1.Péter 4:5; Máté 12:36).

"Vigyázzatok és imádkozzatok". Csak akkor maradhatunk hűségesek, ha odaszántan imádkozunk. Az imádságban folyamatosan (és tudatosan) élünk annak lehetőségével, hogy Isten megbocsátását kérjük, hagyjuk, hogy tisztára mosson minket, hogy tanítson, és hogy megerősítsen minket a Neki való engedelmességben (János 14:14). Ahhoz, hogy éberen őrködhessünk, a kitartásért, de a zavaró tényezőktől való mentesülésért is imádkoznunk kell (Zsidókhoz 12:2; Lukács 18:1; Efézusbeliekhez 6:18). Szüntelen imádkoznunk kell (1.Thesszalonikabeliekhez 5:17). Mikor az Úr visszajövetelének buzgó várakozásában élünk, mind ama napig azonban üldöztetéssel is számolunk (2.Timótheushoz 3:12; Máté 24:9; 1.Péter 4:12), akkor nagyobb valószínűséggel tartjuk majd tisztán az életünk – szívünk pedig készen – arra, hogy találkozzunk Ővele.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az, hogy vigyázzatok és imádkozzatok?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries