settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan vezessük gyermekünket Istennek tetsző módon Jézus Krisztushoz?

Válasz


Gyermekünk rávezetése a Jézus Krisztussal való életmentő kapcsolatra három alapvető mozzanatra bontható. Ezek a következők: az ima, a példamutatás, és a korának megfelelő oktatás. Gyermekünket, csak úgy tudjuk Jézushoz vezetni, ha már megszületése előtt imádkozunk, majd születése után is folytatva az esedező közbenjárást, azt helyes példával-, és a nyíló értelmének megfelelő tanítással egészítjük ki.

A gyerekek megtérésének folyamatában az ima jelentősségét nem győzzük eléggé hangsúlyozni. A gyermek foganásának pillanatától kezdve a szűlőknek szüntelenül kérniük kell Isten bölcsességét maguknak, és Isten kegyelmét megszületendő gyermeküknek. Isten megígérte, hogy személyválogatás nélkül mindenkinek ad bölcsességet, aki ezért hozzá folyamodik (Jakab 1:5). Isten bölcsessége a gyermeknevelés minden aspektusában elengedhetetlen, a szellemi vezetés terén azonban még kiemelkedőbb jelentőséggel bír. Az Efézusbeliekhez írt levél 2:8-9 igerésze arról tanúskodik, hogy a megváltás kizárólag Isten kegyelméből-, a hit ajándékán keresztül lehetséges. Így tehát mikor gyermekeinkért imádkozunk, helyesen tesszük, ha a hit ezen ajándékáért esedezünk életükbe. Imádkozzunk Isten Szent Lelkéhez, hogy gyermekünk életének első napjaitól fogva mind jobban és jobban vonja őt Istenhez, és hogy megtartsa őt a hittel átitatott életben és Isten szolgálatában mindaddig, míg végül a mennyben az egész örökkévalóságra elnyeri végső biztonságát (Efézusbeliekhez 1:13-14). Imádkozzunk, hogy Isten minél közelebb vonjon Magához minket is, hogy Ő hittel teljes valósággá váljék életünkben, és mi ezáltal jó példával járhassunk gyermekeink előtt.

Azt a Jézus Krisztussal való kapcsolatot, amit gyermekeinknek is úgy kívánunk, nekünk kell szemléltetnünk, hiszen mi is Isten gyermekei vagyunk. Ha gyermekeink minden nap térdre borulva látnak bennünket, akkor az imát az élet szerves és állandó részeként fogják megélni. Ha nap mint nap látnak bennünket, miközben Isten Igéjét tanulmányozzuk, amint gondolkodunk rajta, és táplálkozunk Isten minden szavával, saját maguktól is felérik majd a Szentírás jelentőségét. Mikor úgy látják, hogy nem pusztán ismerjük Isten Igéjét, hanem törekszünk mindennapi életünkben megélni a tanítást, meg fogják érteni az Isten szavában rejlő erőt az Igében élt földi létünk fényében. Ellenkező esetben viszont, ha a gyermek azt látja, hogy apának és anyának van egy „vasárnapi énje", ami drasztikusan eltér a hétköznapi személyiségüktől, akkor gyorsan felismeri majd a képmutatást. Sok gyerek sajnos ilyen képmutató példák miatt fordított hátat Jézus Krisztusnak és az egyházának. Isten persze képes hibáink és kudarcaink felülírására, ehhez azonban szükséges, hogy belássuk és megvalljuk ezeket Isten előtt, hogy képesek legyünk gyermekeinknek is megvallani hibáinkat, és minden erőnkkel arra törekedjünk, hogy éljük azt, miben hiszünk.

Az elhangzottak mellett az életkornak megfelelő oktatás kritikus jelentőségű gyermekünk megtérésének folyamatában. Gyerekkönyvek egész sora áll rendelkezésünkre, úgy mint Gyermekbiblia, illusztrált Biblia-történetes könyvek, vagy gyermekekhez szóló zene, melyeket együtt olvashatunk, mondókaként tanulhatunk és együtt énekelhetünk a csemetével. Gyermekünk szellemi felkészítésnek nagyon fontos eleme életének minden aspektusát a Isten szellemi igazságához kapcsolni és abban gyökereztetni. Minden alkalommal, mikor a gyermek elcsodálkozik egy kis virág, egy naplemente, vagy az élővilág szépségén ragadjuk meg a lehetőséget és kössük a szemmel látható szépség csodáit Isten teremtőerejéhez (Zsoltárok 19:1-6). Mindig, mikor gyermekünk a mi szeretetünk biztonságában érzi magát, ne felejtsük el megemlíteni, hogy Mennyei Atyánk nálunk mennyivel jobban – minden emberi fogyatkozás nélkül — képes őt szeretni. Mikor gyermekünket megbántják, beszélhetünk neki az emberi bűnös természetünk valósságáról és annak egyetlen gyógyíréről, vagyis Jézus Krisztus személyéről, és minden emberért adott véráldozatáról a kereszten.

Az is előfordul, hogy néha túl nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy felmondassuk a(z) (megtérés) imát, vagy hogy a Megváltó Jézusunk mellett hozott döntésük bizonyságaként az Istentisztelet végén előremenjenek a pulpitusra. Míg ezek a mozzanatok fontosak lehetnek gyermekünk döntésének megszilárdításában, a megtérés szemmel nem látható módon, a Szent Lélek munkája által, a szív „belső emberében" történik. Az igaz megváltás élménye és bizonyossága az Úr Jézus Krisztus egyre kiteljesedő követésében nyilvánul meg, amit a szánkkal tett vallomásunk csak megerősít.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan vezessük gyermekünket Istennek tetsző módon Jézus Krisztushoz?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries