settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia mit mond a verbális bántalmazásról?

Válasz


Bár a Biblia a “verbális bántalmazás” kifejezést konkrétan nem használja, a szavaink erejéről mégis sok mondanivalója van. Röviden megfogalmazva: “Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van...” (Példabeszédek 18:21).

A verbális abúzus csupán egy fegyver az érzelmi bántalmazás/visszaélés arzenáljából. Míg az abúzus ezen vállfaja sokféle taktikát magába foglalhat, a végső cél mindig a másik fél feletti irányítás megszerzése, ezzel pedig a dominancia kialakítása az adott kapcsolatban. A verbális bántalmazás nem azonos egy rossz nap utáni alkalmi fellobbanással, és nem is a verbális önuralom átmeneti hiánya egy feszült pillanatban. A verbális abúzus pszichológiai erőszaknak minősül. A verbális bántalmazás egy olyan, szokássá lett bűn, ami csak ritkán szűnik meg magától, és ami még annak a lehetőségét is magában hordozza, hogy fizikai bántalmazássá fajuljon.

A nyílt verbális bántalmazás dühkitöréseket, üvöltözést, káromló szavakat, gúnyolódást, a másik fél nevetségessé tételét, vádaskodást, rágalmazást, romboló kritikát, fenyegetést, parancsolgatást, gúnyt, manipulációt, kényszerítést, lealacsonyítást, megszégyenítést, a másik fél szavainak kiforgatását, a történtek elferdítését és a másik fél jelleme ellen irányuló személyes támadásokat egyaránt magában foglalhat(ja). A rejtett verbális bántalmazás ennél sokkal kifinomultabb, és valójában egyfajta kendőzött agresszió nyilvánul meg benne. A rejtett verbális bántalmazó személy helyzettől függően aggodalmat színlel, tudatosan mossa a másik fél agyát, áldozatát szándékosan zavarba hozza és kibillenti egyensúlyából, annak értékét és képességeit pedig megkérdőjelezi.

Legyen szó bármilyen fajta abúzusról, mindre igaz, hogy áldozatából hosszú távon bizonytalanságot vált ki, és így teszi képtelenné arra, hogy önálló döntéseket hozzon, emellett elszemélyteleníti őt, és a teljes önértékelését lerombolja. Az áldozat idővel elkezdi igaznak látni a rágalmakat, és hitelt ad a meggyőző stílusban újra és újra hozzávágott megsemmisítő szavaknak. A bántó beszédnek mély, hosszan tartó kihatása van, és “tőrszúrásokhoz” hasonló módon sebezhet (lásd Példabeszédek 12:17).

A Biblia élesen szembeállítja egymással az egészséges és az egészségtelen verbális kommunikációt. Isten ismeri a gyengeségeinket, és azért adta nekünk az Ő Szavát, hogy megtanítson minket e gyengeségünket, vagyis a nyelv helytelen használatát is úgy kezelni, hogy abból mégis élet áradjon ki.

Kimondott szavaink voltaképp azt tükrözik, ami legbelül zajlik bennünk. Lukács evangéliumának 6:45 igeverse szerint “a jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.”

A szavak a beszélőre és hallgatóságára egyaránt hatással vannak. “A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. . . . Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek” (Jakab 3:6, 9).

Máté evangéliumának 5:21-22 igerésze súlyos, örökkévaló következményekkel járó vétségnek minősíti a szóbeli bántalmazást: “Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, [megvető kifejezés arámi nyelven, jelentése: “értéktelen; már Isten sem mentheti meg”] méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére (betoldva).”

A Szentírásból jól kitűnik, hogy Isten hogyan gondolkodik és érez a meggondolatlan, sértő szavaink használatát illetően. Kétség sem férhet hozzá, hogy az erőszakos, bántó szavak mind a hallgatóra-, mind pedig magára a beszélőre igen súlyos hatással vannak. Ha embertársaink szavai megbántottak minket, Isten igaz szavaiban gyógyulásra találhatunk. Amikor viszont mi bántottunk meg másokat szavainkkal, akkor Istenben megbocsátásra lelünk, de azoktól is bocsánatot kell kérnünk, akiket megbántottunk. Akik súlyos és elhúzódó szóbeli bántalmazás áldozataivá váltak, azoknak szükségük lehet arra, hogy egy lelki tanácsadó vagy lelkész kísérje el őket a gyógyulási folyamatban.

Isten így önti szavakba szíve vágyát: “Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat...” (1.Thesszalonikabeliekhez 5:11), továbbá “semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak” (Efézusbeliekhez 4:29). Istenünknek az a szándéka, hogy mind a szavaink, mind pedig a kapcsolataink egészségesek legyenek, és azokból élet áradjon ki. Ne feledjük, hogy Isten Igéje által, azaz szent Szaván keresztül teremtette a teljes a világegyetemet (1.Mózes 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24), magát Jézus Krisztust pedig Isten Igéjének nevezi a Szentírás (János 1:1, 14). Isten azt szeretné, ha felismernénk, hogy szavainkban micsoda roppant erő van, és úgy élnénk azokkal, ahogyan az Neki kedves, ahogy azt Ő maga is tenné.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia mit mond a verbális bántalmazásról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries