settings icon
share icon
Kérdés

Mi a különbség a vallás és a spiritualitás között?

Válasz


A vallás és a spiritualitás közti különbségek sorra vétele előtt definiálnunk kell mindkét fogalmat. A vallás „az imádat tárgyául szolgáló Istenbe vagy istenekbe vetett hit, amely általában a magatartásban és szertartásokban fejeződik ki” vagy „valamely, gyakran erkölcsi előírásokat is tartalmazó hit- vagy istentiszteleti rendszer”. A spiritualitás jelentése ezzel szemben „a nem testi, hanem szellemi létezés ténye vagy minősége” vagy „elsősorban szellemi jellegű gondolkodás, életforma, irányultság vagy hangvétel”. A vallás nem egyéb, mint hitelvek és szertartások összessége, amelyek révén az ember állítólag jó kapcsolatba kerülhet Istennel, a spiritualitás pedig a szellemi dolgokra és a szellemi világra történő koncentrálás a földi/fizikai dolgok helyett.

A vallással kapcsolatos leggyakoribb tévhit, hogy a kereszténység csupán egy vallás az iszlám, a judaizmus, a hinduizmus stb. mellett. Sajnálatos módon számos, magát kereszténynek állító ember úgy gyakorolja a kereszténységet, mintha az csupán vallás lenne. A kereszténység sokak számára nem jelent egyebet szabályok és szertartások gyűjteményénél, melyek megtartása fejében ki-ki a mennybe juthat halála után. Csakhogy nem ez az igazi kereszténység. Az igazi kereszténység nem vallás, hanem jó kapcsolat ápolása Istennel, miután az illető kegyelemből, hit által elfogadta Jézus Krisztust Megváltójául. Ennek ellenére a kereszténységben is vannak követendő „szertartások” (például a keresztség vagy az úrvacsora), és betartandó „szabályok” (például „Ne ölj!” vagy „Szeresd felebarátodat!”, stb.), de nem e szertartásokban és szabályokban fogalmazható meg a kereszténység lényege. A keresztény szertartások és szabályok az üdvösség következményei. Amikor Jézus Krisztuson keresztül üdvösséget nyerünk, hitünk megvallásaképpen keresztelkedünk meg. Az úrvacsorát is Krisztus áldozatára emlékezve vesszük magunkhoz. A különféle tilalmaknak és parancsoknak úgyszintén Isten iránti szeretetből és iránta való hálából engedelmeskedünk.

A spiritualitásról alkotott leggyakoribb tévhit szerint a spiritualitásnak számos formája létezik, és ezek egymással egyenlők. A szokatlan testhelyzetekben végzett meditáció, a természettel való eggyé válás, a szellemvilággal történő társalgás, stb. „szelleminek” tűnhet, valójában azonban hamis spiritualitásról tanúskodnak. Az az igaz spiritualitás, amikor az embert betölti Isten Szent Szelleme, miután Jézus Krisztus által megváltást nyert. Az igaz spiritualitás a Szent Szellem gyümölcse a hívő életében, vagyis: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás (Gal 5:22-23). A spirituális vagy szellemi élet lényege, hogy minél inkább hasonlóvá váljunk Istenhez, aki ugyancsak szellem (Jn 4:24), és jellemünk elváltozzon az Ő hasonlatosságára (Róm 12:1-2).

A vallásban és a spiritualitásban az a közös, hogy mindkettő hamis módszerként szolgálhat az Istennel történő kapcsolatteremtésre. A vallás szabályok gépies teljesítésére, a spiritualitás pedig a szellemvilággal való kommunikációra cserélheti az igaz Istennel ápolandó kapcsolatot. Mindkettő tévútra viheti és viszi is gyakran az istenkereső embereket. A vallás ugyanakkor értékes is lehet, mivel rámutat arra, hogy van egy Isten, akinek valamiféle elszámolással tartozunk, és mivel egyikünk sem tudja megütni az isteni mércét, szükségünk van a Megváltóra. A spiritualitás is értékes, amennyiben felhívja a figyelmet a fizikai világon túli valóságra. Az emberek nem csupán anyagi lények, hanem lelkük, szellemük is van. Szellemvilág vesz körül bennünket, és ezzel fontos tisztában lennünk. A spiritualitás haszna annak a megmutatásában rejlik, hogy van valami és valaki a fizikai világon túl, akivel kapcsolatba kell lépnünk.

A vallás és a spiritualitás egyaránt Krisztusban teljesedik be. Jézus az, aki felé elszámolással tartozunk, és akire az igazi vallásos mutat. Jézus az, akivel kapcsolatba kell lépnünk, és akire az igazi spiritualitás mutat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a különbség a vallás és a spiritualitás között?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries