Mit jelent újjászületett kereszténynek lenni?Kérdés: Mit jelent újjászületett kereszténynek lenni?

Válasz:
Mit jelent újjászületett kereszténynek lenni?.A Biblia kitûnõ fejezete amely megválaszolja ezt a kérdést a János 3:1-21. Az Úr Jézus Krisztus Nikodémushoz beszél, aki egy kitûnõ farizeus, a Szanhedrin(a Zsidók vezetõ testülete, más néven fõtanácsa) tagja. Nikodémus éjjel ment Jézushoz, hogy néhány kérdést tegyen fel neki.

Jézus Nikodémussal való beszélgetése során ezt mondta: “Igazán mondom neked, hogy aki nem születik újra, nem láthatja meg Isten Királyságát. .” ”Hogyan születhet valaki újra, ha már megöregedett? ” kérdezte Nikodémus “Hiszen nem mehet vissza anyja méhébe, hogy másodszor is megszülessen!” Jézus így válaszolt: Igazán mondom neked, hogy aki nem születik újra víz és a Szent Szellem által, az nem képes belépni Isten Királyságába.”Ami testbõl született, az testi természetû, ami pedig a Szent Szellemtõl született, az szellemi természetû. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam: újra kell születnetek! ” (János 3:3-7).

Az “újra születés” kifejezés szó szerint azt jelenti “felülrõl születés”. Nikodémus nagy szükségben volt. Arra volt szüksége, hogy a szíve megváltozzon- egy szellemi átalakulásra. (2 Korintus 5:17; Titusz 3:5; 1 Péter 1:3; 1 János 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18. A János 1:12, 13 arra, hogy az “újra születés” gondolata magában hordozza a “Isten gyermekévé válást” azáltal, hogy az ember Jézus Krisztus nevében bízik.

"Logikusan merül fel a kérdés, “Miért kell valakinek újra születnie?”. Pál apostol az Efézus 2:1-ben írja: “Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bûneitek miatt. A Rómaiaknak ezt írja: “Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsõségében részesüljön ” (Róma 3:23) A bûnösök szellemileg halottak. Csak az újjászületetteknek vannak a bûneik megbocsátva, és csak õk vannak kapcsolatban Istennel.

Hogyan jön ez létre? Az Efézus 2:8-9 mondja, “Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetõvé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka! Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen.” Amikor valaki üdvözül, akkor újjászületik, és most már Isten gyermeke az újjászületés jogán.”Újjászületni” annyit jelent, Jézus Krisztusban bízni, aki kifizette a bûn büntetését, amikor meghalt a kereszten.".Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, õ pedig minden tekintetben újjá lett! (2 Korintus 5:17)

I Ha még sosem bíztál az Úr Jézus Krisztusban mint megváltódban, gondolkodni fogsz-e a Szent Szellem ösztönzésén, ahogy a szívedhez szól? Újjá kell születned. Elmondod-e a bûnbánat imáját, és leszel-e új teremtmény Krisztusban ma? ”Akik viszont befogadták — vagyis akik hisznek benne —, azoknak mind felhatalmazást és lehetõséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azonban õk nem úgy születtek, ahogyan a gyermekek világra jönnek. Nem az emberi testbõl származnak, nem testi vágyból, nem a férfi akaratából, hanem magától Istentõl születtek.”(János 1:12-13)

Ha el akarod fogadni Jézus Krisztust megváltódnak, és újjászületett szeretnél lenni, itt egy minta-imádság. Ennek az imádságnak az elmondása, vagy bármilyen más ima nem fog megmenteni téged. Egyedül az tud megmenteni a bûntõl, ha Jézus Krisztusban bízol. Ez az imádság csak egy módja annak, hogy kifejezd Istennek a belé vetett hitedet,és megköszönd azt hogy üdvösséget adott neked.“Isten, tudom, hogy vétkeztem ellened, és megérdemlem az ítéletet. De Jézus Krisztus magára vette az én megérdemelt ítéletemet, így a benne való hit által bûnbocsánatot kaphatok. Mostantól benned bízom az üdvösségemért. Köszönöm csodálatos kegyelmedet és bûnbocsánatodat-az örök élet ajándékát! Ámen!”

Döntést hoztál Krisztus mellett annak alapján, amit itt olvastál? Ha igen, kérlek kattints a lentebb lévő “Ma elfogadtam Krisztust” gombra.Vissza a magyar oldalraMit jelent újjászületett kereszténynek lenni?