settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent újjászületett kereszténynek lenni?

Válasz


A Biblia kitûnõ fejezete, amely megválaszolja ezt a kérdést a János 3:1-21. Az Úr Jézus Krisztus Nikodémushoz beszél, aki egy kiváló farizeus, a Szanhedrin (a Zsidók vezetõ testülete, más néven fõtanácsa) tagja. Nikodémus éjjel ment Jézushoz, hogy néhány kérdést tegyen fel neki.

Jézus Nikodémussal való beszélgetése során ezt mondta: „Igazán mondom neked, hogy aki nem születik újra, nem láthatja meg Isten Királyságát.” „Hogyan születhet valaki újra, ha már megöregedett?” kérdezte Nikodémus „Hiszen nem mehet vissza anyja méhébe, hogy másodszor is megszülessen!” Jézus így válaszolt: „Igazán mondom neked, hogy aki nem születik újra víz és a Szent Szellem által, az nem képes belépni Isten Királyságába. Ami testbõl született, az testi természetû, ami pedig a Szent Szellemtõl született, az szellemi természetû. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam: újra kell születnetek!” (János 3:3-7).

Az „újra születés” kifejezés szó szerint azt jelenti „felülrõl születés”. Nikodémus nagy szükségben volt. Arra volt szüksége, hogy a szíve megváltozzon-egy szellemi átalakulásra (2 Korintus 5:17; Titusz 3:5; 1 Péter 1:3; 1 János 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). A János 1:12, 13 arra, hogy az „újra születés” gondolata magában hordozza a „Isten gyermekévé válást” azáltal, hogy az ember Jézus Krisztus nevében bízik.

Logikusan merül fel a kérdés: „Miért kell valakinek újra születnie?”. Pál apostol az Efézus 2:1-ben írja: „Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bûneitek miatt.” A Rómaiaknak ezt írja: „Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsõségében részesüljön” (Róma 3:23). A bûnösök szellemileg halottak. Csak az újjászületetteknek vannak a bûneik megbocsátva, és csak õk vannak kapcsolatban Istennel.

Hogyan jön ez létre? Az Efézus 2:8-9 mondja: „Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetõvé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka! Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen”. Amikor valaki üdvözül, akkor újjászületik, és most már Isten gyermeke az újjászületés jogán. „Újjászületni” annyit jelent, Jézus Krisztusban bízni, aki kifizette a bûn büntetését, amikor meghalt a kereszten. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, õ pedig minden tekintetben újjá lett (2 Korintus 5:17)!

Ha még sosem bíztál az Úr Jézus Krisztusban mint megváltódban, gondolkodni fogsz-e a Szent Szellem ösztönzésén, ahogy a szívedhez szól? Újjá kell születned. Elmondod-e a bûnbánat imáját, és leszel-e új teremtmény Krisztusban ma? „Akik viszont befogadták-vagyis akik hisznek benne-azoknak mind felhatalmazást és lehetõséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azonban õk nem úgy születtek, ahogyan a gyermekek világra jönnek. „Nem az emberi testbõl származnak, nem testi vágyból, nem a férfi akaratából, hanem magától Istentõl születtek” (János 1:12-13).

Ha el akarod fogadni Jézus Krisztust megváltódnak, és újjászületett szeretnél lenni, itt egy minta-imádság. Ennek az imádságnak az elmondása, vagy bármilyen más ima nem fog megmenteni téged. Egyedül az tud megmenteni a bûntõl, ha Jézus Krisztusban bízol. Ez az imádság csak egy módja annak, hogy kifejezd Istennek a belé vetett hitedet, és megköszönd azt hogy üdvösséget adott neked. „Isten, tudom, hogy vétkeztem ellened, és megérdemlem az ítéletet. De Jézus Krisztus magára vette az én megérdemelt ítéletemet, így a benne való hit által bûnbocsánatot kaphatok. Mostantól benned bízom az üdvösségemért. Köszönöm csodálatos kegyelmedet és bûnbocsánatodat-az örök élet ajándékát! Ámen!”

Döntést hoztál Krisztus mellett annak alapján, amit itt olvastál? Ha igen, kérlek kattints a lentebb lévő “Ma elfogadtam Krisztust” gombra.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent újjászületett kereszténynek lenni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries