settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia mit mond a toxikus kapcsolatokról?

Válasz


A toxikus szó jelentése “mérgező”. A mérgező kapcsolatok a békétől és az arra való képességünktől is megfosztanak minket, hogy a másik ember társaságát élvezhessük. Egy mérgező kapcsolat kimerültté, frusztrálttá és bizonyos esetekben még depresszióssá is tesz. A toxikus kapcsolatok negatívan hathatnak ki üzleti partnerségekre, sportcsapatokra és természetesen egész családokra is. Az normális, ha némi diszharmónia van egy kapcsolatban; azonban néhány ember minden társas viszonyába mérget fecskendez, lehetetlenné téve a kölcsönösségén alapuló egészséges kapcsolatot. Ezek az emberek mérgezőek, a Biblia viszont ad néhány tanácsot azt illetően, hogy hogyan kezeljük őket, hogyan viszonyuljunk hozzájuk.

Mindig lesznek olyan emberek, akik társaságát nem kedveljük, de ettől ők még nem mondhatóak mérgezőnek. Lehet, hogy valakivel ideológia talajon szögesen eltérő álláspontot képviselünk, de mégis fenn tudunk tartani vele egy mindkét fél számára normális kapcsolatot. A politikai spektrum különböző oldalain álló emberek képesek lehetnek jól érezni maguk egymás társaságában, rivális sportcsapatok rajongói baráti kapcsolatot ápolhatnak egymással, keresztények pedig egészséges emberi interakciókra léphetnek nem keresztényekkel. Ha viszont valaki egy toxikus személyiség, akkor senkivel sem képes egészséges kapcsolatot fenntartani. Csak azok képesek huzamosabb ideig elszenvedni egy ilyen toxikus kapcsolatot, akik hajlandóak elviselni a mérgező személy folytonos önző követeléseit.

Hogy egy kapcsolat vagy egy személy toxikus-e, vagy sem, azt több tényező is meghatározza:

1. A kapcsolat teljesen egyoldalú, mégpedig a toxikus személy előnyére. A toxikus emberek hihetetlenül nárcisztikusak, és kizárólag magukra tudnak gondolni, meg arra amit ők akarnak éppen. Ez egyenesen szembemegy a Filippibeliekhez írt levél 2:3-4 igeversével, ami így szól: “Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.” Bár lehet, hogy a toxikus emberek úgy csinálnak, mintha valóban tennének valamit másokért, ezen cselekedeteik hátterében azonban mindig kidomborítható valami hátsó szándék, ami csak az ő javukat szolgálja.

2. A mérgező kapcsolatok állandó eleme a viszály. Ironikus módon gyakran pont a toxikus emberek hirdetik fennhangon mások előtt, hogy ők mennyire “utálják a viszálykodást”. Mégis mindenhol azt szítják, bárhová is mennek. Néha úgy tűnik, mintha ez volna a lételemük. Nem tudnak egyszerű, egyenes úton egyről a kettőre jutni. Ők maguk a kifogások, a hazugságok, a kitalációk és az őrült helyzetek megtestesült kavarodása, ezek által pedig világuk minden érintettjét a kimerülésig fárasztják. Élvezik az egyébként egyszerű helyzetek bonyolítását, hiszen így a figyelem szakadatlanul rájuk irányulhat.

3. A toxikus embereknek mindig igazuk van. Mindig. A toxikus emberek megvetéssel tekintenek mindenkire, aki korrigálni merészeli őket, vagy aki nem ért velük egyet. Rendkívüli büszkeségüket álszerénységgel palástolják, de ritkán éreznek igazi bűnbánatot, mert valójában sosem látják be igazán, hogy tévedtek. A hibás pedig mindenki más. A Példabeszédek könyvének 16:18 igeverse szerint: “A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.” A toxikus embereket még akkor is a kevély gőg uralja, ha megpróbálják ezt önsajnálat vagy hízelgés mögé rejteni. Ha egy toxikus kapcsolatban élsz, az az “eset”, amit a mérgező személy a büszkesége miatt kiérdemelt, gyakran téged is leránt a földre.

4. Az emberek rettegnek a toxikus emberrel való kapcsolatfelvételtől vagy konfrontációtól. Lehet, hogy a kívülállók számára elragadóan bájosnak tűnhetenk, azok viszont, akik közeli kapcsolatban állnak egy mérgező személlyel ismerik a valódi hátterüket. Minden interakció, kezdődjék bármennyire is ártatlanul, egy tőrdöféssel zárul. Mindenki más ott marad az útszélen a következmények súlya alatt, miközben a toxikus személy látszólag teljesen érintetlenül tovasiklik. Ha ön már annak puszta gondolatától is szorongani kezd, hogy egy adott személlyel újabb interakcióba lépjen, holott tudja, hogy nem vétetett vele szemben, akkor lehet, hogy egy toxikus kapcsolatban van.

5. A toxikus emberek élvezik az áldozati pózt. A toxikus emberekkel – saját állításuk szerint – az összes elképzelhető rossz megtörténik, ezt pedig a világnak kötelező észrevennie. Nem lehet őket semmiért felelősségre vonni, hiszen úgy gondolják, hogy az egész nem az ő hibájuk – még akkor is persze, ha nagyon is az. Gyakorlatilag csak úgy árad belőlük az önsajnálat, még akkor is, ha ezt egy erőt sugárzó homlokzat mögé rejtik. Szeretik magukat mártírként beállítani, és tudatosan olyan helyzeteket kreálnak, melyek ilyen fényben tüntetik fel őket. Akik toxikus emberrel állnak kapcsolatban, általában mindig úgy jönnek ki a történetből, mintha ők lennének a rosszfiúk. Nem ritka, hogy a kívülállók csendben elítélik azokat a barátokat vagy családtagokat, akik “intoleránsak” ezzel a szegény áldozattal szemben, ami a kiterjedtebb ismeretségi körükben is képes félreértéseket szülni és megosztottságot okozni.

6. A toxikus emberek hazudnak. Ha a toxikus ember kinyitja száját jó eséllyel hazudik. Egyszerűbb neki hazudni, mint igazat mondani, és annyira meggyőző tud lenni, hogy még azokat is képes megingatni saját nézeteik illetően, akik tudják mi az igaz. A toxikus emberek rendre azzal igazolják hazugságukat, hogy azt mondogatják maguknak, hogy valójában nem is volt más választásuk. Amikor tetten érik őket egy hazugságon, lehet, hogy külsőleg bűntudatot színlelnek, de mindeközben tucatnyi hazugságot rejtegethetnek, melyekre senki sem jött még rá. A Szentírás kemény szavakkal illeti a hazugokat. Isten zéró toleranciát tanúsít a hazugokkal szemben – Őt egyetlen kifogásuk sem téveszti meg (Jelenések 21:8). A Példabeszédek könyvének 6:16-19 igerésze hét dolgot sorol fel, amit az Úr gyűlöl, a hazugság pedig kétszer is szerepel a listán.

Saul király a toxikus személyiség plasztikus példája. Pályája jól indult, de a hatalom, a büszkeség és a féltékenység végtére megnyomorította a lelkét. Az ifjú Dávid iránti tomboló féltékenysége hangulatváltozásai zűrzavaros túláradásában nyilvánult meg. Az egyik pillanatban Saul teljesen nyugodt volt, és örömmel hallgatta Dávid zenélését, a másik pillanatban viszont már az életére tört (1.Sámuel 19:9-10). Bár Saul látszólag megbánást mutatott, mégsem telt bele sok idő, míg újra hajtóvadászatot indított Dávid ellen (1.Sámuel 24:16-17; 26:2, 21). A későbbiekben Saul egy az Úrtól kapott komoly parancsot is megszegett, csak hogy a nép tetszését megszerezze (1.Sámuel 15. fejezet). Saul ezen bűne a királyságába került.

Keresztény hívekként békességre vagyunk elhívva (Kolossébeliekhez 3:15), egy mérgező kapcsolat viszont lerontja a békét. Vannak olyan emberek, akik annyira bántalmazó szelleműek, hogy semmilyen területen sem akarják megengedni, hogy a békére törekedjünk vagy békét közvetítsünk. Amikor egy kapcsolat folyamatosan tele van nem kívánt viszálykodással, amikor azon kapod magad, hogy rettegsz az illető következő kirohanástól, amikor már nem tudsz elhinni semmit, amit ez a személy mond, vagy amikor tönkreteszi a hírnevedet, és még a józan gondolkodásodat is leárnyékolja, akkor itt az ideje, hogy távolságra törekedj a vele való kapcsolatban.

Az 1. zsoltár konkrét utasításokat ad a gonosz csúfolódóktól való távolmaradásra. Áldottak vagyunk, ha nem keressük a velük való barátságot, és nem hallgatunk a tanácsaikra. A toxikus emberek szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Nem elégszenek meg azzal, hogy a saját életüket tönkreteszik, másokat is magukkal kell rántsanak. Ez a zsoltár arra is segít emlékezni, hogy toxikus személyiséget ember nem tud megváltoztatni, különösen nem egy mérgező kapcsolaton belülről. A toxikus embereken egészen addig nem lehet segíteni, amíg ők maguk nem akarják, hogy segítsünk rajtuk.

A toxikus kapcsolatok leggyakoribb áldozatai az emberbarátok, ők ugyanis arra törekszenek, hogy a toxikus személy kedvelje őket. Vannak azonban olyan helyzetek, melyekben a legbölcsebb dolog, amit csak tehetsz, hogy bezárod az ajtót egy kapcsolat előtt (Példabeszédek 22:24-25). Ha olyan toxikus személyhez mentél hozzá/vettél el, aki egy mérgező házassággá változtatta a kapcsolatotokat, akkor a (időleges) különválás, néhány célzott házassági tanácsadással kombinálva célravezető lehet. Ha viszont nem vagytok házasok, akkor itt az ideje búcsút mondani.

Minden olyan helyzetet, mely egy mérgező kapcsolatot érint, Isten elé kell vinni imában. Kiálts az Úrhoz, hogy a toxikus személy is irgalmasságot nyerjen és kegyelmet találjon (lásd Zsidókhoz 4:16). “Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok” (1.Péter 5:7). Könyörögjetek szüntelenül az Úrhoz, hogy változtassa meg a mérgezést hozó személy szívét. Őbenne remény és gyógyulás van.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia mit mond a toxikus kapcsolatokról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries