settings icon
share icon
Kérdés

A mennyben lesznek többen vagy a pokolban?

Válasz


Arra a kérdésre, hogy a mennyben vagy a pokolban vannak-e többen, maga Jézus adja meg a választ egy tömör szakaszban: „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak" (Máté 7:13-14).

Csak azoknak van joguk Isten gyermekeivé válni, akik elfogadják Jézus Krisztust, és hisznek benne (János 1:12). Ilyenként az örök élet ajándéka csak Jézus Krisztus révén érhető el azok számára, akik hisznek. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János 14:6). Nem Mohamed, Buddha, vagy más ember alkotta hamis istenek által. Nem azoknak van, akik könnyű utat szeretnének választani a mennybe, miközben úgy élnek a földön, ahogy jólesik. Jézus csak azokat üdvözíti, akik teljesen benne bíznak a megváltást illetően (ApCsel 4:12).

Mi tehát az a két kapu a Máté 7:13-14-ben? Két külön „út" bejáratát képezik. A tágas kapu a széles útra vezet, a kisebb, szoros kapu pedig a keskeny útra. A keskeny út az istenfélők útja, míg a széles út az istenteleneké. A széles út a könnyebben járható. Vonzó, és az egyéni vágyak kielégítésével kecsegtet. Megengedő. Ez a világ útja, amely mindenkit befogad, kevés a szabály, kevés a kikötés és kevés a követelmény. A bűn tolerálására buzdít, és nem tanulmányozzák Isten igéjét, és nem követik az Ő mércéjét. Ezen az úton mindenféle lelki érettség, erkölcs, elkötelezettség és áldozathozatal nélkül végig lehet menni. Ezen az úton „e világ életmódja szerint" lehet járni, „igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik" (Efezus 2:2). Ez az az út, „amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet" (Példabeszédek 14:12).

Azok, akik a mindenkit befogadó evangéliumot, a „minden út a mennybe vezet" elvét hirdetik, egy teljesen más evangéliumot hirdetnek, mint Jézus. Az önközpontúság, az önmagunkkal való törődés és a büszke, „jobb vagyok nálad" magatartás kapuja a világ tágas kapuja, amely a pokolba vezet, nem pedig a szoros kapu, amely az örök életre vezet. Legtöbben az életük során a tömegeket követik, akik a széles úton járnak; azt teszik, amit mindenki más, és azt hisznek, amit mindenki más.

A keskeny út a nehezebben járható, a megerőltető út. Ezen az úton elismered, hogy nem üdvözítheted magad, és egyedül Jézus Krisztusban bízhatsz a megváltásodat illetően. A kereszt és az önmegtagadás útja. Az, hogy csak kevesen találják meg Isten útját, arra enged következtetni, hogy szorgalmasan keresni kell. „Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám" (Jeremiás 29:13). Ennek a lényege, hogy senki sem fog véletlenül belebotlani Isten országába, vagy betévedni a szoros kapun. Valaki megkérdezte Jézustól: „"Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?" Erre ő így felelt nekik: "Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak" (Lukács 13:23-24).

Sokan be akarnak menni a szoros kapun, az üdvösség útján, „de nem tudnak". Nem hajlandóak egyedül Jézusban bízni. Nem hajlandóak megfizetni az árat. Túl sokba kerül nekik feladni a világot. Krisztus útja a kereszt útja, és a kereszt útja az önmegtagadás útja. Jézus azt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt." (Lukács 9:23-24).

Jézus tudja, hogy sokan a tágas kaput és széles utat választják, amely a pusztulásba és pokolba vezet. Ezért mondta, hogy csak kevesen választják a szoros kaput. A Máté 7:13-14 szerint kétségtelen, hogy többen fognak a pokolban lenni, mint a mennyben. A kérdés az, hogy te melyik úton jársz?

EnglishVissza a magyar oldalra

A mennyben lesznek többen vagy a pokolban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries