settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az, hogy tiszteld apádat és anyádat?

Válasz


Aki tiszteli az apját és az anyját, az tisztelettel beszél velük és róluk, tisztelettel cselekszik irányukban, és tiszteletteljesen viszonyul hozzájuk. A „tisztelet” szó görög megfelelőjének jelentése: „nagyra becsülni, értékeli”. Aki tisztel valakit, az nem csupán az érdemei, hanem a rangja vagy pozíciója miatt is megbecsüli az illetőt. Például egy ország polgárai talán nem értenek egyet elnökük döntéseivel, de ettől függetlenül tisztelniük kell őt, mivel ő az országuk első embere. Ugyanígy tisztelniük kell a szüleiket a fiatalabb és idősebb gyermekeknek egyaránt, akár „rászolgáltak” a megbecsülésre, akár nem.

Isten felszólít bennünket arra, hogy tiszteljük apánkat és anyánkat. Olyan fontosnak tartja a szülők tiszteletét, hogy a Tízparancsolatban is előírja (2Móz 20:12), majd az Újszövetségben megint a lelkünkre köti: „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. ’Tiszteld apádat és anyádat’: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: ’hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.’” (Ef 6:1-3) A szülők tisztelete az egyetlen parancs a Bibliában, amelyhez a hosszú élet ígérete kapcsolódik. Aki tiszteli a szüleit, áldott lesz (Jer 35:18-19), ezzel szemben azok, akiket az „erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodás" jellemez, és akik az utolsó napokban istentelenül viselkednek, engedetlenek a szüleiknek (Róm 1:30; 2Tim 3:2).

Bölcs Salamon is arra intette a gyermekeket, hogy tiszteljék a szüleiket (Péld 1:8; 13:1; 30:17). Még ha nem is élünk többé közvetlenül a fennhatóságuk alatt, a szülők tiszteletére vonatkozó isteni parancs alól nem bújhatunk ki. Még maga Jézus, Isten Fia is alávetette magát földi szülei tekintélyének (Lk 2:51), és mennyei Atyjának úgyszintén (Mt 26:39). Krisztus példáját követve bánjunk mi is olyan tisztelettel a szüleinkkel, ahogyan mennyei Atyánkhoz közeledünk (Zsid 12:9; Mal 1:6).

Az tehát egyértelmű, hogy tisztelnünk kell a szüleinket, de vajon hogyan? Cselekedeteinkkel és hozzáállásunkkal egyaránt (Mk 7:6). Tartsuk tiszteletben kimondott és kimondatlan vágyaikat is. „A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra.” (Péld 13:1) Jézus a Máté 15:3-9-ben arra emlékeztette a farizeusokat, hogy Isten parancsba adta a szülők iránti tiszteletet. A farizeusok engedelmeskedtek ugyan a törvény betűjének, de a maguk hagyományait is hozzátették, sőt végül fölébe helyezték annak. A szájukkal tisztelték ugyan a szüleiket, de a tetteikből fény derült valós indítékaikra. A tisztelet több a puszta szavaknál. A bibliai parancsban igei formában szerepel („tiszteld”), következésképpen megfelelő tetteket kíván.

Igyekezzünk úgy tisztelni szüleinket, ahogyan Istennek is dicsőséget próbálunk szerezni: gondolatban, szavainkban és tetteinkkel is. Gyermekkorban a szülők tisztelete és a szülőknek való engedelmesség szorosan együtt jár: a szülők meghallgatása, kéréseik teljesítése, és tekintélyük elismerése is beletartozik. A gyermekek a családban megtanult engedelmességnek később is hasznát veszik, mert tudni fogják, hogyan tiszteljék a kormányukat, a rendőri szerveket vagy munkahelyi felettesüket.

A szülők tisztelete nem azt jelenti, hogy követnünk kellene őket akkor is, ha rossz példával járnak előttünk (Ez 20:18-19). Amikor egy szülő olyasvalamit tanít a gyermekének, ami egyértelműen ellentmond Isten parancsának, a gyermek inkább Istennek kell, hogy engedelmeskedjen, mintsem a szüleinek (ApCsel 5:28).

A megbecsülés megbecsülést szül. Isten nem becsüli meg azokat, akik nem engedelmeskednek a szülők tiszteletére vonatkozó parancsának. Ha Isten előtt kedvesek és áldottak szeretnénk lenni, tisztelnünk kell a szüleinket. A tisztelet nem könnyű, nem mindig kellemes, és önerőből nem is lehetséges. Ugyanakkor nélkülözhetetlen ahhoz, hogy életünk elérje a célját: azaz Isten dicsőségére legyen. „Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.” (Kol 3:20)

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az, hogy tiszteld apádat és anyádat?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries