settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a testvérek közötti rivalizálásról, viszálykodásról?

Válasz


A testvérek közötti viszálykodás egészen az idők kezdetéig visszavezethető. Ez a jelenség az első testvérpár, Káin és Ábel, bibliai említésénél is jelen volt már. A Szentírásban számos más példát is találunk a testvérek közötti rivalizálásra, úgy mint a Ézsau és Jákob-, Léa és Ráchel-, József és testvérei-, valamint Abimélek és testvérei történetét. Ezen történetek majdnem mindegyike ahhoz vezetett, hogy egy vagy több testvér rossz tanácsot követve bűnt követett el.

Isten arra vágyik, hogy a testvérek békében és egymás iránti szeretetben éljenek egymással (Zsoltárok 133:1). A testvéri szeretet bibliai példája azt is elénk tárja, hogy a hittestvéreknek hogyan kell viszonyulniuk egymáshoz (Zsidókhoz 13:1; 1.Péter 3:8). Persze annak is tudatában vagyunk, hogy nem mindig Isten akarata szerint éljük életünket, így a testvérek közötti viszálykodás földi létünk velejárója. Fi- és nőtestvérek vitáznak és veszekednek egymással, kitolnak egymással és hazudnak egymásnak, és néha tényleg szörnyűségesen bánnak egymással.

A szülők feladata, hogy gyermekeiket minél jobban Jézus Krisztus hasonlatosságára neveljék. Valóban jól tesszük, ha Jézus Krisztusra tekintünk, és megszívleljük azt, hogy Ő mit tartott fontosnak társas kapcsolatainkban, és hogy Ő mit mondott arról, hogy miképp viszonyuljunk embertársainkhoz és hogyan bánjunk velük.

Jézus Krisztus szavai szerint a két legfontosabb parancsolat az, hogy szeressük Istent, valamint hogy szeressük felebarátainkat (Máté 22:36-40). Jól érjük azt, hogy Jézus a felebarátunk kifejezése alatt minden hozzánk közel álló személyt-, és egyben minden embertársunkat is értette. Kevés hozzánk olyan közelálló ember van életünkben, mint testvéreink. Az otthon az a hely, ahol a gyermekek elsajátíthatják egymás szeretetét is. "Minden vétket pedig elfedez a szeretet"- mondja Isten Igéje (Példabeszédek 10:12). Az ilyen vétkekbe pedig a testvérviszály is beletartozik.

A testvérek közötti rivalizálás fakadhat irigységből, önzőségből, és a szülők részrehajlásából is (legyen az a gyerek valós-, vagy szubjektív benyomása). A Káin és Ábel közötti testvérharc látszólag Káin irigysége miatt alakult ki, hiszen míg Ábel felajánlását megtekintette az Isten, az övét nem (1.Mózes 4:3-5). A gyilkosságba torkolló testvérharc Gideon családjában Abimélek nevű fia önző vágyából ered, mely arra hajtotta őt, hogy királlyá tegye magát (Bírák 9:1-6). A Jákób fiai közötti viszályt pedig az apa József iránti megkülönböztető viselkedése is szította (1.Mózes 37:3-4).

A testvérviszály kiváltó okait kedvesség, kölcsönös tisztelet és szeretet által győzhetjük le (1.Korinthusbeliekhez 13:4-7). A szülőknek ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy gyermekeik tisztelettel és szeretettel viszonyuljanak egymáshoz. Ezt a viselkedést a szülőknek egymás iránti kapcsolatuk által is közvetíteniük kell gyermekeik felé.

A Szentírás arra tanít minket, hogy miképp viszonyuljunk egymáshoz. Az Efézusbeliekhez írt levél 4:31-32 igerésze számos elkerülendő negatív viselkedésformát vesz számba, és hív fel arra, hogy ezen cselekedetek helyett a pozitívan álljunk egymáshoz. "Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek." A Filippibeliekhez írt levél 2:3-4 igerésze szintén jó tanáccsal siet segítségünkre: "Semmit nem cselekedvén versengésbõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga [hasznát,] hanem mindenki a másokét is."

József és testvérei története kezdetben egy durva testvérviszályról szól, melyben szerepet kap az irigység és a gyűlölet, és amelyben rettenetes dolgok történnek a legkisebb testvérrel, Józseffel. A történet végső kimenetele azonban a szörnyű kezdet ellenkezőjére vált: ebből kiderül, hogy a történet valójában testvéri szeretetről, megbocsátásról, és Isten szuverén jóságáról szól (lásd 1.Mózes 37-50). A testvéri szeretet, kedvesség és alázat szép példája tárul elénk abban, ahogyan József bánik testvéreivel Mózes első könyvének utolsó hasábjain.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a testvérek közötti rivalizálásról, viszálykodásról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries