settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a teremtés kontra evolúció témában?

Válasz


Ez a válasz nem hívatott tudományos okfejtésekbe bocsátkozni a „teremtés kontra evolúció” témájában. A teremtés melletti és/vagy az evolúció elleni tudományos érveléshez angol nyelven az „Answers in Genesis” c. tanulmányt ajánljuk (Institute for Creation Research). Ennek a cikknek a célja az, hogy magyarázatot adjon, a Biblia szerint egyáltalán miért létezik a „teremtés kontra evolúció” vita. A Róma 1:25 így szól: „Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen.”

Az egész vita kulcsa abban rejlik, hogy az evolúció elméletét pártoló tudósok többsége ateista vagy agnosztikus. Vannak közöttük olyanok, akik valamiféle teista evolúcióban hisznek, és olyanok is, akiknek deista istenképük van (létezik Isten, de nem avatkozik bele a világ dolgaiba — minden a természet rendje szerint halad előre). Néhányan őszintén mérlegelik az adatokat, és arra a következtetésre jutnak, hogy az evolúció elmélete jobban illeszkedik a képbe. Az ilyen tudósok azonban az evolucionista tábor elenyésző hányadát adják. Az evolucionista tudósok túlnyomó többsége szerint az élet teljes egészében külső segítség nélkül fejlődött ki. Definíció alapján az evolúció naturalisztikus tudomány.

Ha az ateizmus igaz, akkor kell, hogy legyen egy alternatív — a Teremtőt helyettesítő — magyarázat a világegyetem és az élet kialakulására. Noha már előtte is létezett az evolúciós elméletnek valamilyen formája, Charles Darwin volt az első, aki hihető evolúciós modellt fejlesztett ki; ez a természetes szelekció. Darwin régebben keresztyénnek tartotta magát, de az életében történt tragédiák miatt később megtagadta hitét és Isten létezését. Az evolúciót egy ateista találta ki. Darwinnak nem az volt a célja, hogy Isten létezését cáfolja, de végül ez lett az evolúciós elmélet egyik végeredménye. Az ateizmus egyik pillére az evolúció. Nem valószínű, hogy az evolucionista tudósok belátják, hogy céljuk az élet eredetének alternatív magyarázata, és ezáltal az ateizmus megalapozása, de a Biblia álláspontja szerint pontosan ez az oka az evolúciós elmélet létezésének.

A Biblia szerint „azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!” (Zsoltárok 14:1; 53:1). A Biblia azt is állítja, hogy az embernek nincs mentsége arra, ha nem hisz a Teremtő Istenben. „Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük” (Róma 1:20). A Biblia állítása szerint bolond, aki tagadja Isten létezését. Akkor miért vannak olyan sokan — ideértve néhány keresztyént is —, akik hajlandók elfogadni, hogy az evolucionista tudósok az adatok elfogulatlan értelmezői? A Biblia azt mondja róluk, hogy bolondok. A bolondság nem feltétlenül jár együtt az intelligencia hiányával. A legtöbb evolucionista tudós zseniális intellektussal rendelkezik. A bolondság az ismeret helyes alkalmazásának hiányát jelenti. A Példabeszédek 1:7 szerint: „Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.”

Az evolucionista tudósok gúnyolódva állítják, hogy a teremtés és/vagy az intelligens tervezés nézete tudománytalan, és nem méltó a tudományos felülvizsgálatra. Ahhoz, hogy valamiről kimondhassuk, hogy „tudomány” — állítják —, megfigyelhetőnek és vizsgálat alá vonhatónak, azaz „természetinek” kell lennie. A teremtés — definíciója szerint — természetfeletti. Istent és a természetfelettit nem lehet megfigyelni és vizsgálat alá vonni (így érvelnek), tehát a teremtés és/vagy az intelligens tervezés nem nevezhető tudományosnak. Természetesen az evolúció sem figyelhető meg és nem tehető vizsgálat tárgyává, de ez úgy tűnik, nem érdekli az evolucionistákat. Ennek eredményeként minden információ az evolúció előre kitalált, előfeltételezett és előre elfogadott elméletén szűrődik át, alternatív magyarázatok megfontolása nélkül.

Ugyanakkor, a világegyetem és az élet eredete nem megvizsgálható és nem megfigyelhető. Az eredet kérdésében mind a teremtés, mind az evolúció hitre épülő rendszer. Egyik sem megvizsgálható, mert nem mehetünk vissza évmilliárdokat (vagy évezredeket), hogy megfigyeljük a világegyetem és a benne létrejött élet eredetét. Az evolucionista tudósok olyan alapon vetik el a teremtéselméletet, amely alapon logikailag az evolúciót is — mint az eredet tudományos magyarázatát — el kellene utasítaniuk. Az eredetkérdés ügyében az evolúcióra egy kicsit sem illik jobban a „tudományos” jelző, mint a teremtésre. A feltételezések szerint egyedül az evolúció ad megvizsgálható magyarázatot az eredet kérdésére, ezért ez az egyedüli „tudományosnak” mondható elmélet. Ez bolondság! Az evolucionista tudósok őszinte vizsgálat nélkül elutasítanak egy hihető eredetelméletet, csak mert nem fér bele a logikátlanul szűk tudományfogalmukba.

Ha a teremtés elmélete igaz, akkor létezik a Teremtő, Aki felé elszámolással tartozunk. Az evolúció az ateizmus egyik pillére. Az evolúció alapot ad az élet létezésének Teremtő Isten nélküli magyarázatára. Az evolúció tagadja, hogy szükség lenne Isten közreműködésére a világegyetemben. Az evolúció valójában az ateizmus nevű vallás „teremtéselmélete”. A Biblia szerint egyértelműek a választási lehetőségek. Vagy a mindenható és mindentudó Istenünk szavának, vagy a bolondok logikátlanul elfogult „tudományos” magyarázatának hiszünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a teremtés kontra evolúció témában?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries